strandbu.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
strandbu.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk astrid.strandbu@uit.no +4777623272 Tromsø ILP Lærerutdanning 4.074

Astrid Strandbu


Professor i pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som professor i pedagogikk ved Lektorutdanninga trinn 8-13 med særlig ansvar for studentenes profesjonsutvikling de to første studieårene.


 • Salamonsen, Anita; Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd. Fokus på familien 2022 (03). ISSN 0332-5415.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Strandbu, Astrid. Teoretisere skole–hjem-samarbeid. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 126 - 141.
 • Strandbu, Astrid; Weines, Jørn; Esaiassen, Margrethe. Spilt kunnskap på lektorutdanninga. Førsteårsstudentenes erfaringer med «Kunnskapsspillet». Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 4 (1). ISSN 2535-4574.s 17 - 39.s doi: 10.5324/njsteme.v4i1.3426.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Salamonsen, Anita. Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?. (data) (fulltekst) Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020; Volum 18 (1). ISSN 1503-2965.s 60 - 78.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2020-01-04.
 • Strandbu, Astrid; Mikkelsen, Reidun Langeland; Thørnblad, Renee; Flåm, Anna-Margrete. Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer. Fokus på familien 2019; Volum 47 (4). ISSN 0332-5415.s 327 - 344.s doi: 10.18261/issn.0807-7487-2019-04-06.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita. Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel. (fulltekst) Barn 2019; Volum 37 (2). ISSN 0800-1669.s 67 - 80.s doi: 10.5324/barn.v37i2.3087.
 • Dale, Clas; Strandbu, Astrid. Teknologistøtte i undervisnings- og læringsprosesser. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456.s 213 - 231.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9.s 183 - 208.s doi: 10.1007/978-3-319-73019-6_10.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke Jensen. Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 04 (04). ISSN 0800-1014.s 254 - 272.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-04-04.
 • Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid. Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 94 (1). ISSN 0800-1014.s 54 - 70.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-01-05.
 • Lauritzen, Camilla; Strandbu, Astrid; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.. Nordic Studies in Education 2016; Volum 35 (1). ISSN 1891-5914.s 57 - 69.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-01-05.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge. Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016; Volum 14 (4). ISSN 1503-2965.s 360 - 385.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-04-04.
 • Strandbu, Astrid; Vis, Svein Arild. Barnets deltakelse i beslutningene. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.s 144 - 161.
 • Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten. Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse. 2016; Volum 9 (9). ISSN 1893-3580.s 231 - 249.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling. (fulltekst) Fokus på familien 2015; Volum 43 (4). ISSN 0332-5415.s 271 - 291.
 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2015; Volum 2 (e16). ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.2.e16.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Jenssen, Toril Synnøve. Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway. European Journal of Social Work 2015. ISSN 1369-1457.s doi: 10.1080/13691457.2015.1086727.
 • Strandbu, Astrid; Schultz, Jon-Håkon. Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?. Barn 2015; Volum 33 (2). ISSN 0800-1669.s 41 - 53.s doi: 10.5324/barn.v33i2.3449.
 • Krüger, Viggo; Strandbu, Astrid; Stige, Brynjulf. Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet - deltakelse og jevnalderfellesskap. Tidsskriftet Norges Barnevern 2014; Volum 91 (2-3). ISSN 0800-1014.s 78 - 94.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Saksbehandleres dilemmaer - Utfordringer vedrørende barns deltakelse i familieråd om fosterhjem. (fulltekst) Fontene forskning 2014 (01). ISSN 1890-9868.s 69 - 81.
 • Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H.. When emotions count in construction of interview data. Nordic Social Work Research 2013. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2013.812043.
 • Strandbu, Astrid; Vis, Svein Arild. Barn som subjekter i barnevernet. Barn i Norge 2012. ISSN 1502-6604.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Saus, Merete; Strandbu, Astrid. Kreativitet og medbestemmelse: samhandling mellom unge og barnevernet. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 7 - 16.
