Bilde av Øie, Vibeke
Bilde av Øie, Vibeke
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vibeke.oie@uit.no +4777645542 926 93 743 Her finner du meg

Vibeke Øie


Universitetslektor i norsk / Phd.stipendiat i pedagogikk.

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som stipendiat i pedagogikk og universitetslektor på Grunnskolelærerutdanningen (GLU). Underviser på grunnskolelæreremner trinn 1-7 , 5-10 og i etter- og viderutdanninge, samt er leder for DeKomp.

 

 


 • Vibeke Øie :
  Å undersøke ungdomsskolelæreres implementeringsprosesser av leseferdigheter i fag med et neksusanalytisk design.
  2022
 • Vibeke Øie, Siv Anita Bjørkli-Eriksen :
  Fortsettende læring på 2. – 4. trinn - fokus på lese- og skriveopplæring.
  2021
 • Vibeke Øie :
  Innblikk – Vi snakker om lesing av fagtekster, lesestrategier og elevenes og våre lesekompetanser
  2021
 • Vibeke Øie :
  Reading skills - New culture of reading education. Understanding reading education in lower secondary school – how do teachers experience it and how does that affect their practices?
  2018
 • Vibeke Øie :
  Yrkesretting i fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag - Lesing som grunnleggende ferdighet. Hva er lesing og leseopplæring på vgs og hva vil det si å arbeide med elevenes lesekompetanse?
  2017
 • Hella Veierud Busch, Vibeke Øie :
  Hvordan knytte lesning og skriving sammen?
  2016
 • Vibeke Øie :
  How do teachers in lower secondary school relate to the new reading instruction culture in Norway?
  2016
 • Gert J.J. Biesta, Vibeke Øie, Oda Julie Hembre, Anne-Mette Bjøru, Inger Lise Johannessen, Evelyn Eriksen :
  Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen. A future-oriented perspective on Pedagogic as a discipline and on Teacher Education – focusing on both Research and Education - What is Education’s significance? Organisering fagdag og dialogseminar.
  2016
 • Vibeke Øie :
  Lesing - etter den første leseopplæringen. Lesestrategier, redskap til bruk i lese- og undervisningsarbeid
  2015
 • Vibeke Øie :
  Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, - etter den første leseopplæringen. Lesestrategier – redskap i lesearbeidet
  2015
 • Vibeke Øie :
  Lesing som grunnleggende ferdighet
  2014
 • Unn-Doris K. Bæck, Gry Paulgaard, André Rondestvedt, Vibeke Øie :
  Prosjekt Frafall - Blikk på frafall i Troms.
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Lærerlæring, læringsprosesser og skoleutvikling, den videre lese- og skriveopplæringen og kritisk literacy.

  - Lese- og skriveferdigheter i alle fag, etter den første begynneropplæringen.

  - Implementeringsprosesser fra policy til praksis.

  Metodebruk: neksusanalyse, diskursetnografi.

  Forskningsgruppe: 

  - Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT)
  Forskergruppe med fokus på etablering og gjennomføring av fem-årig lærerutdanning, samt samarbeidet med praksiskoler og særlig universitetsskoler

  - Bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning (BLIHEL)
  Forskergruppe med fokus på bærekrafttig utvikling, livsmestring og folkehelse i skole, barnehage og lærerutdanning. Bærekraftig utvikling og livsmestring er overodnede og tverrfaglige temaer som skal undervises på tvers av alle fag, i barnehage, skole og på lærerutdanningene og er forankret i verdigrunnlaget til rammeplanen for barnehagen og grunnskolens læreplan. Forskningen rettes mot undervisning i bærekraft, livsmestring og folkehelse på alle nivåer i utdanningssektoren. 

  Undervisning

  Underviser i:

  Masteremner (norskdidaktisk: literacy, danning og flerspråklighet)

  Etter- og videreutdanning: statlige satsninger, Ungdomstrinn i Utvikling (UiU), DeKomp og Kompetanse for Kvalitet. Tema er innenfor den videre lese- og skriveopplæringa, muntlige ferdigheter, vurdering, språk og makt (kritisk literacy).

   

  Partner i desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp).

  Veileder for masterstudenters masterprosjekter.