Mekling

Portrettbilde

Anna Nylund

Enhet: Det juridiske fakultet

any003@post.uit.no +4777649173
Forskningsinteresser:

Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

Mekling og alternativ konfliktløsning

Barn og konfliktløsning

Komparativ rett

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no