Portrettbilde

Jan Harald Alnes

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

Filosofisk logikk og den analytiske filosofiens historie. Her er jeg spesielt opptatt av fire filosofer, Gottlob Frege, Betrand Russell, Willard van Orman Quine og Ludwig Wittgenstein

Politisk filosofi. Ulike versjoner av liberalisme, med fokus på John Stuart Mill og John Rawls.

 

Faglig nettverk, forskningsgrupper og tidsskriftoppgaver

Medlem av forskningsgruppa "Pluralism, Democarcy and Justice", Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT

Medlem av forskningsgruppa "The Civic Constellation: A Conceptual and Argumentative Study of the Democratic Experience" (FFI2011-23388, Spanish VIth National Research Plan)

MC Member i COST Action "Reapraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe" (RECAST) CA 16211

Medlem av Nordic Wittgenstein Society

Medlem av Editorial Board for Sats, Nordic Journal of Philosophy

Referee for Norsk filosofisk tidsskrift

Referee for Nordic Wittgenstein Review

Konferansetid/trefftid

Tirsdag 1300-1400