No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk siv.a.bjorkli@uit.no

Siv Anita Bjørkli


Universitetslektor


 • Astrid Unhjem, Kari-Anne Sæther, Siv Anita Bjørkli :
  Desentralisert kompetanseheving i begynneropplæring
  2022
 • Siv Anita Bjørkli :
  Sammenheng mellom arbeid med skjønnlitteratur og arbeid med læreplanens tverrfaglige tema Demokrati og medborgerskap
  2022
 • Kari-Anne Sæther, Siv Anita Bjørkli :
  Partnerskap om desentralisert kompetanseheving i begynneropplæring i lesing og skriving
  2022
 • Siv Anita Bjørkli-Eriksen :
  Bortfall av tekster på papir går ut over elevers læring
  Utdanningsnytt.no 10. februar 2022
 • Siv Anita Bjørkli-Eriksen, Johan Peder Grell :
  - Kanskje han trenger en venn? Utvikling av empati i møte med trollet i fortellingen
  Bedre Skole 2022
 • Vibeke Øie, Siv Anita Bjørkli-Eriksen :
  Fortsettende læring på 2. – 4. trinn - fokus på lese- og skriveopplæring.
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →