strandbu.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
strandbu.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk astrid.strandbu@uit.no +4777623272 Tromsø ILP Lærerutdanning 4.074

Astrid Strandbu


Professor i pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som professor i pedagogikk ved Lektorutdanninga trinn 8-13 med særlig ansvar for studentenes profesjonsutvikling de to første studieårene.


 • Camilla Lauritzen, Astrid Strandbu, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen:
  Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.
  Nordic Studies in Education 2016 Ekstern lenke
 • Astrid Strandbu, Viggo Krüger, Morten Lorentzen:
  Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling
  Fokus på familien 2015 Ekstern lenke
 • Camilla Lauritzen, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Astrid Strandbu:
  Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?
  Scandinavian Psychologist 2015 Ekstern lenke
 • Astrid Strandbu, Jon-Håkon Schultz:
  Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?
  Barn 2015 Ekstern lenke
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Amy Holtan, Toril Synnøve Jenssen:
  Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway
  European Journal of Social Work 2015 Ekstern lenke
 • Toril Synnøve Jenssen, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Amy Holtan:
  Saksbehandleres dilemmaer - Utfordringer vedrørende barns deltakelse i familieråd om fosterhjem
  Fontene forskning 2014 Ekstern lenke
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu, Brynjulf Stige:
  Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet - deltakelse og jevnalderfellesskap
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2014
 • Amy Holtan, Astrid Strandbu, Sissel H. Eriksen:
  When emotions count in construction of interview data
  Nordic Social Work Research 2013 Ekstern lenke
 • Rikke Gürgens Gjærum, Merete Saus, Astrid Strandbu:
  Kreativitet og medbestemmelse: samhandling mellom unge og barnevernet
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012
 • Astrid Strandbu, Svein Arild Vis:
  Barn som subjekter i barnevernet
  Barn i Norge 2012
 • Svein Arild Vis, Astrid Strandbu, Amy Holtan, Nigel Thomas:
  Participation and health - a research review of child participation in planning and decision-making
  Child & Family Social Work 2011 Ekstern lenke
 • Astrid Strandbu:
  Barnets deltakelse og barnets beste i barnevernet
  Universitetsforlaget 2010
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  "Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning forskningsetikk og etisk forskning
  Barn 2010
 • Astrid Strandbu:
  Barns deltakelse og støttepersonens rolle i familieråd
  Nordisk sosialt arbeid 2007
 • Marit Skivenes, Astrid Strandbu:
  A Child perspective and participation for children
  Children, Youth and Environments 2006
 • Marit Skivenes, Astrid Strandbu:
  Familieråd som deliberativ beslutningsmodell og behovet for et barneperspektiv
  Universitetsforlaget 2005
 • Astrid Strandbu:
  Childrens Participation in Family Group Conference as a resolution model
  International Journal of Child & Family Welfare 2004
 • Astrid Strandbu, Marit Skivenes:
  Barn og familieråd. En analyse av det organisatoriske rammeverket for barns medvirkning i barnevernet
  Tidsskrift for velferdsforskning 2004
 • Astrid Strandbu:
  Refleksjoner rundt fylkesnemndas rolle
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2000
 • Astrid Strandbu:
  Med blanke ark og fargestifter tel?
  2000
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene
  2016
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu:
  Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences
  2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu:
  Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses
  Nordlys 2016
 • Kari Jeppestad Arnzen, Astrid Strandbu:
  Redde for å ha med barna på skilsmissemekling
  11. januar 2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Hvem lytter egentlig til barna?
  Bergens Tidende 22. mai 2016 Ekstern lenke
 • Vigdis Hella, Astrid Strandbu:
  Barn vil delta i mekling
  25. april 2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu:
  Avgrens barnevernet
  Klassekampen 19. april 2016
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu:
  Musikk som ressurs i barnevernet. Forelesning om musikk som ressurs i arbeid med ungdom i risiko
  2016
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu:
  Musikk som verktøy i forebyggende ungdomsarbeid
  2016
 • Kirsti Seljenes, Elisabeth Øvreberg, Astrid Strandbu:
  Musikkterapi gir ungdom trygghet, fellesskap og læring
  27. januar 2016
 • Astrid Strandbu:
  Familierådsprosjektet og samhandling med praksis. Erfaring fra forskningsgruppen.
