Ungdom

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Triste og engstelige barn.
  • Problematisk skolefravær.
  • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Helene Eng

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

helene.eng@uit.no +4777645879
Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Virksomme tiltak for forebygging og behandling

Evaluering av tiltak

Overføring av kunnskap mellom forskning og praksis.

Kunnskapsbasert praksis.

Beslutningsprosesser for forebyggende innsatser

Portrettbilde

Roman A Koposov

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barne- og ungdomspsykiatri, Rus, Delinquency, Vold, Forebygging.

Portrettbilde

Henriette Kyrrestad

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Mobbing og nettmobbing

Alkohol- og rusforebyggende tiltak

Evaluering og utvikling av forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge

Kvantitative forskningsmetoder

 

Portrettbilde

Monica Martinussen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Psykisk helse hos barn og unge

Kvantitative forskningsmetoder

Meta-analyse og psykometri

Utbrenthet og engasjement

Luftfarts- og militærpsykologi

Portrettbilde

Charlotte Reedtz

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no