Signe Veierud Busch


Prodekan for utdanning

Stillingsbeskrivelse

Prodekan for utdanning

Som prodekan for utdanning har jeg et særlig ansvar for oppfølging av utdanningsvirksomheten ved Det juridiske fakultet og skal følge opp strategisk utvikling innen feltet. Jeg leder fakultetets Studieutvalg (SU) og er fakultetets representant i UiT sitt strategiske utdanningsutvalg. 

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Forsknings- og undervisningsinteresser: Kvinnehelse, abort, folkerett, havrett og akademisk skriving.

Jeg er brennende engasjert i spørsmål knyttet til kvinnehelse og kvinners tilgang til lovlig abort. Jeg publiserte i 2023 boka «Senabort», som du kan lese en anmeldelse av her. Jeg kommer gjerne til din arbeidsplass eller organisasjon for å holde foredrag om temaet.


 • Signe Veierud Busch :
  Law of the Sea Responses to Sea-Level Rise and Threatened Maritime Entitlements: Applying an Exception Rule to Manage an Exceptional Situation
  Cambridge University Press 2021
 • Signe Veierud Busch :
  More Disputes ahead for the CLCS? CLCS Practice on Rule 46 of Its Rules of Procedure
  2020 ARKIV / DOI
 • Signe Veierud Busch :
  Klimaendring som geopolitisk faktor: Er FNs havrettskonvensjon rustet til å håndtere havnivåstigning?
  Fagbokforlaget 2018
 • Signe Veierud Busch :
  The Delimitation of the Continental Shelf beyond 200 nm: Procedural Issues
  Cambridge University Press 2018 DOI
 • Tore Henriksen, Signe Veierud Busch, Alexander G. Oude Elferink :
  Conclusions: Taking Stock and Looking Ahead
  Cambridge University Press 2018
 • Tore Henriksen, Signe Veierud Busch, Alexander G. Oude Elferink :
  The Judiciary and the Law of Maritime Delimitation: Setting the Stage
  Cambridge University Press 2018 DOI
 • Signe Veierud Busch :
  Sea Level Rise and Shifting Maritime limits: Stable Baselines as a Response to Unstable Coastlines
  Arctic Review on Law and Politics 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Signe Veierud Busch :
  Opposite or adjacent – does it make a difference? Delimiting the continental shelf beyond 200 nm
  The JCLOS Blog 01. desember 2017 DATA
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen, Signe Veierud Busch :
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2021
 • Elise Johansen, Signe Veierud Busch, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2020
 • Signe Veierud Busch, Alexander G. Oude Elferink, Tore Henriksen :
  Maritime Boundary Delimitation: The Case Law. Is It Consistent and Predictable?
  Cambridge University Press 2018
 • Signe Veierud Busch :
  Establishing Continental Shelf Limits Beyond 200 Nautical Miles by the Coastal State - A Right of Involvement for Other States
  Brill|Nijhoff 2016
 • Signe Veierud Busch :
  Fem kvinner forteller: Slik var mitt møte med abortnemnd
  02. januar 2024 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Senaborten føltes som å miste et barn: Nå mener Signe at det er på tide med en ny abortlov
  09. januar 2024 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Frokostkaffen: Abortdebatten og senabort med Signe Busch
  2024 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Jeg ventet ikke med abort til uke 19 fordi jeg var sløv
  www.tv2.no 04. mars 2024 FULLTEKST
 • Signe Veierud Busch :
  UNN vil flytte grensa for selvbestemt abort
  26. mars 2024 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Kvinnen er barnets beste beskytter - også ved abort
  Klassekampen 15. mai 2024 FULLTEKST
 • Signe Veierud Busch :
  Senabort på medisinsk grunnlag
  2024
 • Signe Veierud Busch :
  En ny abortdebatt. Senabort. Den usynlige sorgen
  2023 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Senabort: Når loven gjør livskrisen verre
  2023
 • Signe Veierud Busch :
  Vil ha abortendring: -Det er helt jævlig