  2015
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu:
  Barn og unges erfaringer fra deltakelse i familieråd
  2015
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Vibeke Sending:
  Ivaretakelse av barns rett til deltakelse i Familieråd. Støttepersoners erfaringer og råd.
  2015
 • Astrid Strandbu:
  Diskusjon av barns posisjon ved obligatorisk mekling mellom foreldrene ved samlivsbrudd. Sammen med Gjertrud Jonassen.
  04. november 2015
 • Astrid Strandbu:
  Ungdom som ressurs i barne- og ungdomsidrett. Presentasjon av ungdomstrenerprosjektet.
  2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Vibeke Sending:
  Presentasjon av forskningsresultater "Familieråd i fosterhjemsarbeid"
  2015
 • Svein Arild Vis, Astrid Strandbu:
  Barnets forventninger om egen deltagelse i familieråd
  2015
 • Vibeke Sending, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen.
 • Åste R. Ruud, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Barn i mekling. Kvifor passar dei ikkje saman lenger?
  01. desember 2015
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu:
  Musikk som terapi
  Bergens Tidende 2015
 • Karin Nigar Aarskog, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Svein Arild Vis:
  Barn i Norge har fått grunnlovsfestet rett til å bli hørt.
  01. februar 2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Hva står på spill? Barns aktørskap og budskap i mekling
  2015
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu:
  Foreldres vurderinger etter evalueringsmøtet
  2015
 • Astrid Strandbu:
  Barneperspektivet og barnets deltakelse.
  2015
 • Astrid Strandbu:
  Samtale med barn
  2015
 • Astrid Strandbu:
  Hvorfor er det viktig å snakke med barn?
  2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Høring av Barn i Mekling (HBIM)
  2015
 • Guldbrandsen Christine, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Barn i mekling
  01. april 2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad:
  Barns erfaring med å være med på mekling
  2015
 • Astrid Strandbu, Viggo Krüger:
  Musikk, ungdom, deltakelse. Musikk i forebyggende arbeid.
  2015
 • Ann Magritt Arnli, Astrid Strandbu:
  Hva med barna når forholdet tar slutt?
  18. juli 2015
 • Astrid Strandbu:
  Barns posisjon og budskap i mekling
  2015
 • Astrid Strandbu:
  Ungdom - bruk av musikk i forebygging av utenforskap
  2015
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Astrid Strandbu:
  Vil ha mer musikk inn i arbeidet
  09. oktober 2015
 • Camilla Lauritzen, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Astrid Strandbu:
  Rapport fra prosjekt “Trivsel i skolen” 2013-2014
  2014
 • Astrid Strandbu:
  Høring av barn i mekling. Barneperspektivet og barnets deltakelse
  2014
 • Astrid Strandbu:
  Høring av barn i mekling. Hva menes med barneperspektivet og barnets deltakelse?
  2014
 • Astrid Strandbu:
  Hør barna
  26. mars 2014
 • Astrid Strandbu:
  Ta barna med på første mekling
  09. april 2014
 • Astrid Strandbu:
  Verst er det når det er de voksne som velger
  Nordlys 15. mai 2014
 • Astrid Strandbu:
  Eleven som samfunnsborger
  2014
 • Astrid Strandbu:
  Høring av barn i mekling
  2014
 • Astrid Strandbu:
  Morgendagens helter?
