Portrettbilde

John Bjarne Hansen

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:

Risikofaktorer for venøs trombose

Patofysiologi ved venøs tromboembose