  10. desember 2023 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Signe valgte senabort: Følte jeg mistet et barn
  26. desember 2023 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Senabort- Den usynlige sorgen
  Humanist Forlag 2023
 • Signe Veierud Busch :
  Kan abortuvalget bidra til å sikre en mer helhetlig helsehjelp kvinner i krise?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 09. juni 2022 FULLTEKST
 • Signe Veierud Busch :
  Whisky-krigens siste dram
  Teknisk Ukeblad 2022
 • Signe Veierud Busch :
  Siste snaps for whisky-krigen mellom Danmark og Canada
  Forskersonen.no 2022
 • Signe Veierud Busch :
  Whisky-krigens siste dram
  UiT Forskerhjørnet 2022
 • Signe Veierud Busch :
  The last bottle of the Whisky-War: A commentary on the boundary delimitation agreement on disputed areas between Canada and Denmark (Greenland)
  NCLOS Blog 2022
 • Signe Veierud Busch :
  Maritime Delimitation in the Indian Ocean: Has the ICJ marginalized the geological and geomorphological criteria in favor of a distance related criteria?
  Norwegian Centre for the Law of the Sea Blog 29. mars 2022 ARKIV / DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Kvinner som gjennomgår senabort, mangler sårt tiltrengt oppfølging
  Morgenbladet 02. juni 2022 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Whiskykrigen er slutt
  19. juni 2022
 • Signe Veierud Busch :
  The last bottle of the Whisky-War: A commentary on the boundary delimitation agreement on disputed areas between Canada and Denmark (Greenland)
  The NCLOS Blog 14. juni 2022 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Whiskykrigen er slutt (Whisky war is over)
  19. juni 2022
 • Elise Johansen, Signe Veierud Busch :
  Havnasjonen Norge: En pådriver eller en sinke for den moderne havretten?
  Nordlys 2020
 • Signe Veierud Busch, Elise Johansen :
  Havnasjonen Norge: En pådriver eller en sinke for den moderne havretten?
  Nordlys 2020
 • Signe Veierud Busch :
  Havretten kan gjøre klimaendringene verre
  Dagens næringsliv 09. april 2019 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Mot en endelig deling av ressursene i Polhavet?
  Forskning.no 25. mai 2019 FULLTEKST
 • Signe Veierud Busch :
  Når jussen gjør klimaendringene verre When law makes climate change worse
  2019
 • Signe Veierud Busch :
  Law of the Sea Responses to Sea Level Rise and Shifting Maritime Limits: Exploring Possible Adaptation Strategies
  2019
 • Signe Veierud Busch :
  Disputes concerning the delineation of the continental shelf beyond 200 nm
  2018
 • Signe Veierud Busch :
  Sea Level Rise and Shifting Maritime Limits: Securing the Entitlement of Particularly Vulnerable States
  2017
 • Signe Veierud Busch :
  The Canaries in the Climate System: Melting Arctic Glaciers and Flooded Island States
  The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 22. januar 2015 FULLTEKST
 • Signe Veierud Busch :
  Når stater drukner
  iTromsø 21. januar 2015
 • Signe Veierud Busch :
  Kontinentalsokkelen i Arktis - Juss, symbolikk og storpolitikk
  2015
 • Signe Veierud Busch :
  Forsker: -Skjønner ikke hvorfor det er så viktig å eie Nordpolen
  05. august 2015 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  -Det handler om prestisje
  07. august 2015
 • Signe Veierud Busch :
  Russland gjør krav på Nordpolen
  04. august 2015 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  "Conflict over Arctic shelf unlikely"
  07. august 2015 DATA
 • Signe Veierud Busch :
  Revenue sharing: The implementation of Art. 82 of the LOSC
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Kvinnehelse, abort

  Havrett, klimaendringer, folkerett, internasjonal tvisteløsning

  Undervisning

  Prodekan utdanning

  Folkerett, havrett, akademisk skriving


  Medlem i forskningsgruppe