Rolf Inge Larsen
Foto: Torje Jenssen
Rolf Inge Larsen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk rolf.larsen@uit.no +4777646715 Tromsø ILP 4.030

Rolf Inge Larsen


Førsteamanuensis historie

Stillingsbeskrivelse

Historiker/historiedidaktiker

Leder av Læstadianisme Bokprosjekt (LaBo) 

https://tfstiftelse.no/forside/hva-vi-stotter/annet/labo/ 

 


 • Larsen, Rolf Inge. "Og det har bleven meningsforskjel deri." Læstadianeres møtesteder i Tromsø på 1850-tallet: Kirken og hjemmene.. Artos & Norma bokförlag 2020 (3) ISBN 978-91-7777-151-7. ISSN 2002-1984.s 79 - 96.
 • Larsen, Rolf Inge. A research history of Laestadianism in Norway. From the 1960s to the present day.. Approaching Religion 2020; Volum 10 (1). ISSN 1799-3121.s 74 - 90.s doi: 10.30664/ar.87497.
 • Larsen, Rolf Inge. «Minnehistorie og fortidsbruk. Minnene om han som tente lyset i Skibotn». (fulltekst) 2017; Volum 3 (3) ISBN 978-952-12-3562-7. ISSN 2342-7159.s 113 - 133.
 • Larsen, Rolf Inge. ABC-striden i Vadsø på 1880-tallet. Confessio Augustana og fornorskningspolitikken i skolen. (fulltekst) Aalborg Universitetsforlag 2017 (6) ISBN 978-87-7112-651-8. ISSN 2246-2023.s 138 - 164.
 • Larsen, Rolf Inge. "Presten har det i bokhylla, mens vi har det i hjertet". Hjertespråket - om minoritetsspråkenes posisjon i læstadianismen. Et norsk perspektiv.. (fulltekst) Studies on the Religious Historyof the North 2016; Volum 1. ISSN 2002-1984.s 66 - 84.
 • Larsen, Rolf Inge. To gravstøtter på kirkegården i Karesuando : den læstadianske bevegelsen i Sverige og Finland 1861-1899. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2014; Volum 2 (62). ISSN 0108-4453.s 75 - 89.
 • Larsen, Rolf Inge. Markens liljer. Henriette Gislesen og kvinneidealet - hjemmets pryd eller aktiv samfunnsborger?. Historisk Tidsskrift (Norge) 2014; Volum 93 (4). ISSN 0018-263X.s 521 - 538.
 • Larsen, Rolf Inge. Den nasjonale kirkens misjonsarbeid blant samene i Norge. Kulturell sivilisering eller evangelisk omvendelse?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 (2). ISSN 1504-6605.s 67 - 82.
 • Larsen, Rolf Inge. "The Church against Ethnicity: The Fight over Christianity's Meaning in Northern Norway". LIT Verlag 2010 ISBN 978-3-643-10778-7.
 • Larsen, Rolf Inge. Læstadianisme og finsk fare. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 42 - 56.
 • Larsen, Rolf Inge. Om konseptualisering av norsk læstadianisme. Fire biskopers erfaringer og forventninger. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 57 - 72.
 • Larsen, Rolf Inge. Reconciliation or Power Struggle? On the Consecration of the Chapel in Skibotn in 1931. Journal of Northern Studies 2009 (1). ISSN 1654-5915.s 55 - 68.
 • Larsen, Rolf Inge. On reliogion and ethnicity in Northern Norway in the inter-war period. Recocilliation or power struggle?. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 81 - 95.
 • Drivenes, Einar-Arne; Larsen, Rolf Inge. Norsk-finske relasjoner. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 6.
 • Sundsvold, Bente; Larsen, Rolf Inge. "Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment". Working Papers. CEPIN Research School. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 3 - 13.
 • Larsen, Rolf Inge. Når vekkelsen bryter grenser - og setter sine egne grenser. Nordveck-konference i København 2022 2022-06-17 - 2022-06-18 2022.
 • Larsen, Rolf Inge. Læstadius forteller og forklarer - Milla Clemetsdotter og Kristina Helena Larsdotter. Reiseseminaret til HIFO-Tromsø 2022-05-19 - 2022-05-22 2022.
 • Larsen, Rolf Inge; Andreassen, Bengt-Ove. Samtale: Læstadius og Biard. Samtaler - Nordnorsk kunstmuseum 2021-08-19 - 2021.
 • Larsen, Rolf Inge. Bok om læstadianismens tilstedeværelse i Nord-Norge. - Skal være klar for salg våren 2022.. 2021.
 • Larsen, Rolf Inge. Kommentar - Hans Nielsen Hauge som norske vekkelsers foregangsmann og motpol. Qvigstadforelesningen 2021-04-21 - 2021.
 • Larsen, Rolf Inge. Hans Nielsen Hauge - forkynner og fattigdomsbekjemper. Senioruniversitetet i Tromsø 2021-03-24 - 2021.
 • Larsen, Rolf Inge. Lokalnytt - boktips. Kvenene - et folk ved ishavet. 2020.
 • Larsen, Rolf Inge. Læstadianismen til Norge på 1840-tallet. Interessant kulturbærer - kanskje større enn arbeiderbevegelsen?. 2020.
