Samiske rettigheter

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Camilla Brattland

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Jeg blogger om forskning og undervisning på dette nettstedet. Gå og ta en kikk! 

Mine forskningsområder dreier seg om: 

- Samisk kultur, sjøsamisk kultur

- Ressursforvaltning og urfolks deltagelse

- Fiskerkunnskap og tradisjonell kunnskap

- Kartleggingsverktøy (GIS) og metoder for dokumentasjon av tradisjonell landskapsbruk

Portrettbilde

Else Grete Broderstad

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri.

Portrettbilde

Inger Dagsvold

Enhet: Senter for samisk helseforskning SSHF

Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresse dreier seg hovedsaklig rundt begrepene kultur, språk og helse i en samisk og nordnorsk kontekst.

Portrettbilde

Gunnar Ketil Eriksen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Undervisning
Statisk tingsrett, rettshistorie

Aktuelle forskningsinteresser
Fast eiendoms rettsforhold, ressursforvaltning

Portrettbilde

Eva Josefsen

Enhet: Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Forskningsinteresser:

Demokrati, politisk styring og offentlig forvaltning

Governance og samstyringsordninger

Ressursforvaltning

Valgforskning

Samepolitikk

Portrettbilde

Torjer Andreas Olsen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 

Portrettbilde

Øyvind Ravna

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Reindriftsrett, tingsrett, samerett, prosess, folkerett, jordskifte og arealforvaltning.

Forskeropphold:
- University of Montana, Native American Center and Law School, Missoula, USA,visiting scholar, studies on legal protection on substantive bases of the indigenous peoples’ culture;land rights and natural resources’ right of indigenous people (October 2011 - June 2012).
- University of Wyoming, American Indian Studies, Laramie, USA, visiting professor, Native american and indigenous studies (November 2016 - June 2017)
Portrettbilde

Ketil Zachariassen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • Samisk historie
 • Sannhets- og forsoningskommisjoner
 • Urfolks- og minoritetshistorie
 • Etnopolitisk mobilisering
 • Regionalisme og nasjonsbygging
 • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
 • Norsk historie på 1900- og 2000-talet
 • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
 • Økonomisk historie etter 1950
 • Kyst- og fiskerihistorie
 • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no