Bilde av Bergan, Veronica
Bilde av Bergan, Veronica
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk veronica.bergan@uit.no +4777660466 92292777 Tromsø ILP 3.022

Veronica Bergan


Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk

Stillingsbeskrivelse

Underviser hovedsakelig på barnehagelærerutdanningen (BLU) i naturfag med fokus på bærekraft, livsmestring (nordsamisk: birget) og samiske tematikker i uterommet.

Forskningsinteresser knyttes til kroppslige og stedlige læringsprosesser i sosiale fellesskap. Er særlig opptatt av økologisk dyrking, høste naturressurser, bærekraft, livsmestring (nordsamisk: birget), samisk kultur og naturforståelse.

Medleder i forskningsnettverket Bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning (BLIHEL)

 


 • Veronica Bergan, Maritha Berger Nylund, Ida Lervik Midtbø, Bård Henry Landsem Paulsen :
  The teacher’s role for engagement in foraging and gardening activities in kindergarten
  Environmental Education Research 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Veronica Bergan, Anne Myrstad :
  Samiske tematikker i barnehagens friluftsliv og bruk av natur
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Livsmestring – hva kan det romme?
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan :
  Helsefremming og livsmestring på timeplanen
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan :
  Hvordan kan økologisk dyrking bidra til bevissthet for bærekraft?
  Universitetsforlaget 2019
 • Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Nytter det å lære å sortere søppel?
  Universitetsforlaget 2019
 • Veronica Bergan, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling
  Universitetsforlaget 2019
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim, Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig m.fl.:
  Children as eco-citizens?
  Nordic Studies in Science Education 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Pernille Elisabeth Bartnæs, Veronica Bergan :
  Dyrking som stedlig læring i barnehagen
  Fagbokforlaget 2018
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Bærekraft i praksis i barnehagen
  Universitetsforlaget 2019
 • Veronica Bergan :
  The relevance of foraging and gardening projects in kindergarten for cultural sustainability
  2022
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit Sundelin m.fl.:
  Lovverket for barnehagene må endres
  Khrono.no 2022 ARKIV
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit L Sundelin m.fl.:
  Nøkkelkompetanse i utdanningen
  Altaposten 2022 ARKIV
 • Veronica Bergan, Anne Myrstad :
  Sami educators' perspectives on outdoor life in kindergarten
  2022
 • Veronica Bergan, Ellen Strandli, Bård Henry Landsem Paulsen :
  Et bærekraftig partnerskap i barnehagen – et bidrag til fruktbar forskning og praksis
  2022
 • Ida Lervik Midtbø, Maritha Berger Nylund, Veronica Bergan, Bård Henry Landsem Paulsen :
  Pedagogisk leiing i bærekraftige praksisar
  2022
 • Veronica Bergan, Maritha Berger Nylund, Ida Lervik Midtbø, Bård Henry Landsem Paulsen :
  Leadership for engagement in foraging and gardening activities in kindergarten
  2022
 • Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anne Myklebust Lynngård, Marianne Presthus Heggen, Tove Aagnes Utsi, Carola Kleemann m.fl.:
  Being and becoming eco-citizens – Preliminary research results to promote more sustainable practices in kindergartens
  2022
 • Veronica Bergan, Greta Heim, Anne Myrstad :
  Sami culture as an interdisciplinary topic in early childhood teacher education
  2022
 • Veronica Bergan :
  Studentaktiv læring for bærekraft i barnehagelærerutdanningen – økologisk, sosial og kulturell bærekraft
  2022
 • Yvonne Sørensen, Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Etablering av psykososialt læringsmiljø
  2021 DATA
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen
  2021
 • Bengt Haugseth, Line Husjord, Veronica Bergan :
  Mat og musikk for livsmestring
  2021 DATA
 • Veronica Bergan, Anne Myrstad :
  Samiske perspektiver i natur og friluftsliv i barnehagen
  2021
 • Veronica Bergan, Linda Frantzen :
  Helsefremming og livsmestring på timeplanen
  2020
 • Line Fredheim Storvik, Marianne Presthus Heggen, Veronica Bergan :
  - Må gjøre mer enn å sortere avfall
  11. desember 2020
 • Veronica Bergan :
  Verdien av å dyrke mat i barnehagen
  Første steg 2020
 • Veronica Bergan, Marianne Presthus Heggen :
  Barnehagelærerne må gjøre mer enn å sortere avfall
  09. desember 2020 DATA
 • Barbara Maria Sageidet, Marianne Presthus Heggen, Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Liv Torunn Grindheim m.fl.:
  Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design
  2020
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim, Inger Wallem Krempig m.fl.:
  Being and becoming ecocitizens
  2020
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Veronica Bergan :
  Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar
  2019
 • Veronica Bergan :
  Bærekraft i praksis i barnehagen
  2019
 • Veronica Bergan, Pernille Elisabeth Bartnæs :
  Exploring the kindergarten teacher’s role in garden activities for sustainability – A case study from an Arctic kindergarten
  2019
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Veronica Bergan :
  Plukke, sortere og gjenbruke i barnehagen
  2019
 • Veronica Bergan :
  Spør meg om utdanning for bærekraftig utvikling
  2019 DATA
 • Veronica Bergan :
  Hvor blir søpla vår av?
  2018
 • Veronica Bergan :
  Sustainable futures in Arctic kindergartens.
  2018
 • Hege Wergedahl, Veronica Bergan :
  Food and Food production
  2018
 • Elin Eriksen Ødegaard, Minyi Li, Xinghua Wang, Åsta Birkeland, Hege Wergedahl, Veronica Bergan :
  Sustainable Futures – Strengthening educational research and practice on ecological and social citizenship through collaboration between Chinese and Norwegian researchers
  2018
 • Veronica Bergan :
  Bærekraftig pedagogikk i barnehagelærerutdanningen
  2018 DATA
 • Guri Langholm, Veronica Bergan :
  Bærekraft i barnehagen
  2018
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anita Tvedt Crisostomo, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim m.fl.:
  Å være og bli øko-borger
  2018
 • Veronica Bergan :
  Økologisk dyrkingsprosjekt i barnehagen som redskap for økt bevissthet og nærhet til mat.
  2016
 • Veronica Bergan :
  Forskningsdagene utforsker grensen mellom by og land. Potetdyrking i byen - muligheter og begrensninger
  2016
 • Veronica Bergan :
  Naturens gaver for nordnorske ganer
  2016 DATA
 • Veronica Bergan :
  Økologisk dyrking av potet
  2016 DATA
 • Veronica Bergan :
  Fra jord til bord i barnehagen
  2015
 • Veronica Bergan :
  Viktig å dyrke maten sin selv
  19. mai 2015 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  (Ut)danning for bærekraftig utvikling i barnehage og barnehagelærerutdanning

