Rusmidler/Narkotika

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Triste og engstelige barn.
  • Problematisk skolefravær.
  • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Roman A Koposov

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barne- og ungdomspsykiatri, Rus, Delinquency, Vold, Forebygging.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no