Klimaendring

Foto: rawpixel.com
Portrettbilde

Michaela Aschan

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Mitt vitenskapelige arbeid dekker et vidt spekter av forskningsaktiviteter innenfor marin økologi, populasjonsbiologi samt ressurs- og økosystemforvaltning fremst i Barentshavet og i Svalbardsonen men også i Europa. Jeg har publisert flere diversitetsstudier av marine benthos- og fiskesamfunn, larveøkologi, prøvetakingsteori, artsinteraksjonen, bioøkonomi, og aspekter rundt regulering av fiskerier og marine verneområder. Jeg har arbeidet i åpent hav og i isdekket farvann i studiene av benthossamfunn på bløt bunn og hard bunn på haneskjellfelt, rekenes populasjonsbiologi og fiskearters utbredelse i relasjon til temperatur og klima.

Pågående prosjekter:

ClimeFish Kordinator => https://climefish.eu/

FarFish WP leder =>https://www.farfish.eu/

BSEco og BarentsRisk Norges Forskningsråd

News: https://www.euronews.com/2019/04/29/fish-are-growing-faster-with-the-changing-climate

Portrettbilde

Jørgen Berge

Enhet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsinteresser:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
 • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
 • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
 • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
Portrettbilde

Berit Kristoffersen

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Berit Kristoffersen is an Associate Professor in Political Science the Department of Social Sciences at UiT and Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). She leads the research project RENEW (connected to Smart Senja) and UiT sustainability comittee. As a political geographer by training, her research contributions have included work on state space, critical geopolitics, climate change and energy politics. Her work has been published in journal such as Geoforum, Transactions of the Institute of British Geographers, Environment and Planning A: Economy and Space, and Arctic Review on Law and Politics.

Her post-doc (finished 2017) focused on resource and tourism practices and PhD (2014) and master (2007) thesis' on the territorial, political and representational geographies of 'opening up' the Norwegian Arctic for oil and gas activities, themes that are still ongoing research subjects. At present her research is also focused on developing theory and methods for interdisciplinary and social sciences approaches to energy transition and supply-side climate policy perspectives.

Portrettbilde

Marit Reigstad

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

 • Arktiske og subarktiske marine økosytem
 • Plankton
 • Pelagisk-bentisk kobling
 • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org)

ARCTOS forskernettverk medlem (www.arctos.uit.no)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi (AMSE)

Forskningsprosjekt:

Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org), PI

Arctic Passion (Atlantisk-Arktisk DBO, Styringsgruppen)

HAVOC (Vertikal fluks under skrugarder)

A-TWAIN (Observatorium på sokkelskråningen mot Polbassenget)

CLEAN (Samlet effekt av påvirkning - eksempel Barentshavet)

DOGA (havrettsprosjekt om implementering av økosystem basert forvaltning, medl. rådgivende utvalg)

Portrettbilde

Paul Friedrich Wassmann

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:
 • Arctic marine system ecology
 • Vertical flux and flux regulation in ecosystems of different trophic state and latitude
 • Flux of carbon in marine ecosystems as a function of trophic state and climate change
 • Physical-biological coupled 3-D models of pelagic primary production, new and export production
 • Eutrophication in the coastal zone
 • Dynamics of Phaeocystis-dominated ecosystems
Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no