Bilde av Nesheim, Tore
Bilde av Nesheim, Tore
Lærerut. og pedagogikk campus Alta tore.nesheim@uit.no +4778450354 95202271

Tore Nesheim


UniversitetslektorUndervisning

Barnehagelærerutdanning:

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Flerkulturell barndom i nord


CV

Utdanning:

1993: Universitetet i Bergen: Hovedfag i sosialantropologi

2020: Universitetet i Bergen: Praktisk-pedagogisk utdanning

 

Jobb:

1993-1994: Finnmark distriktshøgskole: Amanuensis

1994-1995: Høgskolen i Finnmark: Vitenskapelig assistent

1995-1996: Høgskolen i Finnmark: Forskningskoordinator

1996-1997: Universitetet i Bergen: Prosjektleder (Kathmandu, Nepal)

1997-1999: Høgskolen i Finnmark: Forskningskoordinator

2000-2008: Høgskolen i Tromsø: Studiedirektør

2009-2011: Høgskolen i Finnmark: Instituttleder for sosialfag

2011-2013: Høgskolen i Finnmark: Instituttleder for pedagogiske og humanistiske fag

2013-2020: UiT Norges arktiske universitet: Assisterende instituttleder for lærerutdanning og pedagogikk

2020-: UiT Norges arktiske universitet: Universitetslektor