Synnøve Magnussen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis.

Forskningsgruppeleder for Tumorbiologisk forskningsgruppe.

Jeg underviser i hovedsak MBI-1105 - Basal biokjemi for bioingeniørstudentene og MBI-3004 - The Biology of Cancer for Masterstudentene i Biomedisin. Jeg veileder også Bachelor-, Master- og PhD-studenter.


 • Susannah von Hofsten, Manuel K Langer, Katja Korelin, Synnøve Norvoll Magnussen, Dominik Ausbacher, Trude Anderssen m.fl.:
  Amphipathic barbiturates as marine product mimics with cytolytic and immunogenic effects on head and neck squamous cell carcinoma cell lines
  Frontiers in Pharmacology 30. mars 2023 ARKIV / DOI
 • Julia Baumann, Chih-Chieh Tsao, Shalmali Patkar, Sheng-Fu Huang, Simona Francia, Synnøve Norvoll Magnussen m.fl.:
  Pericyte, but not astrocyte, hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) drives hypoxia-induced vascular permeability in vivo
  Fluids and Barriers of the CNS 2022 ARKIV / DOI
 • Susannah von Hofsten, Marianne Hagensen Paulsen, Synnøve Magnussen, Dominik Ausbacher, Mathias Kranz, Annette Bayer m.fl.:
  The marine natural product mimic MPM-1 is cytolytic and induces DAMP release from human cancer cell lines
  Scientific Reports 2022 ARKIV / DOI
 • Anna Maria Wirsing, Inger-Heidi Bjerkli, Sonja Eriksson Steigen, Oddveig G Rikardsen, Synnøve Norvoll Magnussen, Beate Hegge m.fl.:
  Validation of Selected Head and Neck Cancer Prognostic Markers from the Pathology Atlas in an Oral Tongue Cancer Cohort
  Cancers 2021 ARKIV / DOI
 • Synnøve Norvoll Magnussen, Jimita Prashant Toraskar, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Tonje S. Steigedal, Gunbjørg Svineng :
  Nephronectin as a matrix effector in cancer
  Cancers 25. februar 2021 ARKIV / DOI
 • Synnøve Norvoll Magnussen, Jimita Prashant Toraskar, Imola Wilhelm, Janos Hasko, Stine Figenschau, Judit Molnar m.fl.:
  Nephronectin promotes breast cancer brain metastatic colonization via its integrin-binding domains
  Scientific Reports 2020 ARKIV / DOI
 • Jimita Prashant Toraskar, Synnøve Norvoll Magnussen, Lars Hagen, Animesh Sharma, Linh Hoang, Geir Bjørkøy m.fl.:
  A Novel Truncated Form of Nephronectin Is Present in Small Extracellular Vesicles Isolated from 66cl4 Cells
  Journal of Proteome Research 01. februar 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Jimita Prashant Toraskar, Synnøve Magnussen, Konika Chawla, Gunbjørg Svineng, Tonje S. Steigedal :
  Nephronectin mediates p38 MAPK‐induced cell viability via its integrin binding enhancer motif
  FEBS Open Bio 2018 ARKIV / DOI
 • Tonje S. Steigedal, Jimita Prashant Toraskar, Richard P. Redvers, Marit Valla, Synnøve Magnussen, Anna M. Bofin m.fl.:
  Nephronectin is Correlated with Poor Prognosis in Breast Cancer and Promotes Metastasis via its Integrin-Binding Motifs
  Neoplasia 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Synnøve Magnussen, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Daniela Elena Costea, Eli Berg, Cristiane de Albuquerque Cavalcanti Jacobsen, Bente Mortensen m.fl.:
  Cleavage of the urokinase receptor (uPAR) on oral cancer cells: Regulation by transforming growth factor - beta1 (TGF-beta1) and potential effects on migration and invasion
  BMC Cancer 2017 ARKIV / DOI
 • Oddveig G Rikardsen, Synnøve Magnussen, Gunbjørg Svineng, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Lars Uhlin-Hansen, Sonja Eriksson Steigen :
  Plectin as a prognostic marker in non-metastatic oral squamous cell carcinoma
  BMC Oral Health 2015 ARKIV / DOI
 • Synnøve Magnussen, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Nadezhda Latysheva, Emma Pirila, Sonja Eriksson Steigen, Robert Hanes m.fl.:
  Tumour Microenvironments Induce Expression of Urokinase Plasminogen Activator Receptor (uPAR) and Concomitant Activation of Gelatinolytic Enzymes
  PLOS ONE 2014 ARKIV / DOI
 • Synnøve Magnussen, Oddveig G Rikardsen, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Lars Uhlin-Hansen, Sonja Eriksson Steigen, Gunbjørg Svineng :
