Sykepleie

No picture, placeholder image

Ingunn Elstad

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

iel001@post.uit.no +4777660273
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie

 

Portrettbilde

Jeanette Elise Huemer

Enhet: Sykepleie Bsc i Hammerfest

Forskningsinteresser:

utdanning, helsetjenester, IKT, implementering, aksjonsforskning

Portrettbilde

Grete Mehus

Enhet: Sykepleie Bsc i Hammerfest

grete.mehus@uit.no +4778450628
Forskningsinteresser:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet. Herunder står samisk sykepleie, samisk sykepleierutdanning og distriktssykepleie (Rural Nusing) sentralt. 

 

 

Portrettbilde

Bente Norbye

Enhet: Sykepleie Bsc i Tromsø

Forskningsinteresser:

Fleksible læringsformer spesielt for å tilrettelegge for deltakelse for studenter som bor i distriktene.

Tverrprofesjonell utdanning i helsetjenestepraksis.

Aksjonsforskning som tilnærming for å inkludere studenter, helsepersonell og lærere i forskning i utdanning

Studenters læring i praksisstudier

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no