Anita Carin Gudmundsen


Universitetslektor


 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional student groups using patient documentation to facilitate interprofessional collaboration in clinical practice - A field study
  Nurse Education Today 2020 ARKIV / DOI
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional Education: Students´Learning of Joint Patient Care
  Professions and Professionalism 2019 ARKIV / DOI
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional student meetings in municipal health service - Mutual learning towards a community of practice in patient care
  Journal of Interprofessional Care 2018 ARKIV / DOI
 • Roar Hagen, Anita Carin Gudmundsen :
  Selvreferanse og refleksjon: Forholdet mellom teori og empiri i forskningsprosessen
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2011
 • Roar Hagen, Anita Carin Gudmundsen :
  SELF-REFERENCE AND REFLECTION: CONNECTING GENERAL THEORY AND EMPERICAL RESEARCH
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2011
 • Anita Carin Gudmundsen :
  Frivillige helseprofesjonsstudenters selvstendige utvikling av tverrprofesjonell helsehjelp til reelle pasienter gjennom en felles praksisperiode i kommunehelsetjenesten
  2023
 • Anita Carin Gudmundsen, Aud Uhlen Obstfelder, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Abrandt Dahlgren :
  Towards interprofessional patient care: Health profession students exploring interprofessional collaboration in group meetings in joint clinical placement
  2023
 • Anita Carin Gudmundsen :
  Utvikling av multidimensjonelle pasientbeskrivelser gjennom felles dokumentasjon i tverrprofesjonelle studentgrupper
  2023
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Exploiting students`creativity in interprofessional education - Development of interprofessional documentation
  2019
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Self Organized Interprofessional Education in Health Care Practice Evolving Joint Enterprise
  2017
 • Bente Norbye, Anita Carin Gudmundsen :
  Ny kunnskap etter tverrfaglig praksis
  Tidsskriftet sykepleien 16. juni 2016 DOI
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Students Construction of Interprofessional Learning
  2015
 • Anita Carin Gudmundsen :
  Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglige profesjonsutdanninger
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   https://hdl.handle.net/10037/27961