Bilde av Andersen, Trine Cæcilie Bræstrup
Bilde av Andersen, Trine Cæcilie Bræstrup
Medical Humanities, forskningsgruppe trine.c.andersen@uit.no +4777646546 Her finner du meg

Trine Cæcilie Bræstrup Andersen


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat på prosjektet "Samhandling og Kommunikasjon i Kliniske Konsultasjoner med Kronisk Syke Pasienter: Kulturelle Perspektiver", ledet av Olaug Lian.


 • Trine Cæcilie Bræstrup Andersen :
  Negotiating trade-offs between the environment, sustainability and mass tourism amongst guides on Svalbard
  Polar Record 2022 ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forskningsinteresser inkluderer klinisk interaksjon, klinisk usikkerhet, trygging, kulturelle aspekter ved helse og sykdom, smerte og sykdomserfaring.

  Doktorgradsforskningen er knyttet til kommunikasjon og interaksjon i kliniske konsultasjoner, spesielt i forhold til langvarige muskel-skjelettsmerter. 

  Hovedmålet med forskningsprosjektet er å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse av interaksjonen i naturlig forekommende konsultasjoner mellom klinikere og pasienter med langvarig plager. Observasjonsdata fra konsultasjoner er supplert med intervjudata samlet inn fra både klinikere og pasienter. Ved at studere deres interaksjon og sammenstille beretninger om hvordan pasienter og klinikere opplever konsultasjonen, er hovedmålet å få ny kunnskap om a) relasjonsfaktorer som påvirker disse kliniske møtene på positive og negative måter, b) om barrierer og tilretteleggere for pasientsentrert omsorg og c) måtene den bredere sosiokulturelle konteksten påvirker deres samhandling.


  Medlem i forskningsgruppe