  Urokinase Plasminogen Activator Receptor (uPAR) and Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) are potential predictive biomarkers in early stage Oral Squamous Cell Carcinomas (OSCC)
  PLOS ONE 07. juli 2014 ARKIV / DOI
 • Gunbjørg Svineng, Synnøve Magnussen, Elin Synnøve Hadler-Olsen :
  Plasmin and the plasminogen activator system in health and disease
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2012 DOI
 • Hilde Ljones, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Synnøve Magnussen, Oddveig G Rikardsen, sonja eriksson Steigen, elisabeth Sundkvist m.fl.:
  S100A4 Expression in Xenograft Tumors of human carcinoma cell lines is induced by the tumor microenvironment
  American Journal of Pathology 2011 DOI
 • Agnhild Johansen, Kjersti Sellæg, Synnøve Norvoll Magnussen, May Wenche Jøraholmen, Ann Mari Holsæter :
  Docetaxel liposomes – Can curcumin be co-entrapped and improve the in vitro cytotoxicity?
  2023
 • Tonje Nygård Lillevik, Stefanie Bobe, Nadine Bauer, Kjersti Sellæg, May-Britt Five, Friedemann Kiefer m.fl.:
  Foreign antigen uptak by oral mucous glands, draining lymph nodes, and ovaries
  2023
 • Synnøve Magnussen, Gerd Berge, Ruth Schwienbacher, Anna Maria Wirsing, Elin Synnøve Hadler-Olsen :
  The spatiotemporal immune profile during mouse oral carcinogenesis
  Molecular Oncology 2023 DOI
 • Ruth Schwienbacher, Anna Engan Aamodt, Anna Maria Wirsing, Gerd Berge, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Synnøve Magnussen :
  The spatiotemporal immune profile during mouse oral carcinogenesis - high-endothelial venules develop during early stages - and accumulate in late-stage disease
  2023
 • Ruth Schwienbacher, Anna Engan Aamodt, Anna Maria Wirsing, Gerd Berge, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Synnøve Magnussen :
  The spatiotemporal immune profile during mouse oral carcinogenesis - high-endothelial venules develop during early stages - and accumulate in late-stage disease
  2023
 • Anne Kristin Mclaren Berge, Kjersti Sellæg, Stine Figenschau, Saikat Das Sajib, Hallvard Lauritz Olsvik, Maria Perander m.fl.:
  TRIM32 in Head and Neck Cancer
  2023
 • Susannah von Hofsten, Marianne Hagensen Paulsen, Manuel K Langer, Synnøve Norvoll Magnussen, Dominik Ausbacher, Annette Bayer m.fl.:
  A Compound Inspired by Arctic Marine Animals Kills Cancer Cells in vitro and in vivo
  2022
 • Susannah von Hofsten, Synnøve Norvoll Magnussen, Dominik Ausbacher, Marianne Hagensen Paulsen, Annette Bayer, Morten B. Strøm m.fl.:
  The Marine Natural Product Mimic MHP88 Shows Anticancer Activity and has the Potential to Cause Immunogenic Cell Death
  2020 ARKIV
 • Synnøve Norvoll Magnussen :
  Nephronectin fremmer metastatisk kolonisering av brystkreft i hjernen via dets integrin-bindende domener
  2020
 • Synnøve Magnussen, Jimita Prashant Toraskar, Imola Wilhelm, Janos Hasko, Stine Figenschau, Judith Molnar m.fl.:
  Nephronectin promotes breast cancer brain metastatic colonization via its integrin-binding domains
  2018
 • Synnøve Magnussen :
  Et viktig puslespill...
  Andøyposten 2017
 • Synnøve Magnussen, Jimita Prashant Toraskar, Imola Wilhelm, Janos Hasko, Stine Figenschau, Judith Molnar m.fl.:
  Nephronectin (Npnt) promotes breast cancer brain metastasis via its integrin binding domains
  2017
 • Synnøve Magnussen :
  The metastasis-promoting protein Nephronectin
  2016
 • Synnøve Magnussen, Imola Wilhelm, Janos Hasko, Judith Molnar, Marit Seppola, Elin Synnøve Hadler-Olsen m.fl.:
  The metastasis-promoting protein Nephronectin
  2016
 • Gunbjørg Svineng, Synnøve Magnussen, Elin Synnøve Hadler-Olsen, Nadezhda Latysheva, Emma Pirila, Sonja Eriksson Steigen m.fl.:
  Stromal induced expression of uPAR
  2013
 • Chandra Sekhar Ravuri, Synnøve Magnussen, Jan-Olof Winberg, Nils-Erik Huseby, Gunbjørg Svineng :
  The effect of elevated levels of reactive oxygen species on oral squamous carcinoma cell adhesion and invasion
  2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser omfatter tumorbiologi med spesiell vekt på tumor-mikromiljøet og tumor-immunologi.

