Næringsøkonomi

Portrettbilde

Derek John Clark

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

derek.clark@uit.no +4777645543
Forskningsinteresser:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteori

Portrettbilde

Jan Yngve Sand

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

jsa001@post.uit.no +4777645540
Forskningsinteresser:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.

Portrettbilde

Stein Østbye

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no