Dummy personkort bilde

Haanes, Jan Vilis

Universitetslektor II Arbeidshelse, forskningsgruppe
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Helseplager tilskrevet miljøfaktorer (f.eks. inkl. "el-overfølsomhet", "kjemisk overfølsomhet), risikokommunikasjon, inneklima og helse, miljømedisin

Radon og inneklima opp mot helse. Kommunalt miljørettet helsevern. Risikohåndtering og -kommunikasjon. Helseplager tilskrevet miljøfaktorer (f.eks. inkl. "el-overfølsomhet", "kjemisk overfølsomhet). Ansvarlig for planer for undervisning i arbeids- og miljømedisin.

5 % undervisningsstilling, inkl. ansvar for planlegging av undervisningsopplegg for fagområdet arbeids- og miljømedisin.

 • Haanes, Jan Vilis; Nordin, Steven; Hillert, Lena; Witthöft, Michael; van Kamp, Irene; van Thriel, Christoph; Van den Bergh, Omer. “Symptoms associated with environmental factors” (SAEF) – Towards a paradigm shift regarding “idiopathic environmental intolerance” and related phenomena. Journal of Psychosomatic Research 2020; Volum 131. ISSN 0022-3999.s doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.109955.

 • Rydjord, Britt; Haanes, Jan Vilis; Strømsnes, Hege; Granum, Berit; Bolle, Roald; Nystad, Wenche; Hetland, Geir. Mould-specific immunoglobulin antibodies quantified by flow cytometry reflect mould exposure in Norwegian children. Clinical and Experimental Allergy 2008; Volum 38 (3). ISSN 0954-7894.s 430 - 437.s doi: 10.1111/j.1365-2222.2007.02905.x.

 • Haanes, Jan Vilis. Can we trust what humans report? myths and realities. Healthy Buildings Europe 2021 2021-06-21 - 2021-06-23 2021.

 • Haanes, Jan Vilis. Understanding “Symptoms Associated with Environmental Factors” (SAEF) in buildings; e.g. “sick building syndrome”, “electromagnetic hypersensitivity” and “multiple chemical sensitivity”. Healthy Buildings Europe 2021 2021-06-21 - 2021-06-23 2021.

 • Aas, Oddfrid; Fossum, Trude; Mehlum, Ingrid Alethe Sivesind; Randem, Britt Grethe; Granslo, Jens-Tore; Haanes, Jan Vilis. Å skifte yrke er ikke enkelt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019. ISSN 0029-2001.

 • Haanes, Jan Vilis; Aminoff, Anna; Hegseth, Marit Nøst; Höper, Anje Christina. Faktasjekken: - Jo flere som kan la bilen stå, desto bedre vil luftkvaliteten vår bli. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Alexander, Jan; Brunborg, Gunnar; Feychting, Maria; Forsberg, Ellen-Marie; Gismervik, Svein; Haanes, Jan Vilis; Hamnerius, Yngve; Hannevik, Merete; Heimdal, Per Eirik; Hillert, Lena; Klæboe, Lars Hind Bakken; Kristensen, Petter; Moen, Bente Elisabeth; Oftedal, Gunnhild; Tynes, Tore; Langeland, Bjørn Tore. Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt - en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis. (Fulltekst: https://www.fhi.no/globalassets/2012-3_mobilstraling 2012 (2012:3) ISBN 9788280825094. ISSN 1503-1403.

 • Alexander, Jan; Brunborg, Gunnar; Feychting, Maria; Forsberg, Ellen Marie; Gismervik, Svein; Haanes, Jan Vilis; Hamnerius, Yngve; Hannevik, Merete; Heimdal, Per Eirik; Hillert, Lena; Klæboe, Lars; Kristensen, Petter; Moen, Bente Elisabeth; Oftedal, Gunnhild; Tynes, Tore; Langeland, Bjørn Tore. Low-level radiofrequency electromagnetic fields – an assessment of health risks and evaluation of regulatory practice. Report from the Expert Committee appointed by the Norwegian Institute of Health, commissioned by the Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Transport and Communications. (Fulltekst: https://tinyurl.com/y39udpsc 2012 (2012:3) ISBN 978-82-8082-510-0. ISSN 1503-1403.

