Spedbarn

Portrettbilde

Claus Andreas Klingenberg

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:

Infeksjoner (eksperimentell og klinisk forskning), neonatal ernæring og neonatal ventilasjon/intensivmedisin

Portrettbilde

Inger Pauline Landsem

Enhet: Sykepleie Bsc i Tromsø

Forskningsinteresser:

Styrking av foreldre-barn samspill, foreldrekompetanse og foreldres mestringstro i spedbarnsalder. I klinisk arbeid og forskning har jeg hatt fokus på å utvikle et rikere språk i beskrivelsen av spedbarns adferd og uttrykk, slik at dette kan deles med foreldre på en mestringsfremmende måte. I dette har det vært betydningsfullt å få integrert sykepleieres kliniske, erfaringsmessige forståelse med kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunnskap om personsentrert sykepleie ved å utforske menneskers uttrykksfullhet og hvordan denne er kroppslig/biologisk fundert i et kontinuerlig samspill med omgivelsene. Biopsykososial reguleringsforståelse er sentral i dette.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no