John Vegard Bjørklund


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Seniorrådgiver/ stabsfunksjon
  • Nestleder administrasjon/ stedfortreder kontorsjef
  • Medlem av ledergruppe IPS
  • Forskning og økonomi
  • Tilsettingssaker og intervjukomiteer.
  • Koordinering og administrasjonen av YFL, NPP og nasjonale samarbeidsprosjekter.
  • Superbruker/kontaktperson for AR2, Jobbnorge.no
  • Styresaker, utlysninger, rapportering og generell saksbehandling.
  • Sekretær Instituttrådet (IR).