 • Hegseth, Marit Nøst; Rödin, Kjell Ingemar; Aminoff, Anna; Øvrum, Arild; Haanes, Jan Vilis. Emerging petroleum activities in the Arctic and associated health concerns in the public.. Environmental Health 2011-02-06 - 2011-02-08 2011.

 • Rödin, Kjell Ingemar; Aminoff, Anna; Hegseth, Marit Nøst; Øvrum, Arild; Haanes, Jan Vilis. Public health concerns regarding environmental exposure to inorganic stone dust and noise from the Sydvaranger open-pit mine. Environmental health 2011 2011-02-06 - 2011-02-08 2011.

 • Haanes, Jan Vilis. Can we trust what humans report? myths and realities. Healthy Buildings Europe 2021 2021-06-21 - 2021-06-23 2021.

 • Haanes, Jan Vilis. Understanding “Symptoms Associated with Environmental Factors” (SAEF) in buildings; e.g. “sick building syndrome”, “electromagnetic hypersensitivity” and “multiple chemical sensitivity”. Healthy Buildings Europe 2021 2021-06-21 - 2021-06-23 2021.

 • Aas, Oddfrid; Fossum, Trude; Mehlum, Ingrid Alethe Sivesind; Randem, Britt Grethe; Granslo, Jens-Tore; Haanes, Jan Vilis. Å skifte yrke er ikke enkelt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019. ISSN 0029-2001.

 • Haanes, Jan Vilis; Aminoff, Anna; Hegseth, Marit Nøst; Höper, Anje Christina. Faktasjekken: - Jo flere som kan la bilen stå, desto bedre vil luftkvaliteten vår bli. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Alexander, Jan; Brunborg, Gunnar; Feychting, Maria; Forsberg, Ellen-Marie; Gismervik, Svein; Haanes, Jan Vilis; Hamnerius, Yngve; Hannevik, Merete; Heimdal, Per Eirik; Hillert, Lena; Klæboe, Lars Hind Bakken; Kristensen, Petter; Moen, Bente Elisabeth; Oftedal, Gunnhild; Tynes, Tore; Langeland, Bjørn Tore. Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt - en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis. (Fulltekst: https://www.fhi.no/globalassets/2012-3_mobilstraling 2012 (2012:3) ISBN 9788280825094. ISSN 1503-1403.

 • Alexander, Jan; Brunborg, Gunnar; Feychting, Maria; Forsberg, Ellen Marie; Gismervik, Svein; Haanes, Jan Vilis; Hamnerius, Yngve; Hannevik, Merete; Heimdal, Per Eirik; Hillert, Lena; Klæboe, Lars; Kristensen, Petter; Moen, Bente Elisabeth; Oftedal, Gunnhild; Tynes, Tore; Langeland, Bjørn Tore. Low-level radiofrequency electromagnetic fields – an assessment of health risks and evaluation of regulatory practice. Report from the Expert Committee appointed by the Norwegian Institute of Health, commissioned by the Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Transport and Communications. (Fulltekst: https://tinyurl.com/y39udpsc 2012 (2012:3) ISBN 978-82-8082-510-0. ISSN 1503-1403.

 • Hegseth, Marit Nøst; Rödin, Kjell Ingemar; Aminoff, Anna; Øvrum, Arild; Haanes, Jan Vilis. Emerging petroleum activities in the Arctic and associated health concerns in the public.. Environmental Health 2011-02-06 - 2011-02-08 2011.

 • Rödin, Kjell Ingemar; Aminoff, Anna; Hegseth, Marit Nøst; Øvrum, Arild; Haanes, Jan Vilis. Public health concerns regarding environmental exposure to inorganic stone dust and noise from the Sydvaranger open-pit mine. Environmental health 2011 2011-02-06 - 2011-02-08 2011.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe