Bilde av Andersen, Trine Cæcilie Bræstrup
Bilde av Andersen, Trine Cæcilie Bræstrup
Medical Humanities, forskningsgruppe trine.c.andersen@uit.no +4777646546 Her finner du meg

Trine Cæcilie Bræstrup Andersen


Stipendiat


 • Trine Cæcilie Bræstrup Andersen :
  Negotiating trade-offs between the environment, sustainability and mass tourism amongst guides on Svalbard
  Polar Record 2022 ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Samhandling og Kommunikasjon i Kliniske Konsultasjoner med Kronisk Syke Pasienter: Kulturelle Perspektiver

  Hovedmålet med forskningsprosjektet er å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse av interaksjonen i naturlig forekommende konsultasjoner mellom sykehusklinikere og pasienter med kroniske lidelser. Observasjonsdata fra konsultasjoner vil bli supplert med intervjudata samlet inn fra både klinikere og pasienter. Mens vi studere deres interaksjon og sammenstiller beretninger om hvordan pasienter og klinikere opplever konsultasjonen, er vårt hovedmål å få ny kunnskap om a) relasjonsfaktorer som påvirker disse kliniske møtene på positive og negative måter, b) om barrierer og tilretteleggere for pasientsentrert omsorg og c) måtene den bredere sosiokulturelle konteksten påvirker deres samhandling.


  Medlem i forskningsgruppe