 • Kristiansen, Roald E; Andreassen, Bengt-Ove; Larsen, Rolf Inge. Approaching Laestadianism. Approaching Religion 2020; Volum 10 (2). ISSN 1799-3121.s 1 - 3.s doi: 10.30664/ar.95047.
 • Larsen, Rolf Inge. Religion and Church History at the Norwegian Arctic University. Masterclass 2019-11-22 - 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. Laestadianism Reseach in Norway. Laestadius seminar 2019-11-21 - 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. Laestadianism in Norway. Masterclass 2019-11-21 - 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. Norwegian Laestadianism Research. Laestadius seminar PhD-students 2019-11-19 - 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. The Church History of the Sami people. Masterclass 2019-11-19 - 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. En vandring i Tromsøvekkelsens gater. Nordveck-symposiet "Vekkelsens rom" 2019-08-22 - 2019-08-24 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. Om læstadianismen i Lyngen. Nordveck-symposiet "Vekkelsens rom" 2019-08-22 - 2019-08-24 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. Dissenteriet i Balsfjorden: to brudd.. Nordveck-symposiet "Vekkelsens rom" 2019-08-22 - 2019.
 • Larsen, Rolf Inge. Vurdering i historiefaget i vidergående skole. Oppfølging av nyutdanna nytilsatte 2018-11-23 - 2018.
 • Larsen, Rolf Inge. Prosterettsaken mot Ananias Brune i Vadsø på 1880-tallet. Fornorskningspolitikk i skolen og læstadiansk tro. Møte i Vadsø historielag 2018-09-12 - 2018.
 • Larsen, Rolf Inge. Å samles i det skjulte. Rituella rum och heliga platser. Spatiala perspektiv på religion i norr 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.
 • Larsen, Rolf Inge. Lingua Cordis - The importance of "the language of the heart" in spreading the good news. Religious Revivals and their Effects. Perceptions, Media and Networks in the Modern World 2018-05-31 - 2018-06-02 2018.
 • Larsen, Rolf Inge. Læstadianisme, kirke og nasjon: Finland og Norge fra storfyrstedømmets og unionens tid til mellomkrigsårene.. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.
 • Larsen, Rolf Inge. «Vekkelseskristendom i konflikt med statsgrenser: læstadianisme og «finsk fare»». NORDVECK-konferansen i Halle 2017 2017-08-24 - 2017-08-25 2017.
 • Larsen, Rolf Inge. «ABC-striden i Vadsø på 1880-tallet. Confessio Augustana og fornorskningspolitikken i skolen». Det 29. Nordiske Historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Larsen, Rolf Inge. «Læstadius og ‘de hundre talenters forbandelse’». Det 29. Nordiske historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Larsen, Rolf Inge. Stormfulle tider. En trefoldig vekkelse i Tromsø. 160-års jubileet for Frimisjonen i Tromsø. 2016-11-26 - 2016.
 • Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp. Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online). (fulltekst) (prosjekt) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2-3). ISSN 1504-6605.s 4 - 8.
 • Larsen, Rolf Inge. Vekkelse og kaffekos. 2016.
 • Larsen, Rolf Inge; Thorvaldsen, Steinar; Conzett, Philipp. Making Cultural Heritage Online. Lars Levi Laestadius’ Work and its Relevance in the Arctic Region. Journal of Northern Studies 2015; Volum 9 (2). ISSN 1654-5915.s 96 - 100.
 • Larsen, Rolf Inge. Misjonskvinner vart grasrotfeministar. 2015.
 • Larsen, Rolf Inge. Han som tente lyset i Skibotn. Minnet om læstadianerpredikanten Antin Pieti.. Väckelser som minnes och meningsskapande narrativ 2015-08-28 - 2015-08-29 2015.
 • Larsen, Rolf Inge. Videofilming som praksisoppfølging – ideen og veien videre.. Den digitale satsingen i PPU studiet 2015-10-19 - 2015-10-20 2015.
 • Larsen, Rolf Inge. Making Lars Levi Laestadius online. Making Cultural Heritage Online: Lars Levi Laestadius 2015-10-29 - 2015-10-30 2015.
 • Larsen, Rolf Inge. Her og der - digitale praksisbesøk hos PPU-studenter. Digitale læringsomgivelser og digital kompetanse ved ILP 2014-10-22 - 2014-10-23 2014.
 • Larsen, Rolf Inge. The lilies of the field. Henriette Gislesen and the female ideal – adornment of the home or participant citizen?. Gender, history and society 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.
