Sverre Magnus Bergslid Salvesen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

 • Underviser hovedsakelig i formuerettslige fag
 • Veileder og sensor
 • Leder for fakultetets forskergruppe i formuerett
 • Avdelingsansvar for 3. avdeling

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021. ISSN 0040-7143.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2021-04-02.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A. Jussens venner 2018; Volum 53 (4). ISSN 0022-6971.s 205 - 226.s doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-04-01.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Kreditorvern. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202726287.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten. Prøveforelesning 2021-02-12 - 2021-02-12 2021.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid; Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss. 2021.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Selvstendig rettsvernshevd: Hva nå?. Selvstendig rettsvernshevd: Hva nå? 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Feeling anxious. How to deal with stress and the fear of failing.. Internseminar for stipendiater ved Jurfak, UiT 2021-09-20 - 2021-09-21 2021.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Forelesningens fremtid. CELL Norge webinar: Forelesningens fremtid 2021-04-30 - 2021-04-30 2021.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen. Manuduksjon 2019-04-12 - 2019-04-12 2019.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO. Presentasjon 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine generelle forskningsinteresser er formuerett, og da særlig dynamisk tingsrett, entrepriserett, obligasjonsrett, gjeldsforfølgningsrett og panterett.

  Jeg disputerte for graden ph.d. i Rettsvitenskap i 2021. Tittelen på avhandlingen er "Kreditorvern". Avhandlingen undersøker spørsmålene om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. 

   

  Undervisning

  • Dynamisk tingsrett
  • Gjeldsforfølgningsrett
  • Panterett
  • Obligasjonsrett

  Medlem i forskergruppe


  CV

  Arbeidserfaring:

  • 2021-: Førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2020-2021: Universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2016-2020: Stipendiat, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2015-2016: Fast advokat, Arntzen de Besche 
  • 2013-2015: Advokatfullmektig, Arntzen de Besche 

  Verv:

  • 2020-: Avdelingsansvarlig for 3. avdeling, Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2020-: Leder for forskergruppen i formuerett, Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 
  • 2018: Medlem i forskningsutvalget, Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet

  Utdanning:

  • 2020: ph.d. i rettsvitenskap, UiT - Norges arktiske universitet
  • 2013: Master i rettsvitenskap, UiT - Norges arktiske universitet

  TEO-H4 4.528

  Klikk for større kart