No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk randi.skjelmo@uit.no +4777660504 Her finner du meg

Randi Skjelmo


Førsteamanuensis pedagogikk


 • Randi Skjelmo :
  A letter by the Sámi Lutheran missionary Thomas von Westen: A critical perspective on contextualization
  Routledge 2022 DOI
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo :
  'The money chest lay by his head.' The narration of a ghost story from Troms
  Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2022
 • Randi Skjelmo, Liv Helene Willumsen :
  Isaac Olsens kopibok- en kilde til tidlig misjon i Norge
  Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 ARKIV
 • Randi Skjelmo :
  Fire tekststykker knyttet til samemisjonæren Thomas von Westen 1717 - 1723
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2017 ARKIV / DOI
 • Randi Skjelmo :
  Profesjon og pedagogikk
  Universitetsforlaget 2017
 • Randi Skjelmo, Liv Helene Willumsen :
  Isaac Olsen - lærer og forkynner
  Heimen - Lokal og regional historie 2017 ARKIV / DOI
 • Randi Skjelmo, Liv Helene Willumsen :
  Preludium til misjonen i Finnmark
  Teologisk Tidsskrift 2017 ARKIV / DOI
 • Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo :
  Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century
  Nordic Journal of Educational History 2016 ARKIV / DOI
 • Randi Skjelmo :
  Utdanning av lærere for det nordlige Norge før 1826
  Kungl. skytteanska samfundet 2015
 • Randi Skjelmo :
  Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium. Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795
  Nordic Journal of Educational History 2014 ARKIV / DOI
 • Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo :
  Fra enevelde til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827
  Uddannelseshistorie 2014
 • Randi Skjelmo :
  Utdanning av lærere for det nordlige Norge: De tidlige institusjoner i Trondheim 1717-1732
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013 ARKIV / DOI
 • Randi Skjelmo :
  Fleksibilisering og femininisering i høyere utdanning:eksemplet desentralisert lærerutdanning
  UNIPED 2012 ARKIV / DOI
 • Randi Skjelmo, Turidur Johannsdottir :
  Flexibility and Responsibility in Teacher Education: Experiences and Possibilities in Iceland and North Norway
  2004
 • Randi Skjelmo, Turidur Johannsdottir :
  Fleksible læringsformer i norsk og islandsk lærerutdanning. Hvilke erfaringer er gjort og hvor går veien videre?
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004
 • Randi Skjelmo :
  Den nye småskolen - realiteter, utfordringer og kritiske perspektiver
  2001
 • Randi Skjelmo, Liv Helene Willumsen :
  Thomas von Westens liv og virke
  Vidarforlaget AS 2017
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo :
  A letter by the Sami missionary Thomas von Westen dated 1718
  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo, Mary Brekke, Bjørn Hatteng :
  Lærerutdanningen i Tromsø: Tidslinje 1705-2018
  26. september 2018
 • Liv Helene Willumsen, Stig Brøndbo, Jørn Berger Nyvoll, Randi Skjelmo :
  Historien om UiT starter med en krangel i India på 1700-tallet
  19. desember 2018 DATA
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo, Mathilde Torsøe, Jørn Berger Nyvoll :
  Han var Norges første professor
  09. februar 2018 DATA
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo, Stig Brøndbo, Jørn Berger Nyvoll :
  Da forskerne åpnet dokumentboksen i Rigsarkivet i København, oppdaget de en historisk rød tråd fra en krangel i India i 1708 til UiT Norges arktiske universitet
  20. desember 2018
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo, Stig Brøndbo, Jørn Berger Nyvoll, Mathilde Torsøe :
  Han var Norges første professor. Om Knud Leem, professor i det samiske språk
  09. februar 2018
 • Randi Skjelmo :
  Thomas von Westen og hans arbeid for skole og misjon
  2017
 • Randi Skjelmo :
  Thomas von Westens liv og virke: Thomas von Westen - utdanning og prestekall
  2017
 • Randi Skjelmo :
  Reforms in Teacher Education in Denmark, Finland, Norway and Sweden since the 1960s: Teacher Education in Norway 1945 - 2009
  2017
 • Randi Skjelmo :
  Intervju om boken Thomas von Westens liv og virke i avisen Vårt land
  29. desember 2017
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo :
  A letter by Thomas von Westen dated 1718
  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017
 • Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo :
  From Danish Province to Constitutional State. Preconditions for Norwegian Legislation on Primary Education
  2015
 • Randi Skjelmo :
  A Theoretical Approach to the Study of Mission and Education in an Arctic region
  2014
 • Randi Skjelmo :
  Spreading Lutheran Christianity to Norway´s Sami population 1715-1826. The role of seminaries for educating and training missionaries, catechists and teachers - new studies of primary sources in Danish and Norwegian archives
  2014
 • Randi Skjelmo :
  Ida Bull, Kunnskap- hver etter sin stand og sitt kjønn: utdanning i norske byer på 1700-tallet (Trondheim:Akademika forlag, 2013). 206 s
  1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2014
 • Randi Skjelmo :
  A Letter by Thomas von Westen 1 - the Practical Consequences of his Religious Conviction
  2013
 • Randi Skjelmo :
  Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København - Blaagaard Skolelærerseminarium og Vajsenhuset 1791 - 1795
  2012
 • Randi Skjelmo :
  Teacher Educatuon for Rural Arctic?
  2011
 • Randi Skjelmo :
  Utdanning av lærere for det nordlige Norge før 1826 - tidlige nordiske institusjoners betydning som forløpere for offentlig lærerutdanning
  2011
 • Randi Skjelmo :
  Utdanning av lærere for det nordlige Norge - de tidlige institusjoner i Trondheim 1717 1774
  2011
 • Andrew Kristiansen, Randi Skjelmo, Anne Birgitte Fyhn, Ellen Karoline Dahl :
  Edmunddagen 21. oktober 2011
  2011
 • Liv Helene Willumsen, Randi Skjelmo :
  Oppstart av lærerutdanning i nordområdene. Perioden før 1826
  2011
 • Randi Skjelmo :
  Oppstart av offentlig lærerutdanning i nordområdene
  2009
 • Randi Skjelmo, Tone Skinningsrud :
  Endringer i norsk lærerutdanning mot en sterkere enhetlighet. Desentralisert lærerutdanning i Nord-Norge 1979-2006
  UiT Norges arktiske universitet 2007
 • Randi Skjelmo, Turidur Johannsdottir, Kjell Johansson :
  Competent Teachers for the Rural Arctic in the turbulence of globalization
  2003
 • Randi Skjelmo :
  Rural Educational research
  2003
 • Randi Skjelmo :
  Teacher education in rural arctic. A comparative study between Iceland and North-Norway
  2002
 • Andrew Kristiansen, Randi Skjelmo, Sigurjon Myrdal, Turidur Johannsdottir :
  Reconstructing the field of rural education research; Reflections from the LATIRA-project
  2002
 • Randi Skjelmo :
  Female Students and Distance Education - Experiences and Challenges
  2001
 • Randi Skjelmo :
  Educating teachers for the new lower primary school in Norway : Realities, challenges and critical remarks
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →