Personkort bilde

Bjørklund, John Vegard

Seniorrådgiver Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Forskningsadministrasjon og ekstern økonomi ved IPS. Veileder og bistår forskere/ prosjektledere i søknader, budsjettering og regnskapsrapportering. Oppfølging av alle eksterne prosjekter.
  • Rapportering til Helsefak, ØA/AFU og eksterne finansører og institusjoner som NFR, HN m.fl.
  • Oppfølging av forskningsgruppene ved IPS og del av utvidet ledergruppe.
  • Oppfølging av eksterne og interne utlysninger av forskningsmidler og forskningssaker.
  • Tertialsvis og løpende oppfølging av intern og ekstern økonomi ved IPS gjennom Agresso.
  • Ansvar for drift og oppfølging av 8000-emner (PhD) ved IPS/Helsefak.
  • Tilsettingssaker og intervjukomiteer ved tilsettinger.
  • Koordinering og administrasjonen av YFL, NPP og nasjonale samarbeidsprosjekter.
  • Superbruker/kontaktperson for Eutro, Cristin, AR2, Agresso, Fronter, Syllabus, FS, Jobbnorge.no, Lync/skype, e-postlister m.m.
  • Styresaker, rapportering og generell saksbehandling.

 

[Loading...]