Stat

Portrettbilde

Tor Ivar Hanstad

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi, nihilisme, pragmatisme, krigens etikk

Portrettbilde

Jonas Stein

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

jonas.stein@uit.no +4777646190
Forskningsinteresser:

Kvantitative og komparative analyser. Forsker på norsk og europeisk politikk, tillit og effekter av politiske reformer. Har forsket på politisk og demografisk utvikling i Nord-Norge, Norge og Skandinavia. Blant annet har jeg funnet ut at utviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige er mye likere enn det mange tror. Dette på tross av at det har vært ført svært forskjellig politikk på en del områder (distriktspolitikk, EU-medlemskap og kommunereform i Sverige).

Har også forsket årsaker til forskjeller i politisk tillit internt i Norge. Det som var interessant for den internasjonale forskningslitteraturen var at vi kunne identifisere en geografisk faktor som en del av forklaringen til variasjon i tillit blant innbyggerne. Men for Norge sin del var det spennende å kunne identifisere at en del faktorer; utdanning, tilfredshet med offentlige tjenester, frivillighet og valgdeltakelse forklarer veldig mye av forskjellene i det norske samfunnet. Det er som forventet ut i fra internasjonal litteratur, men likevel ikke gjort før i Norge.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no