Andersen, Trine Cæcilie Bræstrup

Stipendiat
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Lian, Olaug S.

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Wifstad, Åge

Associate professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet