Samisk kunst, kultur og litteratur

Foto: Saviomusea/Saviomuseet
Portrettbilde

Svein Aamold

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Billedkunst, kunsthistorie, kunstteori og estetikk i tiden etter ca. 1750. Urfolkskunst, spesielt samisk. Urfolksmetodologi. Kunst og samfunn/historie, kunst og økologi, kunst og landskap, kunst i nordområdene, skulptur og arkitektur.

Portrettbilde

Camilla Brattland

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Jeg blogger om forskning og undervisning på dette nettstedet. Gå og ta en kikk! 

Mine forskningsområder dreier seg om: 

- Samisk kultur, sjøsamisk kultur

- Ressursforvaltning og urfolks deltagelse

- Fiskerkunnskap og tradisjonell kunnskap

- Kartleggingsverktøy (GIS) og metoder for dokumentasjon av tradisjonell landskapsbruk

Portrettbilde

Trude Fonneland

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

 - kulturvitskap

 - Religion og turisme

-  nyreligiøsitet og samtidsreligion

-  museologi

Forskargrupper:

- SAMFORSK (forskargruppe UMAK)

- Societal Dimensions of Sami Research (SoDiSámi)

- Indigenous Religion(s) (INREL)

- Creating the New North (CNN)

Portrettbilde

Lill Tove Fredriksen

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

 

  • Samisk samtidslitteratur, prosa.
  • Urfolksperspektiv i forskning
  • Samisk folklore og historisk kontekst
Portrettbilde

Monica Grini

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Historiografi, museologi og representasjon, særlig artikulasjon og resepsjon av samisk og nordlig kunst.

Deltager i forskningsprosjektet The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art HistoriesUniversity of Copenhagen, 2019–2023.

Deltager i forskningsprosjektet The Governmateriality of Indigenous Religion(s), UiB, 2020–2024.

Portrettbilde

Marit Anne Hauan

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

marit.hauan@uit.no +4777645030
Forskningsinteresser:

Jeg er folklorist med hovedfokus på polar kulturvitenskap.

Forskningsinteresser er polar fangst og polare maskuliniteter! Ei bok med tittelen Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time lanseres i høst. Hauan har vært direktør for Tromsø museum Universitetsmuseet i 12 år, har produsert en rekke utstillinger og er engasjert i forskning innen museologi. Hun var redaktør for bøkene Museologi på norsk og Kjønn på museum. Nordnorsk fortelletradisjon og folketro er også en eviglang forskningsinteresse.

Nå står forsknings- og utstillingsprosjektet Queering the Polarmuseum i fokus. Hauan leder forskningsgruppa XARC Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic.

Portrettbilde

Elin Kristine Haugdal

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Arkitekturhistorie og arkitekturteori. Offentlig kunst, monumenter og monumentalitet. Samisk arkitektur, formgivning og kunst. Landskap, bebyggelse og økologi. Fotografi, visuell kultur og kunstteori.

 

Portrettbilde

Siv Ellen Kraft

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Samisk samtidsreligion, urfolksreligion

Leder av forskningsprosjektet Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks, NFR 2015-2020

Portrettbilde

Rossella Ragazzi

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Museologi, Samisk Museologi, Urfolk, Visuelle og Multimodal Antropologi, Mobilitet, Migrasjon og Mangfoldihet.

Portrettbilde

Katrine Rugeldal

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Museologi, samtidskunst, kunstteori, performance, agens, representasjon, aktivisme i kunst, maktrelasjoner og samisk kunst, arkitektur og kultur.

Portrettbilde

Hanne Hammer Stien

Enhet: Kunstakademiet

Forskningsinteresser:

Museologi med hovedvekt på bilder og gjenstander, fotografi og fototeori, kuratoriske studier, samisk kunst og grønlandsk kunst spesielt, og samtidskunst mer generelt samt kunsthistorisk teori og metode. 

Er arbeidspakkeleder i forskningsprosjketet Urban Transformation in a Warming Arctic (UrbTrans) og er medlem av forskningsgruppen Worling Northern Art (WONA).

 

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no