Yvonne Sørensen
Foto: Torje Jenssen
Yvonne Sørensen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk yvonne.sorensen@uit.no +4777644371 Tromsø MV.110 F 306

Yvonne Sørensen


Førsteamanuensis pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 


 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W. Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020). Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2021; Volum 15 (3). ISSN 2535-7697.s 38 - 69.s doi: 10.23865/up.v15.2640.
 • Sørensen, Yvonne; Johansen, Marte Djupvik; Pettersen, Martine. Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 99 - 116.
 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W. Folkehelse og livsmestring. Etablere og vedlikeholde et godt psykososialt læringsmiljø . Programdag for GLU 2022 2022-02-22 - 2022-02-22 2022.
 • Sørensen, Yvonne. Praksisopplæring – for lærerstudenters profesjonelle utvikling. Veiledningspedagogikk 2022-01-12 - 2022-01-12 2022.
 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W. Etablering og vedlikehold av et godt psykososialt læringsmiljø gjennom modellering og studentaktiv tilnærming i faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Mind the Gap! Interdisciplinary teacher education to address future challenges 2022-03-31 - 2022-04-01 2022.
 • Sørensen, Yvonne. Livsmestring - arbeid med å styrke elevers selvoppfatning. 3 timers kurs 2022-03-29 - 2022-03-29 2022.
 • Sørensen, Yvonne. Praksisopplæring – for lærerstudenters profesjonelle utvikling. Seminar for universitetsskoler og universitetsbarnehager. "Partnerskap i fremtiden" 2022-03-29 - 2022-03-29 2022.
 • Sørensen, Yvonne. Lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling. Veiledningspedagogikk 2021-04-15 - 2021-04-15 2021.
 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Etablering av psykososialt læringsmiljø. Vlogg (data) 2021-08-23 - 2021.
 • Sørensen, Yvonne; Vestheim, Ole Petter. Student Teachers´ Practice and Professional Development - A review of empirical studies. Nordic Educational Research Association 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.
 • Sørensen, Yvonne. Å gripe og bli grepet - for å begripe: lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling. 2019 ISBN 9788282442107.
 • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. (data) Utdanningsnytt.no 2013.
 • Sørensen, Yvonne. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold?. Utdanning 2013 (21). ISSN 1502-9778.s 45 - 45.
 • Sørensen, Yvonne. «Tenke sjæl og mene» – søken etter mening i det postmoderne samfunn, relatert til valg av yrke og utdanning. 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Praksisopplæring i lærerutdanning

  Folkehelse og livsmestring i lærerutdanning og norsk grunnskole

  Studentaktive arbeidsmåter i lærerutdanning

  Undervisning

  Master i lærerutdanning, trinn1-7 og 5-10.
  MV.110 F 306

  Klikk for større kart