#
#
Institutt for helse- og omsorgsfag bente.norbye@uit.no +4777625154 95122383 Tromsø Sjøvegan helsesenter

Bente Norbye


Dosent/forskningsgruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppe for helsefaglig profesjonsutdanning ved Institutt for Helse og Omsorgsfag. Dosent ved HelPed.


 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine abrandt; Iversen, Anita. Patient participation in interprofessional learning and collaboration with undergraduate health professional students in clinical placements: A scoping review. Journal of Interprofessional Education & Practice 2022. ISSN 2405-4526.s doi: 10.1016/j.xjep.2022.100494.
 • Krone-Hjertstrøm, Helle; Norbye, Bente; Abelsen, Birgit; Obstfelder, Aud. Organizing work in local service implementation: an ethnographic study of nurses’ contributions and competencies in implementing a municipal acute ward. BMC Health Services Research 2021; Volum 21 (1). ISSN 1472-6963.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12913-021-06869-4.
 • Norbye, Bente. Tverrprofesjonell praksis utfordrer samarbeidet mellom helsefagstudenter. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 231 - 254.
 • Jensen, Catrine Buck; Olsen, Ole Johan; Norbye, Bente. Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 119 - 140.
 • Norbye, Bente; Cheetham, Nina Bøhle. The Innovative Learning Institute for Circumpolar Health. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 321 - 340.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Interprofessional student groups using patient documentation to facilitate interprofessional collaboration in clinical practice - A field study. Nurse Education Today 2020; Volum 95. ISSN 0260-6917.s doi: 10.1016/j.nedt.2020.104606.
 • Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente. Reflective writing followed by dialogue improves supervision practices and cooperation in midwifery education. Educational Action Research 2019. ISSN 0965-0792.s 1 - 17.s doi: 10.1080/09650792.2019.1679653.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Obstfelder, Aud. Interprofessional Education: Students´Learning of Joint Patient Care. Professions and Professionalism 2019; Volum 9 (1). ISSN 1893-1049.s 1 - 14.s doi: 10.7577/pp.2620.
 • Hjertstrøm, Helle Kise; Obstfelder, Aud; Norbye, Bente. Making New Health Services Work: Nurse Leaders as Facilitators of Service Development in Rural Emergency Services. Healthcare 2018; Volum 6 (4). ISSN 2227-9032.s doi: 10.3390/healthcare6040128.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Interprofessional student meetings in municipal health service - Mutual learning towards a community of practice in patient care. Journal of Interprofessional Care 2018; Volum 33 (1). ISSN 1356-1820.s 93 - 101.s doi: 10.1080/13561820.2018.1515732.
 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente. Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 168 - 188.
 • Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather. Under the Same Sky: Connecting Students and Cultures through Circumpolar Nursing Education. Healthcare 2018; Volum 6 (2). ISSN 2227-9032.s doi: 10.3390/healthcare6020050.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. A Decentralized Nursing Education. (fulltekst) Northern Review 2016; Volum 43. ISSN 0835-3433.s 11 - 22.
 • Norbye, Bente. Healthcare students as innovative partners in the development of future healthcare services: An action research approach. Nurse Education Today 2016; Volum 46. ISSN 0260-6917.s 4 - 9.s doi: 10.1016/j.nedt.2016.06.021.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Gaski, Margrete; Norbye, Bente. Decentralized nursing education in Northern Norway: a basis for continuing education to meet competence needs in rural Arctic healtcare services. International Journal of Circumpolar Health 2014; Volum 73. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v73.25328.
 • Norbye, Bente; Edvardsen, Odd; Thoresen, Anne- Lise. Bridging the gap between health care education and clinical practice through action research. 2013 ISBN 978-1-902047-04-1.
 • Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff. Decentralized nursing education in Northern Norway: towards a sustainable recruitment and retention model in rural Arctic healthcare services. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.22793.
 • Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel. Skriftlig nettdiskusjon – en ny mulighet for faglig refleksjon. UNIPED 2012; Volum 35 (4). ISSN 1500-4538.s 14 - 26.s doi: 10.3402/uniped.v35i4.20261.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. Kan "Blended learning" bidra til refleksiv praksis?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010; Volum 12 (4). ISSN 1501-4754.s 45 - 56.
 • Norbye, Bente. Desentralisert sykepleierutdanning: hvor er vi nå? 18 år siden oppstarten og 10 kull senere. 2008 ISBN 9788281040595.s 93 - 106.
 • Norbye, Bente. An educational model fitted for rural minicipalities. Vård i Norden 2008; Volum volum 28 (89). ISSN 0107-4083.s 46 - 48.
 • Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente. Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 55 - 76.s doi: 978-82-8104-447-0.
 • Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente; Butler, Lorna. Northern and Indigenous Health and Health Care.. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 5 - 10.
 • Norbye, Bente. Rural Healthcare ‘TN Northern Nursing education’ Professor Bente Norbye 12:30. UArctic Thematic Lead seminar 2022-05-11 - 2022-05-13 2022.
 • Johnsen, Nina; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Sand, Anne-Sofie; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund; Norbye, Bente. GEOGRAFISK AVSTAND-DIGITAL NÆRHET Veiledningskraft i praksisstudier Arktisk samprax. Sykepleierkongressen 2021 2021-12-01 - 2022-12-02 2021.
 • Thoresen, Anne-Lise; Norbye, Bente. Fra ide til en vitenskapelig antologi. Kunnskapsutvikling for- og i helsefaglig profesjonsutdanning. Nasjonal forskningskonferanse. Medisinsk og helsefaglig pedagogikk 2021-10-21 - 2021-10-22 2021.
 • Norbye, Bente; Leidl, Donald; Pender, Kathie. Nursing Voices- Building capasity in the Circumpolar North. UArctic Congress 2021 2021-05-14 - 2021-05-18 2021.
 • Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise. Derfor må vi forske på egen undervisning. UiTs helseblogg. 2021.
 • Sand, Anne-Sofie; Norbye, Bente; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Johnsen, Nina; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund. Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord. (data) 2021.
 • Norbye, Bente; Sand, Anne-Sofie; Bye, Stefan. Arktisk samprax Praxis ved UiT Norges arktiske universitet- sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer. 2021.
 • Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise. Innledning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 9 - 30.
 • Leidl, Donald; Pender, Kathie; Norbye, Bente. Nursing education technologies during a global pandemic. Ecology and Human Health in the North 2020-11-16 - 2020-11-20 2020.
 • Leidl, Donald; Pender, Kathie; Norbye, Bente; Diachkovskii, Nikolai; Gao, Nina. Northern Nursing Education Network - Continuing Nursing Education during the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Medicine and Health Research 2020; Volum 2.s 1 - 4.
 • Pender, Kathie; Leidl, Donald; Norbye, Bente. Northern Nursing Students Raising Awareness and Spreading knowledge. The Arctic Magazine Shared Voices 2020.
 • Obstfelder, Aud; Norbye, Bente; Larsen, Lill Sverresdatter. Det er tid for å legge vekk den historiske tvangstrøyen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.
 • Bogsti, Wenche Bergseth; Sveen, Silje; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Norbye, Bente. Forebyggende hjemmebesøk:Legger kommunen mest vekt på mestring eller omsorg?. Sykepleien 2020. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80324.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Obstfelder, Aud. Exploiting students`creativity in interprofessional education - Development of interprofessional documentation. 4th International ProPel conference 2019 2019-12-09 - 2019-12-11 2019.
 • Norbye, Bente. The development of joint educational activities and digital tools. High North Conference 2019-10-31 - 2019-11-01 2019.
 • Norbye, Bente. Northern Nursing Education Network. UArctic Thematic Networks and Institute Leadership Team meeting 2019-06-05 - 2019-06-06 2019.
 • Furu, Rigmor; Norbye, Bente. Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy. Læringsfestivalen NTNU 2019-05-06 - 2019-05-07 2019.
 • Norbye, Bente. Om å utfordre akademia og lokalsamfunnet. Desentralisert syekpleierutdanning - å gjøre det umulige mulig. Recruit & Retain - Making it work 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.
 • Norbye, Bente. Culture and Health. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 164 - 168.
 • Norbye, Bente. Community Health in Northern and Indigenous Communities. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 12 - 16.
 • Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente; Butler, Lorna. Introduction. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 5 - 10.
 • Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente. Connecting People and Cultures, through a Northern Nursing Education Network. The Arctic Magazine Shared Voices 2018.s 32 - 33.
 • Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather. Under the Same Skye: Connecting students and Cultures through Cicumpolar Nursing Education. International Congress on Circumpolar Health 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Education ved University of Otago, New Zealand. 2018.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Learning under the Northern Lights. University of Otago, Interprofessional Education seminar 2017-12-04 - 2017-12-04 2017.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Education n a rural Norwegian context. University of Otago, Interprofessional Education seminar 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase 2017-11-23 - 2017-11-24 2017.
