Andersen, Trine Cæcilie Bræstrup

Stipendiat
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Lian, Olaug S.

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Nettleton, Sarah Joan

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Wifstad, Åge

Førsteamanuensis
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet