Etikk

Portrettbilde

Tor Ivar Hanstad

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi, nihilisme, pragmatisme, krigens etikk

Portrettbilde

Jonas Jakobsen

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

1 Demokratiteori (deliberativt demokrati; offentlig fornuft; populisme og demokrati) 

2 Ytringsfrihet (normative, rettslige og moralske spørsmål; hatprat; blasfemiregulering)

3 Sekularisme og religion (kulturell og religiøs likestilling; religiøs særbehandling)     

 

Portrettbilde

Bård Borch Brøndlund Michalsen

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Forskningsinteresser:

Medlem av forskergrupper:

- Organisasjon og ledelse

- Strategi, styring og ledelse

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no