Bilde av Vogel, Ute
Bilde av Vogel, Ute
Seksjon for internasjonalt samarbeid ute.vogel@uit.no +4777646951 Tromsø ØLYSTH 1.05

Ute Vogel


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Koordinatoransvar for Helsefak.

  • Koordinering av UiTs internasjonale avtaleportefølje - inngåelse og oppfølging
  • Kvalitetssikring av samarbeidsavtaler
  • Organisering og koordinering av Helsefak.s rutiner og aktiviteter knyttet til utreisende studentmobilitet.
  • Veiledning av fagmiljø i skriving av partnerskapssøknader

Arbeidsområder

ØLYSTH 1.05

Klikk for større kart