Lokalsamfunn

Portrettbilde

Tone Bleie

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

tone.bleie@uit.no +4777625123
Forskningsinteresser:

Kompetanse frå utviklingsrelevant forsking og utgreiingsarbeid for ulike internasjonale organisasjonar. I tillegg har eg i periodar arbeidd for internasjonale private organisasjonar og interregionale bistandsorganisajonar. I dei seinare år har forskinga mi vore fokusert på statsbyggjingsprosessar og etnisitet og høvet mellom naturresursforvaltning, sosiale institusjonar og fattigdomsprosessar i sørasia. I tillegg har eg arbeid med implikasjonar for samfunnsvitskapleg forståing av høvet mellom kultur og natur av nyare evolusjonsforsking.
Region og landkunnskap: Asia og Stillehavet, Himalaya og Hindu-Kush, Thailand, Bangladesh, Nepal og India.

Portrettbilde

Brynhild Granås

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".

Portrettbilde

Torill Nyseth

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Mitt kompetanseområde er i særlig grad relatert til planlegging og
planleggingsteori, byutvikling, offentlig politikk og forvaltning, lokale
demokratiformer samt stedsforskning. Forskningsinteressene har lenge
vært knyttet til studier av lokalutvalg og andre former for nærdemokrati.
Nye forskningsinteresser er nye lokale styringsformer relatert til
governance. Jeg er også opptatt av byutvikling og stedsutvikling, både som et teoretisk
prosjekt, og som et mer empirisk studiefelt. Hvordan skal vi forstå de
urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for
nordområdene? Hvordan omdannes og redefineres steder i et stadig mer globalt og i økende grad mobilt samfunn?

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no