Bilde av Misund, Stig
Bilde av Misund, Stig
Lærerut. og pedagogikk campus Alta stig.misund@uit.no +4778450143 Her finner du meg

Stig Misund


Førstelektor i naturfag


 • Eli Munkebye, Eldri Scheie, Anja Gabrielsen, Arne N. Nikolaisen Jordet, Stig Misund, Tone Nergård m.fl.:
  Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development
  Environmental Education Research 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Elina Maria Sundstrøm, Siw Turid Killengreen, Stig Misund, Hans-Georg Køller :
  Realisering av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) - slik erfart av et utvalg naturfagslærere i videregående skole
  Nordic Studies in Science Education 2019 ARKIV / DOI
 • Stig Misund :
  Produksjon av Podcast som arbeidskrav i lærerutdanning
  2023
 • Stig Misund, Jan Höper :
  GLU fleks - våre erfaringer så langt
  2023
 • Stig Misund :
  Effekter av motorferdsel i Finnmarksnaturen sett fra et økologi-faglig ståsted
  2023
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Vi utforsker en rype - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 4. årstrinn. Vitenuka 2021 ved UiT, campus Alta
  2021
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand, Marianne Ødegaard :
  Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head
  2021 ARKIV
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Vi utforsker et reinsdyrshode - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 5. og 6. årstrinn
  2019
 • Stig Misund, Tove Aagnes Utsi :
  Villblomstens dag 2019 - Estetiske og kulinariske godbiter i Finnmarks-naturen
  2019
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand, Tove Aagnes Utsi :
  Naturfaglig bidrag under befaring i Aronneskjosen
  2019
 • Stig Misund, Tove Aagnes Utsi, Jo Espen Tau Strand, Inger Wallem Krempig :
  Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte
  2017 DATA
 • Stig Misund :
  Student ideas of sustainability in a marginal region in northern Norway
  2017
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Vinterfugler i nord – et praktisk undervisningsopplegg for 3. og 4. årstrinn i grunnskolen.
  2017
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Rype og snø - hvordan er rypa tilpasset den arktiske vinteren
  2016
 • Stig Misund, Lasse Mosli, Rune Morten Myreng :
  Livet langs en fjord
  2016 DATA / PROSJEKT
 • Stig Misund, Øystein Hauge :
  Julelvprosjektet
  2016 DATA / PROSJEKT
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Sopp på matfatet
  2015
 • Stig Misund, Ottar Remmen :
  Reisautløpet Naturreservat - et ressursområde for samfunn og skole
  2015
 • Stig Misund :
  «Helt elektrisk» – et undervisningsopplegg for 6.-klassinger om vannkraft og elektrisitet
  Naturfag 2014
 • Stig Misund :
  TUNDRA Schoolnet
  Naturfag 2014
 • Stig Misund :
  Lokale mattradisjoner i Nedre Bardu
  Naturfag 2014
 • Anja Napstad Gabrielsen, Arne Hilmar Nikolaisen Jordet, Stig Misund :
  Hvordan bruke lokalsamfunn og nærmiljø i undervisning for bærekraftig utvikling?
  2014
 • Arne Hilmar Nikolaisen Jordet, Stig Misund, Eli Munkebye, Ingunn Fjørtoft, Jon-Arve Husby :
  Regionkontakter reflekterer
  Naturfag 2014
 • Mai Brit Helgesen, Gøril Figenschou, Stig Misund, Geir Zakariassen :
  Evaluering av førskolelærerutdanning
  2009
 • Stig Misund :
  Elvekant vegetasjon langs Altaelva - del av det nordiske fellesarrangementet "Villblomstenes dag 2009"
  2009 OMTALE
 • Stig Misund :
  Charles Robert Darwin - Evolusjonsteorien - Galapagos øyene. En betydningsfull historie
  2009 OMTALE
 • Stig Misund :
  NOKUT - selvevalueringsdokument førskolelærerutdanning
  2009
 • Stig Misund :
  Miljøuka i Alta kommune 2009
  2009
 • Stig Misund :
  "Jakten på Bergfruen" i sydvendte bergvegger i Ytre Altafjord. Villblomstens dag 15. juni 2008
  2008
 • Stig Misund :
  Lek og lær naturfag med Lego
  2007
 • Stig Misund :
  Ukens finnmarksblomst
  Finnmark Dagblad 10. juli 2007
 • Stig Misund :
  Naturaktiviteter i førskolen vinterstid
  2007
 • Stig Misund :
  Digitale ferdigheter - Kunnskapsløftet
  2007
 • Stig Misund, Dag Atle Lysne :
  Digitale bilder som læringsverktøy i naturfagundervisning
  2007
 • Stig Misund :
  Villblomstens dag
  2007
 • Stig Misund :
  Miljøuka i Alta kommune 2007
  2007
 • Stig Misund, Dag Atle Lysne :
  Technology in the compulsory school of Norway
  2006
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Datastyrt mikrodrivhus
  Naturfag 2006
 • Stig Misund :
  Teknologi i skolen - perspektiver og status i Norge, Australia og New Zealand
  2005
 • Stig Misund :
  Vårflora på Auskarnes i Kåfjord, Alta
  2005
 • Stig Misund :
  Kunnskapsløftet - ny læreplan i naturfag
  2005
 • Dag Atle Lysne, Stig Misund, Bjørn Tore Esjeholm :
  Hvilke faktorer påvirker aktivitetsnivå når elever i 3. klasse (8 - 9 år) arbeider med teknologi?
  2005
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Datastyrt mikrodrivhus
  ? 2005 OMTALE
 • Dag Atle Lysne, Stig Misund, Bjørn Tore Esjeholm :
  Teknologi sammen med uteskole i naturfag
  Naturfag 2005 OMTALE
 • Stig Misund :
  Natur på New Zealand - så likt Norge som ryktet vil ha det til ?
  2005
 • Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund, Dag Atle Lysne :
  Link science and technology and the children may love both
  2004
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Datastyrte drivhus, IKT brukt i uteskolesammenheng i natur- og miljøfag
  2003
 • Bjørn Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne, Stig Misund :
  Bruk av teknologi i undervisningen, IKT brukt i uteskolesammenheng
  2003
 • Stig Misund, Bjørn Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Delprosjekt 3: Datastyrte minidrivhus
  2003 OMTALE
 • Stig Misund, Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm :
  Veksthus for teknikk-spirer
  31. mai 2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Medlem i forskningsgruppe