 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. The online, open and flexible higher education conference 2017-10-25 - 2017-10-27 2017.
 • Norbye, Bente. Robot i desentralisert sykepleierutdanning - begrensninger og muligheter. Forskningsdagene 2017 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.
 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente; Olsen, Ole Johan. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX) 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Self Organized Interprofessional Education in Health Care Practice Evolving Joint Enterprise. ProPel conference 2017 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.
 • Norbye, Bente. Networking as a Knowledge Production Strategy. ICASS IX 2017 people and places 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Norbye, Bente; Gudmundsen, Anita Carin. Ny kunnskap etter tverrfaglig praksis. Tidsskriftet sykepleien 2016 (06). ISSN 0806-7511.s 46 - 47.s doi: 10.4220/Sykepleien.2016.57762.
 • Hauksdottir, Nanna; Norbye, Bente; Dahlberg, Johanna; Jentoft, Rita; Dahlgren, Madeleine Abrandt. From patient-centredness to partneship: Re-thinking the client's role in IPE. Valued based interprofessional education and practice 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather. Decentralized nursing education to establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016 2016-09-12 - 2016-09-16 2016.
 • Törnqvist, Margareta; Norbye, Bente. Interprofessional education for collaborative client centered practice in community settings – occupational therapy students' perspectives of their learning. COTEC -ENOTHE 2016 Congress 2016-06-15 - 2016-06-19 2016.
 • Norbye, Bente. Sykepleierstudenter i Tverrfaglig praksis. Hvordan forestillinger og erfaringer om samarbeid kan bli utfordret gjennom nye praksisformer. Fagkonferanse 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.
 • Grongstad, Marta; Norvik, Catrine; Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff. Decentralized nursing education in rural areas - a necessity in Northern Norway. “Transforming Health Care in Remote Communities” conference April 28-30, 2016 in Edmonton, Alberta, 2016-04-25 - 2016-04-26 2016.
 • Norvik, Catrine; Grongstad, Marta; Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. The Multifaceted Role as a University Lecturer at a Decentralized Nursing Education. International Conference on Transforming Health Care in Remote Communities 2016-04-28 - 2016-04-30 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. Decentralized Nursing Education to Establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016 2016-09-12 - 2016-09-16 2016.
 • Norbye, Bente. Decentralized Nursing Education to Establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016 2016-09-12 - 2016-09-16 2016.
 • Norbye, Bente. Fire helseutdanninger møtes på felles praksis. 2015.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Students Construction of Interprofessional Learning. NIPNET conference 2015 2015-11-26 - 2015-12-27 2015.
 • Ytreberg, Beate; Norbye, Bente; Linaker, Inger. Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis. Fysioterapeuten 2015; Volum 82 (10). ISSN 0016-3384.s 32 - 33.
 • Norbye, Bente. Interprofessional learning in Norwegian rural health service: Healthcare students as innovative partners in the development of future healthcare service.. NET 2015 Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.
 • Norbye, Bente. Hva har vi lært av TPS prosjektet. Hva må til for å få til Tverrprofesjonelle læringsprosjekter. Utdanningskonferanse 2015 2015-11-04 - 2015-11-05 2015.
 • Norbye, Bente. Tverrfaglig veiledning. Utdanningskonferansen 2015 2015-11-04 - 2015-11-05 2015.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. Fra sykepleiemangel til suksesshistorie. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s ND3 - .
 • Bullin, Carol; Bally, Jill; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather; Neuls, Emmy; Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff; Tomtene, Mark. Quality Nursing Education Through Decentralization: Establishing a Circumpolar, Northern, and Indigenous Workforce. 16th International Congress on Circumpolar Health in Oulu, Finland on June 10, 2015. 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.
 • Norbye, Bente; Törnqvist, Margareta. Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis. Ergoterapeuten 2015. ISSN 0800-3475.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Learning in rural health care services: How can a collaborative approach contribute to openness and criticality?. Practice-Based research conference 2014-07-22 - 2014-07-23 2014.
 • Norbye, Bente. Fornøyde forsøkskaniner. 2014.
 • Norbye, Bente. Skoleres i bedre samarbeid. 2013.
 • Norbye, Bente. Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis. 2013.
