No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for teknologi og sikkerhet jens.a.terum@uit.no +4777660785 99610571 Tromsø TEK 3.037

Terum, Jens Andreas


Førsteamanuensis


 • Terum, Jens Andreas; Svartdal, Frode. Lessons learned from accident and near-accident experiences in traffic. Safety Science 2019; Volum 120. ISSN 0925-7535.s 672 - 678.s doi: 10.1016/j.ssci.2019.07.040.
 • Terum, Jens Andreas; Svartdal, Frode. Judgements vs affective evaluations of counterfactual outcomes. Thinking and Reasoning 2013; Volum 19 (1). ISSN 1354-6783.s 78 - 95.s doi: 10.1080/13546783.2012.739098.
 • Svartdal, Frode; Terum, Jens Andreas. Evaluations of factual and counterfactual outcomes: Judgments vs. valence estimates. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215018782.s 157 - 165.s doi: 10.1080/13546783.2012.739098.
 • Teigen, Karl Halvor; Kanten, Alf Børre; Terum, Jens Andreas. Going to the other extreme: Counterfactual thinking leads to polarised judgements. Thinking and Reasoning 2011; Volum 17 (1). ISSN 1354-6783.s 1 - 29.s doi: 10.1080/13546783.2010.537491.
 • Terum, Jens Andreas; Svartdal, Frode. Kontrafaktisk tenkning. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41572-0.s 307 - 311.
 • Svartdal, Frode; Terum, Jens Andreas. Kontrafaktisk tenkning og avoidance. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2010; Volum 37 (4). ISSN 0809-781X.s 145 - 153.
 • Mannberg, Andrea; Terum, Jens Andreas. Trend effects on perceived avalanche hazard. Southcentral Alaska Snow and Avalanche Workshop (data) 2021-11-12 - 2021-11-12 2021.
 • Mannberg, Andrea; Terum, Jens Andreas. Trend effects on perceived avalanche hazard. Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv 2021-11-05 - 2021-11-07 2021.
 • Kjerland, Glenn Øvrevik; Terum, Jens Andreas. Kan motsetninger i skredkultur påvirke risikoatferd i skredutsatte omgivelser?. Skredkonferansen 2019 (fulltekst) 2019-11-01 - 2019-11-03 2019.
 • Hetland, Audun; Vangberg, H.C.B.; Terum, Jens Andreas. Hvorfor blir folk tatt av snøskred?. Møte om skred med Schødt Pedersen 2013-04-10 - 2013-04-10 2013.
 • Teigen, Karl Halvor; Filkukova, Petra; Kanten, Alf Børre; Terum, Jens Andreas. Det som kan skje er lite sannsynlig: Om tenkning i ytterligheter. Forskningskonferansen 2010 - Institutt for samfunnspsykologi 2010-12-10 - 2010-12-10 2010.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

   

  - Kontrafaktisk tenkning og læring.

  - Risikopersepsjon og risikokommunikasjon.

  - Bedømmings- og beslutningspsykologi

  Undervisning

  - SVF1202 Ulykker og sikkerhet.

  - SM320 Krisehåndtering.

  - SVF2101 Øvelser i nordområdene.

  - SM311 Menneske, teknologi, organisasjon.