  Samiske perspektiver i lærerutdanning

  Økologisk dyrking i barnehagen http://okologiskdyrking.blogspot.no/

  Livsmestring, oppmerksomt nærvær, relasjonskompetanse, danning og refleksjon.

  Elevaktive læringsmetoder gjennom kroppslig og stedlig læring i uterommet

  BARNkunne: Å være og bli økoborger. Et forskningssamarbeid med Høgskolen på Vestlandet og BARNKUNNE senter for barnehageforskning på en mer rettferdig og bærekraftig framtid. https://www.hvl.no/om/barnkunne/

  BRIDGES - Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/samfunnsfagdidaktikk/bridges/om-forskningsprosjektet-bridges 

   

  Undervisning

  Naturfagsdidaktikk på Barnehagelærerutdanningen (BLU) 

  Videreutdanning i samiske tverrfaglige perspektiver i skolen 1.-10.trinn (VID-6118 and VID-6119)

  Grunnemne: Natur, helse og bevegelse (BLU-1005/BLU-1015)

  Forsterkningsemne: Natur, helse, lek og læring (BLU-1211)

  Utviklingsprosjekt for undervisningskvalitet: Sosial bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning.

  Utviklinkgprosjekt for undervisningskvalitet: Økologisk dyrking i barnehagen

  FoU for undervisningskvalitet: Bærekraftig pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - Fra jord til bord