Jord

Portrettbilde

Geoffrey Corner

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Kvartær sedimentologi og geomorfologi.

Portrettbilde

Erland Hilmar Tonning Lebesbye

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Marin geologi, kvartærgeologi, geomorfologi.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no