No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk randi.skjelmo@uit.no +4777660504 Tromsø TEO-H4 4.464

Randi Skjelmo


Førsteamanuensis pedagogikk


 • Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene. Isaac Olsens kopibok- en kilde til tidlig misjon i Norge. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018; Volum 72 (1). ISSN 1504-6605.s 44 - 57.
 • Skjelmo, Randi. Fire tekststykker knyttet til samemisjonæren Thomas von Westen 1717 - 1723. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2017. ISSN 1652-4772.s 83 - 103.s doi: 10.7557/4.4157.
 • Skjelmo, Randi. Profesjon og pedagogikk. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 264 - 289.
 • Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene. Preludium til misjonen i Finnmark. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (4). ISSN 1893-0263.s 301 - 321.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-04-03.
 • Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene. Isaac Olsen - lærer og forkynner. Heimen - Lokal og regional historie 2017; Volum 54 (1). ISSN 0017-9841.s 62 - 85.s doi: 10.18261/ISSN.1894-3195-2017-01-05.
 • Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi. Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century. Nordic Journal of Educational History 2016; Volum 3 (1). ISSN 2001-7766.s 25 - 45.s doi: 10.36368/njedh.v3i1.66.
 • Skjelmo, Randi. Utdanning av lærere for det nordlige Norge før 1826. Kungl. skytteanska samfundet 2015 (73) ISBN 9789186438531. ISSN 0560-2416.s 81 - 96.
 • Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi. Fra enevelde til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827. Uddannelseshistorie 2014 (48). ISSN 0900-226X.s 31 - 51.
 • Skjelmo, Randi. Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium. Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795. Nordic Journal of Educational History 2014; Volum 2. ISSN 2001-7766.s doi: 10.36368/njedh.v1i2.37.
 • Skjelmo, Randi. Utdanning av lærere for det nordlige Norge: De tidlige institusjoner i Trondheim 1717-1732. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013. ISSN 1652-4772.s 39 - 62.s doi: 10.7557/4.2620.
 • Skjelmo, Randi. Fleksibilisering og femininisering i høyere utdanning:eksemplet desentralisert lærerutdanning. UNIPED 2012; Volum 35 (3). ISSN 1500-4538.s doi: 10.3402/uniped.v35i3.19891.
 • Skjelmo, Randi; Johannsdottir, Turidur. Flexibility and Responsibility in Teacher Education: Experiences and Possibilities in Iceland and North Norway. 2004 (No.1) ISBN 9516349129.s 85 - 98.
 • Skjelmo, Randi; Johannsdottir, Turidur. Fleksible læringsformer i norsk og islandsk lærerutdanning. Hvilke erfaringer er gjort og hvor går veien videre?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 ISBN 82-7634-530-1.s 77 - 91.
 • Skjelmo, Randi. Den nye småskolen - realiteter, utfordringer og kritiske perspektiver. 2001 ISBN 8205298572.s 171 - 186.
 • Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi. A letter by Thomas von Westen dated 1718. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 (nr. 1 -2017) ISBN 9788293175421. ISSN 0368-6310.
 • Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi. A letter by the Sami missionary Thomas von Westen dated 1718. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017 ISBN 9788293175421.
 • Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene. Thomas von Westens liv og virke. Vidarforlaget AS 2017 ISBN 9788279903888.
 • Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Brøndbo, Stig; Nyvoll, Jørn Berger; Torsøe, Mathilde. Han var Norges første professor. Om Knud Leem, professor i det samiske språk. 2018.
 • Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Brøndbo, Stig; Nyvoll, Jørn Berger. Da forskerne åpnet dokumentboksen i Rigsarkivet i København, oppdaget de en historisk rød tråd fra en krangel i India i 1708 til UiT Norges arktiske universitet. 2018.
 • Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Brekke, Mary; Hatteng, Bjørn. Lærerutdanningen i Tromsø: Tidslinje 1705-2018. 2018.
 • Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi; Torsøe, Mathilde; Nyvoll, Jørn Berger. Han var Norges første professor. (data) 2018.
 • Willumsen, Liv Helene; Brøndbo, Stig; Nyvoll, Jørn Berger; Skjelmo, Randi. Historien om UiT starter med en krangel i India på 1700-tallet. (data) 2018.
 • Skjelmo, Randi. Intervju om boken Thomas von Westens liv og virke i avisen Vårt land. 2017.
