De utrolige årene

Portrettbilde

Merete Aasheim

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
 • Universalforebyggende og helsefremmende tiltak i barnehage, SFO og skole

   

   

 • Forebygging og behandling atferdsrelaterte- og sosiale vansker
 • Psykisk helse og resiliens 
 • Sosial- og emosjonell kompetanse 
 • Implementering, kvalitetssikring og evaluering av tiltak i tjenester for barn og unge

Portrettbilde

Oddbjørn Løndal

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
 • Forebygging og behandling av atferdsrelaterte- og sosiale vansker hos barn og unge.
 • Sosial- og emosjonell kompetanse blandt barn og unge.
 • Trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
 • Forebygging av krenkelser, vold og seksuelle overgrep blant barn i barnehagealder og småskole.
 • Fokus på implementeringskunnskap.
 • Gruppebaserte tilbud for barn og familie. Fordeler og utfordringer med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagmiljøer.
 • Kunnskap om praktiske øvelser for å oppnå praksisendringer.

Løndal jobber mye i prosjekter med kavantitativ forskningstilnærming, men er også med i kvalitative prosjekter.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no