  2014
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu:
  Barn og unges erfaringer fra deltakelse i vanskelige beslutningssituasjoner
  2014
 • Toril Synnøve Jenssen, Astrid Strandbu, Amy Holtan, Renee Thørnblad:
  Participation and protection. Dilemmas in Family Group Conference work
  2014
 • Astrid Strandbu:
  Skolens rolle når elevene er indirekte utsatt for kriser og katastrofer gjennom media
  27. april 2013
 • Astrid Strandbu:
  Barn i mekling
  17. juni 2013
 • Astrid Strandbu:
  Deltakelse i musikkaktiviteter som inkludering til fellesskap og samfunn
  2013
 • Astrid Strandbu:
  Hva nå? Til deg på barneverninstitusjon
  2013
 • Astrid Strandbu:
  Til barn og ungdom fra 6 1/2 til 18 år og deres foresatte Vil dere være med i et forskningsprosjekt?
  2012
 • Astrid Strandbu, Svein Arild Vis:
  Barn som subjekt i barnevernet
  Barn i Norge 2012
 • Astrid Strandbu:
  Children as "beings" and "becomings". Perspectives form organised sport for children and youth
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Barns deltakelse i familievernets virksomhet
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Tillitsperson i barnevernet
  2012
 • Amy Holtan, Astrid Strandbu, Sissel H. Eriksen:
  When emotions count - an analysis of construction of data
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Koordinatorens rolle og barnets deltakelse
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Tillitspersoner- et verktøy for medvirkning i barnevernet
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Barns deltakelse i familieråd
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Utviklingslinjer i barndommens historie og barns rettigheter i dag
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Familierådskoordinatorens rolle og barnets deltakelse
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Involvering av barn i familievernkontorets virksomhet
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Moderne barndom og voksenrollen. Barnet i familierådet
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Å romme barns perspektiv - hvilke strukturer og systemer finnes for ivaretakelse av saksbehandleren? Perspektiver fra kunst og forskning
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Familieråd i fosterhjemsarbeid - søkelys på nærmiljø, slekt og nettverk
  2012
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Toril Synnøve Jenssen, Amy Holtan:
  Family Group Conferencing in Foster Care Work - Decisions, communication and an Extended Family Concept
  2012
 • Astrid Strandbu:
  Barnets deltakelse. Hverdagslige og vanskelige beslutninger
  Universitetsforlaget 2011
 • Astrid Strandbu:
  Morgendagens helter
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 08. januar 2010
 • Astrid Strandbu:
  Hvorfor høres ikke barn?
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 19. februar 2008
 • Svein Arild Myhra Vis, Astrid Strandbu:
  Barns deltakelse i barnevernssaker
  2008
 • Astrid Strandbu, Svein Arild Myhra Vis:
  Norge følger ikke opp
  Dagbladet 10. juli 2008
 • Astrid Strandbu:
  Hvordan legge til rette for barns deltakelse i familieråd?
  2008
 • Astrid Strandbu:
  Barns deltakelse og barneperspektivet i familierådsmodellen
  2007
 • Astrid Strandbu, Sturla Falck:
  Kapittel 7: "Barneperspektivet som familierådets femte hjørnestein" i NOVA-rapporten: Hva er familieråd? Samlerapport fra prosjktet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av famileråd i Norge."
  2006
 • Astrid Strandbu, Marit Skivenes:
  Kan barn bestemme?
  Bergens Tidende 07. oktober 2005
 • Astrid Strandbu:
  "Jeg forventet ikke at de skulle svinge en tryllestav..." Foreldres erfaringer fra kontakt med barneverntjenesten. En kvalitativ intervjuundersøkelse
  2001
 • Astrid Strandbu:
  Iverksetting av hjelpetiltak når fylkesnemnda overprøver barnevernstjenestens innstilling om omsorgsovertakelse
  1998
 • Astrid Strandbu:
  Politiets forebyggende arbeid. Ideologi og praksis
  1996
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  Profesjonsutvikling, studiedesign, samskapt læring, barnerettigheter og beslutningsprosesser. 


  Medlem i forskningsgruppe  ILP Lærerutdanning 4.074