 • Skjelmo, Randi. Thomas von Westens liv og virke: Thomas von Westen - utdanning og prestekall. Det 29. nordiske historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Skjelmo, Randi. Reforms in Teacher Education in Denmark, Finland, Norway and Sweden since the 1960s: Teacher Education in Norway 1945 - 2009. 29th congress of Nordic historians 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Skjelmo, Randi. Thomas von Westen og hans arbeid for skole og misjon. Norske historiedager, Trondheim 23.-25. juni 2017 2017-06-23 - 2017.
 • Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi. From Danish Province to Constitutional State. Preconditions for Norwegian Legislation on Primary Education. Sixth Nordic Conference on the History of Education 2015-08-20 - 2015-08-21 2015.
 • Skjelmo, Randi. Ida Bull, Kunnskap- hver etter sin stand og sitt kjønn: utdanning i norske byer på 1700-tallet (Trondheim:Akademika forlag, 2013). 206 s. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2014 (1). ISSN 1652-4772.s 151 - 153.
 • Skjelmo, Randi. Spreading Lutheran Christianity to Norway´s Sami population 1715-1826. The role of seminaries for educating and training missionaries, catechists and teachers - new studies of primary sources in Danish and Norwegian archives. Det 28. Nordiska historikermötet 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.
 • Skjelmo, Randi. A Theoretical Approach to the Study of Mission and Education in an Arctic region. The International Association for Critical Realism (IACR) conference 2014 2014-07-18 - 2014-07-21 2014.
 • Skjelmo, Randi. A Letter by Thomas von Westen 1 - the Practical Consequences of his Religious Conviction. The Eighteenth Century in Practice, The First Nordic Conference for Eighteenth-Century Studies 2013-08-28 - 2013-08-31 2013.
 • Skjelmo, Randi. Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København - Blaagaard Skolelærerseminarium og Vajsenhuset 1791 - 1795. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen. Människor, miljöer och läromedier 2012-09-26 - 2012-09-28 2012.
 • Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Fyhn, Anne Birgitte; Dahl, Ellen Karoline. Edmunddagen 21. oktober 2011. 2011.
 • Skjelmo, Randi. Utdanning av lærere for det nordlige Norge - de tidlige institusjoner i Trondheim 1717 1774. Konferanse 2011-10-29 - 2011-10-31 2011.
 • Skjelmo, Randi. Teacher Educatuon for Rural Arctic?. Seminar 2011-10-24 - 2011-10-25 2011.
 • Skjelmo, Randi. Utdanning av lærere for det nordlige Norge før 1826 - tidlige nordiske institusjoners betydning som forløpere for offentlig lærerutdanning. Seminar 2011-04-27 - 2011-04-27 2011.
 • Willumsen, Liv Helene; Skjelmo, Randi. Oppstart av lærerutdanning i nordområdene. Perioden før 1826. Tromsøs lærdomshistorie 2011-10-06 - 2011-10-06 2011.
 • Skjelmo, Randi. Oppstart av offentlig lærerutdanning i nordområdene. Den Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala oktober 2009 2009-10-01 - 2009-10-02 2009.
 • Skjelmo, Randi; Skinningsrud, Tone. Endringer i norsk lærerutdanning mot en sterkere enhetlighet. Desentralisert lærerutdanning i Nord-Norge 1979-2006. 2007.
 • Skjelmo, Randi. Rural Educational research. NERA`s 31 Congrss 2003-03-06 - 2003-03-09 2003.
 • Skjelmo, Randi; Johannsdottir, Turidur; Johansson, Kjell. Competent Teachers for the Rural Arctic in the turbulence of globalization. NERA`s 31 Congrss 2003-03-06 - 2003-03-09 2003.
 • Kristiansen, Andrew; Skjelmo, Randi; Myrdal, Sigurjon; Johannsdottir, Turidur. Reconstructing the field of rural education research; Reflections from the LATIRA-project. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.
 • Skjelmo, Randi. Teacher education in rural arctic. A comparative study between Iceland and North-Norway. Nordic Educational Research Association, NERA`30th Congress in Tallinn, Estonia 2002-03-07 - 2002-03-09 2002.
 • Skjelmo, Randi. Educating teachers for the new lower primary school in Norway : Realities, challenges and critical remarks. Nordic Eductional Research Association 29th Congress in Stockholm, March 2001, 15th - 18th. 2001-03-15 - 2001-03-18 2001.
 • Skjelmo, Randi. Female Students and Distance Education - Experiences and Challenges. When Distance is a Challange. The 7th Circumpolar University Co-operation Conference 2001-08-19 - 2001-08-21 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  TEO-H4 4.464

  Klikk for større kart