 • Larsen, Rolf Inge. "Ens Ropande Röst i Ödemarken". Den læstadianske vekkelsen som konfliktfylt møte i nordisk grenseland. Det 28. Nordiska Historikermötet 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.
 • Larsen, Rolf Inge. Den finske innvandringen i nord skapte frykt. 2014.
 • Larsen, Rolf Inge. Minoritetsspråkenes posisjon i læstadianismen. Et norsk perspektiv. Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten 2013-12-05 - 2013-12-06 2013.
 • Larsen, Rolf Inge. Religion og fiendebilder. Åpent foredrag 2013-11-11 - 2013-11-11 2013.
 • Larsen, Rolf Inge. Bruk av digitale virkemidler i veiledning av PPU-studenter. Veiledning av masteroppgaver i lærerutdanning 2013-06-11 - 2013.
 • Larsen, Rolf Inge. Markens liljer. Henriette Gislesen og kvinneidealet, hjemmets pryd eller aktiv samfunnsborger?. Norske Historikerdager 2013-05-04 - 2013.
 • Larsen, Rolf Inge. Religion og fiendebilder. Læstadianerne, statskirken og kvenene 1870-1940. 2013 ISBN 978-82-8244-090-5.
 • Larsen, Rolf Inge. Religion and enemy images. The Laestadian revival movement, the Norwegian church and the Kvens 1870-1940. Globalization and modernizing processes in the North 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.
 • Larsen, Rolf Inge. Globalization and anti-modernization in the North? The case of laestadianism. Globalization and moderizing processes in the North 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.
 • Larsen, Rolf Inge. Misjon, kirken og samene - sivilisering eller kristianisering?. Det 36. nordnorske historieseminar. Samisk kirkehistorie. 2012-11-09 - 2012-11-11 2012.
 • Larsen, Rolf Inge. Lyngenlæstadianismen. Nordiske Historiedager 2011-08-10 - 2011-08-14 2011.
 • Larsen, Rolf Inge. Lutherskriftenes posisjon i Norge på slutten av 1800-tallet, prosterettssaken mot lærer Ananias Brune. Reformasjonsseminaret 2011, Ørland 2011-04-27 - 2011-04-28 2011.
 • Larsen, Rolf Inge; Drivenes, Einar-Arne. Norsk-finske relasjoner. Innledning. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 6.
 • Larsen, Rolf Inge. Johannes Nilssøn Skaar. Biskopen som endret mening. Eldres Hyggetreff 2010-10-02 - 2010.
 • Larsen, Rolf Inge. Beware the Finnish! Laestadianism and the Finnish Menace. SPRI and CEPIN meeting 2010-02-01 - 2010-02-01 2010.
 • Larsen, Rolf Inge. Kristendom i konflikt med statsgrenser. Læstadianisme og finsk fare. Chaos symposium 2010 2010-05-07 - 2010-05-08 2010.
 • Larsen, Rolf Inge. Norske biskopers syn på læstadianisme - i lys av Kosellecks teorier. Fredagsseminaret 2010-12-03 - 2010.
 • Larsen, Rolf Inge; Lange, Hilde. Arkiv - et rikholdig verktøy. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Rolf Inge. Himmelstormeren og morderengelen. HIFO-nytt 2009 (3). ISSN 0802-3204.s 24 - 26.
 • Larsen, Rolf Inge. Læstadianisme og finsk fare. Det 34. nordnorske historieseminar 2009-09-25 - 2009-09-27 2009.
 • Sundsvold, Bente; Larsen, Rolf Inge. Approaching citizenship, encounters and place enactment: Working papers. 2008 ISBN 9788291636900.s 181 - 199.
 • Larsen, Rolf Inge. ”Kvenene: Minoritetspolitikk og religiøs mobilisering”. Norske historiedagar 2008 2008-06-19 - 2008-06-22 2008.
 • Larsen, Rolf Inge. On Religion and Ethnincity i Northern Norway. Powerstruggle or Reconcilitation?. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.
 • Larsen, Rolf Inge. On religion and ethnicity in Northern Norway in the interwar period. CRONEM-conference:Nationalism, Ethnicity and Citizenship:Whose Citizens? Whose Rights? 2008-06-30 - 2008-07-01 2008.
 • Larsen, Rolf Inge. The Kvens, the Laestadian revival movement and the national church 1870-1940: dogma and politics, Rolf Inge Larsen in; A research school for studying globalisation and modernisation processes in the north, CEPIN, University of Tromsø, Norway. CRONEM-conference: Nationalism, Ethnicity and Citizenship: Whose Citizens? Whose Rights? 2008-06-30 - 2008-07-01 2008.
 • Larsen, Rolf Inge. En salig røre. Om hvorfor man stifter en indremisjonsforening i Tromsø på 1850-tallet. 150-års markering 2008-12-13 - 2008-12-13 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • Historiedidaktikk
  • Kvensk og samisk historie
  • Skolehistorie
  • Kirkehistorie med vekt på Nordkalotten
  • Lutherdom
  • Misjonsfeminisme
  • Læstadianisme
  • Samemisjon
  • Lokalhistorie (særlig knyttet til Tromsø, Lyngen og Vadsø)