  Min forskningsinteresse omfatter hvordan vi utvikler og opprettholder toleranse for mat og mikrober, og om munnhulekreft kan dra nytte av disse naturlige prosessene for å kunne unnvike immunforsvaret. Den vanlige oppfatningen er at det er tarmene våre som i hovedsak bygger toleranse mot mat og mikrober. Min hypotese er at munnhulen også spiller en rolle i utviklingen av toleranse.

  Jeg er også involvert i det flersenterbaserte forskningsprosjektet NORwegian Oral Cancer study (NOROC). I NOROC-studien søker vi etter prognostiske markører som kan implementeres i klinisk praksis med mål om å forbedre behandlingsstrategier for pasienter med munnkreft.

  Min tidligere forskningserfaring omfatter ekstracellulære matriksproteiner, proteolytiske enzymer, kreftinvasjon og metastase ved brystkreft og hode- og halskreft.

  Undervisning

  Per i dag underviser jeg i hovedsak i biokjemi (Bachelor) og kreftbiologi (Master) hvor jeg fungerer som foreleser, veileder og sensor:

  Emneleder, Foreleser, veileder og sensor i MBI-1105 Basal biokjemi på bioingenirørstudiet (2023-)

  Foreleser og sensor i MBI-3004 The Biology of Cancer på Master i Biomedisin (2018-)

  Jeg har være involvert i undervisningsrelaterte oppgaver siden 2005, inkludert studentlab, kollokvier, seminarer, sensurarbeid (Bachelor-, Master- og PhD-nivå) og studentveiledning; herunder 2 stk Bachelor- , 3 stk Master,- og 4 stk pågående PhD studenter. Jeg har erfaring som emneleder i MBI-3004 (2018-2020) og fungerer i dag også som mentor for kursdeltagere på pedagogikkkurset UNIPED-100.


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  2018- Research group leader for the Tumour Biology Research Group (TBRG), IMB, UiT

  2022- Associate Professor in Biomedicine - TBRG, IMB, UiT 

  2022 - Research stay (3 mo) - Max Planck Institute/EIMI, Münster, Germany in Professor Friedemann Kiefers lab. Project: Oral mucous glands as facilitators of cancer immune escape

  2018-2022 Researcher - TBRG, IMB, UiT. Project: High endothelial venules - master regulators of the immune infiltrate in oral cancer

  2015-2016 Research stay (1 yr) - Biological Research Centre in Professor Istvan Krizbai’s lab, Szeged, Hungary. Project: Breast cancer brain metastasis

  2015-2018 Post Doctoral Fellowship - TBRG, IMB, UiT. Project: The metastasis-promoting protein Nephronectin: distribution and mechanisms of action.

  2011 - Research stay (1 mo) - Uppsala University, BMC, Sweden in Professor Staffan Johansson’s lab. Project:  TIRF microscopy of adhering oral cancer cells

  2009-2015 Doctoral Research Fellow (PhD) in Tumour Biology, supervisor Professor Gunbjørg Svineng. Project: Oral Squamous Cell Carcinoma – Role of the Plasmniogen Activation System in Tumour Progression