 • Norbye, Bente. Challenging traditional boundaries. Developing inter - professional learning in health care education. Staying critical. Nuturing democratic partnership in action research (data) (fulltekst) 2013-11-09 - 2013-11-11 2013.
 • Norbye, Bente; Edvardsen, Odd; Thoresen, Anne- Lise. Influencing politics of higher education. 2013 Value and Virtue in Practice Based Research Conference 2013-07-09 - 2013-07-10 2013.
 • Norbye, Bente; McNiff, Jean. "Action Research for Systemic Reform in Norwegian Nursing and Healthcare Education and Service Delivery". AERA 2013 2013-04-27 - 2013-05-01 2013.
 • Norbye, Bente. Bridging the gap? Educational challenges in reforming Norwegian health care. IXth European Conference of Nurse Educators 2012-10-03 - 2012-10-05 2012.
 • Norbye, Bente. Decentralized nursing education - prepared for the future. Value and Virtue Conference 2012-07-11 - 2012-07-12 2012.
 • Norbye, Bente; Obstfelder, Aud. Health education in an era of Norwegian health care reforms. The 2nd International Value and Virtue in practice-based research conference 2012-07-11 - 2012-07-12 2012.
 • Norbye, Bente. Blended learning ved desentralisert sykepleierutdanning. Morgendagens helsearbeidere i nord. Utdanningskonferanse 2011-04-06 - 2011-04-07 2011.
 • Tøllefsen, Sissel; Norbye, Bente. Hvordan kan e-læring fremme samarbeid og refleksjon hos sykepleierstudenter?. Det pedagogiske rom i sykepleierutdannelsen 2011-05-30 - 2011-05-31 2011.
 • Norvik, Catrine; Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel. Desentralisert sykepleierutdanning ved et veiskille inn i det nye universitetet. Nye pedagogiske utfordringer - en videreutvikling av dagens modell. 2010.
 • Norbye, Bente; Andersen, Arnfinn. Fra krisetiltak til suksess. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. Rehabiliteringsnettverket i midt - Troms. Telemedisinkonferanse 2009-05-12 - 2009-05-14 2009.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor; Leslie, Ian; Steinerowski, Arhur. Innovative approaches to competence building. (omtale) EUREKA Digital 2008; Volum 5/2008. ISSN 0809-8360.s 12 - .
 • Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel. Video conference in a new model for continuosly training for nursing staff. TTec 2007 Caring for the Elderly (omtale) 2007-06-11 - 2007-06-13 2008.
 • Norbye, Bente. Education and training in geriatric rehabilitation Designing a training program for a multi - diciplinary, inter - municipalrehabilitation network, using felxible teaching methods. Shifting the Balance - New Roles and New Models of Care 2008-05-12 - 2008-05-13 2008.
 • Norbye, Bente. A model for Competence Building in rural areas. New Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions 2008-02-04 - 2008-02-06 2008.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor; Leslie, Ian; Steinerowski, Arhur. Creating sustainable rural healthcare networks through new technology and learning opportunities. (omtale) EUREKA Digital 2008 (4/2008). ISSN 0809-8360.s 21 - .
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. I need a kick start. EUREKA Digital 2008 (2/2008). ISSN 0809-8360.s 25 - .
 • Norbye, Bente. Networking as a method for intermunicipal cooperation, cross-level cooperation and competence building. International conference. Management and Legal aspects of the health care system of Norway and Russia. (omtale) 2007-06-07 - 2007-06-08 2007.
 • Norbye, Bente. How to structure and implement new knowledge to nursing staff in a rural municipality. Shanghai International Nursing Conference (omtale) 2007-05-13 - 2007-05-16 2007.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. Educational challenges for multi professionals working in rural areas. (omtale) 2006.
 • Norbye, Bente. Report on Higher Education for Health Personnel in the northern regions of Norway. Focus and examples on accessibility of health education for people living in rural areas. 2005.
 • Norbye, Bente. Building competence locally - It Works! A modell for long distance learning in the health care service in Salangen kommune. Norsk Fagkongress i Ergoterapi (omtale) 2005-09-21 - 2005-09-23 2005.
 • Norbye, Bente. Kompetanseheving i pleie og omsorgssektoren i et interkommunalt samarbeid. Fou rapport juli 2005. 2005.
 • Norbye, Bente. Kompetansekartlegging og kompetanseheving i pleie og omsorgsektoren i Salangen kommune. 2004.
 • Norbye, Bente. Individuelle studiesamtaler ved desentralisert sykepleierutdanning. 2003.
 • Norbye, Bente. Fortellinger fra sykepleierstudentenes praksissituasjoner. Hvordan kan disse forståes i et relasjonsetisk perspektiv?. 2002.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Fleksible læringsformer spesielt for å tilrettelegge for deltakelse for studenter som bor i distriktene.

  Tverrprofesjonell utdanning i helsetjenestepraksis.

  Aksjonsforskning som tilnærming for å inkludere studenter, helsepersonell og lærere i forskning i utdanning

  Studenters læring i praksisstudier

   


  Medlem i forskningsgruppe  Sjøvegan helsesenter