Bilde av Karlsen, Silje Solheim
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Karlsen, Silje Solheim
Lærerut. og pedagogikk campus Alta silje.karlsen@uit.no +4778450131 Alta ALTA 2013

Karlsen, Silje Solheim


Professor i nordisk litteraturvitenskap


 • Silje Solheim Karlsen :
  "joiken er et landskap uten begynnelse, uten slutt"
  Novus Forlag 2023
 • Silje Solheim Karlsen :
  Å klippe vekk. Samisk litteratur i norskfaget
  Universitetsforlaget 2023
 • Helge Christian Pedersen, Gøril Figenschou, Silje Solheim Karlsen :
  Ávdnet - samiske tema i skole og utdanning - et postkolonialt prosjekt
  Universitetsforlaget 2023
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen :
  ‘The teachers do not see us.’ The challenges of teacher education in rural areas
  Education In The North 28. mai 2021 ARKIV / DOI
 • Ruth Seierstad Stokke, Silje Solheim Karlsen :
  "Så den fremmede ikke blir mer fremmed." Samisk lyrikk i norskfaget
  Det Norske Samlaget 2021
 • Silje Solheim Karlsen :
  Inn i Hanne Bramness´hus
  Novus Forlag 2020
 • Silje Solheim Karlsen :
  Coming of Age thorigh Svalbard Adventures
  Routledge 2020
 • Silje Solheim Karlsen :
  Ædnan - tapet av landet, språket og den samiske livsrytmen.
  Novus Forlag 2020
 • Silje Solheim Karlsen :
  Kråkesølv og annet gull fra nyere nordnorsk visepoesi
  Oplandske Bokforlag 2019
 • Silje Solheim Karlsen :
  Adventures in a Borderless Land: Myth, Modernity and the Environment in Máret Ánne Sara´s In Between Worlds (2014)
  Nordiques 2019
 • Silje Solheim Karlsen :
  Daggry og mørke tåker i Sápmi. Landskap, identitet og avkolonisering i nyere samisk litteratur for ungdom
  Det Norske Samlaget 2019
 • Silje Solheim Karlsen :
  Kødder han? Tilfeldige stopp i Øyvind Bergs diktning
  Oplandske Bokforlag 2018
 • Silje Solheim Karlsen :
  Kan dataspill bli til litteratur?
  Universitetsforlaget 2018
 • Silje Solheim Karlsen :
  Hva ville havet sagt i dag? Om havet i samtidslyrikken – en økokritisk lesning
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018
 • Silje Solheim Karlsen :
  «[…] så skrev jeg til et par velkjente menn i Finnmark med forespørsel om man kunne skaffe meg to fjellapper som var villige til å følge med». Om polarekspedisjoner, skiløping og etnisitet
  Oplandske Bokforlag 2016
 • Silje Solheim Karlsen :
  ""Vi må tilpasse oss de endringene vi ikke klarer å unngå [...]". Noen betraktninger om klasse og kjønn i Ingeborg Arvolas roman Griseherter (2011)"
  Novus Forlag 2016
 • Silje Solheim Karlsen :
  Romantiske stereotypier eller barnlige avvik. Arktis som oppdragende element i jentebøker fra 1940- og 1950-tallet
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Silje Solheim Karlsen :
  Roger? Rrrrrr. Lyddikt og faenskap
  Akademika forlag 2014
 • Silje Solheim Karlsen :
  Fangstmannsbiografien og heltelitteratur. Med et skråblikk på sjangeren: Wanny Woldstad, Henry Ette, Thorleif Bjertnes og Henry Rudi
  Nordlit 2014 ARKIV / DOI
 • Silje Solheim Karlsen :
  Between Romanticism and Rationality: The Arctic Traveler in Fridtjof Nansens Farthest North (1897)
  Wehrhahn Verlag 2013
 • Silje Solheim Karlsen :
  Nostalgisk erindring og polar karrierehistorie. Fridtjof Nansen: Blant sel og bjørn: min første ishavs-ferd (1924)
  Nordlit 2012 ARKIV / DOI
 • Silje Solheim Karlsen :
  Triumf, lojalitet og avstand: Første- og annenposisjonsberetninger om Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896)
  Tapir Akademisk Forlag 2011 DOI
 • Gøril Figenschou, Silje Solheim Karlsen, Helge Christian Pedersen :
  Ávdnet. Samiske tema i skole og utdanning
  Universitetsforlaget 2023
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen :
  Restart: Å være digital i skole og utdanning
  Universitetsforlaget 2018
 • Silje Solheim Karlsen :
  Inn i Hanne Bramness´hus
  2019
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen :
  “Kan man lære noe av å spille dataspill? “
  2019
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen :
  Innledning
  Universitetsforlaget 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen :
  Radiointervju
  11. januar 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen :
  Boklansering av "Restart: Å være digital i skole og utdanning"
  2018
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen :
  "Supplement til lærebøker"
  15. januar 2018
 • Silje Solheim Karlsen :
  Ishavsferdene: En skole i manddom og selvovervindelse?". Fangstfortellinger fra Arktis.
  2018
 • Silje Solheim Karlsen :
  Kødder han? Tilfeldige stopp i Øyvind Bergs diktning
  2017
 • Silje Solheim Karlsen :
  Kvinner utenfor. Betraktninger om klasse og kjønn i Ingeborg Arvolas Grisehjerter (2011)
  2015
 • Silje Solheim Karlsen :
  The subarctic Finnmark in childrens literature
  2015
 • Silje Solheim Karlsen :
  Kråkesølv og annet gull fra (nyere) nordnorsk visesang
  2015
 • Anka Ryall, Silje Solheim Karlsen :
  Ishavskvinner – en ny norsk (litteratur)historie?
  2014
 • Silje Solheim Karlsen :
  “The Didactic Arctic: The Arctic as a Didactic Element in Literature for Children and Young Adults”
  2014
 • Silje Solheim Karlsen :
  "The Romantic Stereotype or Puerile Deviation: The Arctic as Didactic Element in Girls' Books from the 1940s and 1950s"
  2014
 • Silje Solheim Karlsen :
  Første kvinne som fangstmannsbiograf på Svalbard. Wanny Woldstad mellom tradisjon og modernitet
  2013
 • Silje Solheim Karlsen :
  Wanny Woldstad as Wintering Woman in the Masculine Arctic
  2013
 • Silje Solheim Karlsen :
  Tradition and Modernity: Wanny Woldstad as Wintering Woman in the Masculine Arctic
  2013
 • Silje Solheim Karlsen :
  Finnmarkens Paradiis
  2012
 • Silje Solheim Karlsen :
  Ord i Tåkeheimen, Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) - og bøker i dens kjølvann
  Utstilling Polarmuseet i Tromsø 2012
 • Silje Solheim Karlsen :
  Svar fra doktoranden
  Nordlit 2012
 • Silje Solheim Karlsen :
  Litterære helteportretter
  Forlaget Press 2011
 • Silje Solheim Karlsen :
  Sybaritter i Polhavet
  Kuiper 2011
 • Silje Solheim Karlsen :
  Fridtjof Nansen: Blant sel og bjørn. Min første ishavsferd (1924)
  2011
 • Silje Solheim Karlsen :
  Between Romanticism and Rationality: The Arctic traveller in Fritdjof Nansens Farthest North (1897)
  2011
 • Silje Solheim Karlsen :
  ”Dr. Nansens ulogiske plan til selvødelæggelse” - Fram-ferden sett fra utsiden og innsiden
  2011
 • Silje Solheim Karlsen :
  Nansens ekspedisjonslitteratur
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →