Pris og prisendringer

Portrettbilde

Øystein Myrland

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Jeg har mine forskningsinteresser innenfor feltet markedsanalyse. Her jobber vi med prisanalyse, altså analyse av prisdannelsen i et marked gjennom tilbud og etterspørsel. Verktøyene vi benytter er økonometri og partielle likevektsmodeller. Jeg er også interessert i reklameefektevaluering. Her ser vi på spørsmål som; har reklame/promosjon noen målbar effekt, og er gevinsten større enn kostnaden?

Portrettbilde

Arild Røkenes

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskningsinteresser:

Turisme og reiseliv. Strategisk prising, verdibasert prising (value based pricing), guideatferd i adventure tourism, vertskap og sikkerhetsledelse. Helse miljø og sikkerhet i reiselivet

Portrettbilde

Jinghua Xie

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT

xji000@post.uit.no +4777646929
Forskningsinteresser:

 

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no