Luftveisinfeksjoner og lunger

No picture, placeholder image

Audhild Hjalmarsen

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:

Kliniske studer innen lungesykdommer, geriatri og rehabilitering.

Portrettbilde

Hasse Melbye

Enhet: Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE

Forskningsinteresser:

Mer informasjon på engelsk.

Allmennmedisinsk forskning. Diagnostikk av luftveissykdommer i allmennpraksis (nedre luftveisinfeksjoner, KOLS), bl.a. bruk av klinisk lungeundersøkelse, spirometri, pulsoksymetri og CRP-test i diagnostikk og alvorlighetsvurdering. Medlem av GRIN (general practice respiratory infection network)

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no