#
#
Lærerut. og pedagogikk campus Alta tore.nesheim@uit.no +4778450354 95202271 Alta

Tore Nesheim


Universitetslektor


 • Nesheim, Tore. Culture, naturally! Nature, culturally?. 2004 (1) ISBN 8273890597.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Undervisning

  Barnehagelærerutdanning:

  Samfunn, religion, livssyn og etikk

  Flerkulturell barndom i nord


  CV

  Utdanning:

  1993: Universitetet i Bergen: Hovedfag i sosialantropologi

  2020: Universitetet i Bergen: Praktisk-pedagogisk utdanning

   

  Jobb:

  1993-1994: Finnmark distriktshøgskole: Amanuensis

  1994-1995: Høgskolen i Finnmark: Vitenskapelig assistent

  1995-1996: Høgskolen i Finnmark: Forskningskoordinator

  1996-1997: Universitetet i Bergen: Prosjektleder (Kathmandu, Nepal)

  1997-1999: Høgskolen i Finnmark: Forskningskoordinator

  2000-2008: Høgskolen i Tromsø: Studiedirektør

  2009-2011: Høgskolen i Finnmark: Instituttleder for sosialfag

  2011-2013: Høgskolen i Finnmark: Instituttleder for pedagogiske og humanistiske fag

  2013-2020: UiT Norges arktiske universitet: Assisterende instituttleder for lærerutdanning og pedagogikk

  2020-: UiT Norges arktiske universitet: Universitetslektor