Omdømmebygging

Portrettbilde

Hilde Bjørnå

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Sosiale medier og demokrati, reformer i kommunene, demokratiteori, politisk representasjon, forholdet mellom politikk og administrasjon, omdømmebygging

Portrettbilde

Brynhild Granås

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".

Portrettbilde

Hilde Marie Pettersen

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Ny-institusjonell teori.

Organisatorisk endring og oversetting.

Forholdet mellom globale og lokale ideer - master-idéer.

Aktørers rolle i institusjonell teori: Institusjonelt entreprenørskap

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no