 • Vis, Svein Arild; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Thomas, Nigel. Participation and health - a research review of child participation in planning and decision-making. Child & Family Social Work 2011; Volum 16 (3). ISSN 1356-7500.s 325 - 335.s doi: 10.1111/j.1365-2206.2010.00743.x.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. "Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning forskningsetikk og etisk forskning. Barn 2010; Volum 28 (1). ISSN 0800-1669.s 27 - 41.
 • Strandbu, Astrid. Barnets deltakelse og barnets beste i barnevernet. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01638-2.s 71 - 88.
 • Strandbu, Astrid. Barns deltakelse og støttepersonens rolle i familieråd. Nordisk sosialt arbeid 2007; Volum 27 (4). ISSN 0333-1342.s 252 - 263.
 • Skivenes, Marit; Strandbu, Astrid. A Child perspective and participation for children. Children, Youth and Environments 2006; Volum 16 (2). ISSN 1546-2250.s 10 - 29.
 • Skivenes, Marit; Strandbu, Astrid. Familieråd som deliberativ beslutningsmodell og behovet for et barneperspektiv. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00614-0.s 140 - 157.
 • Strandbu, Astrid. Childrens Participation in Family Group Conference as a resolution model. International Journal of Child & Family Welfare 2004; Volum 7 (4). ISSN 1378-286X.s 207 - 217.
 • Strandbu, Astrid; Skivenes, Marit. Barn og familieråd. En analyse av det organisatoriske rammeverket for barns medvirkning i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning 2004; Volum 7 (4). ISSN 0809-2052.s 213 - 228.
 • Strandbu, Astrid. Refleksjoner rundt fylkesnemndas rolle. Tidsskriftet Norges Barnevern 2000 (1). ISSN 0800-1014.s 15 - 27.
 • Strandbu, Astrid. Med blanke ark og fargestifter tel?. 2000 ISBN 82-446-0730-0.s 175 - 203.
 • Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo. Musikk, ungdom, deltakelse. Musikk i forebyggende arbeid.. 2015 ISBN 978-82-15-02439-4.
 • Strandbu, Astrid. Barnets deltakelse. Hverdagslige og vanskelige beslutninger. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01640-5.
 • Weines, Jørn; Esaiassen, Margrethe; Strandbu, Astrid. Spilt kunnskap - Spillbasert undervisning ved UiT. MNT-Konferansen 2019 2019-03-28 - 2019-03-29 2019.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy. Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study. 2018.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Strandbu, Astrid. Modern parenthood and adolescents’ autonomy meet educational practices. A need to re-conceptualize collaboration between teachers, parents and adolescents in upper secondary schools in Norway?. Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2018 2018-12-02 - 2018-12-06 2018.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Grape, Lovise. Hearing Children in Mediation (HBIM). International Conference on Shared Parenting 2018 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Children’s participation in family mediation. Children's rights to participation in decision making 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene. Fagdag ved Familievernkontoret i Tromsø 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.
 • Arnzen, Kari Jeppestad; Strandbu, Astrid. Redde for å ha med barna på skilsmissemekling. 2016.
 • Strandbu, Astrid. Barns posisjon i mekling. Fagdag ved Øst Agder og Vest Agder familievernkontor 2016-11-24 - 2016-11-24 2016.
 • Strandbu, Astrid. Forskning på "høring av barn i mekling". Presentasjon av noen foreløpige resultater.. Nasjonal meklerkonferanse 2016-06-15 - 2016-06-16 2016.
 • Strandbu, Astrid. Barns rett til å snakke fritt. Forforståelser, tilrettelegging og resultater fra forskning.. Fra sak til menneske 2016-05-26 - 2016-05-26 2016.
 • Solbak, Laila; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Jul når mor og far er skilt. 2016.
 • Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid. Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences. EUSARF 2016 2016-09-13 - 2016.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hvem lytter egentlig til barna?. (fulltekst) Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.
 • Hella, Vigdis; Strandbu, Astrid. Barn vil delta i mekling. 2016.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Avgrens barnevernet. Klassekampen 2016; Volum 48 (89). ISSN 0805-3839.s 22 - 22.
 • Krüger, Viggo; Strandbu, Astrid. Musikk som verktøy i forebyggende ungdomsarbeid. Felles fagforum for ansatte ved RKBU-Nord, BUP, og to psykiatriposter for barn og unge ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 2016-03-18 - 2016-03-18 2016.
 • Krüger, Viggo; Strandbu, Astrid. Musikk som ressurs i barnevernet. Forelesning om musikk som ressurs i arbeid med ungdom i risiko. Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 2016-03-14 - 2016-03-14 2016.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.. Faglig foredrag. Internopplæring familievernkontoret i Tromsø. 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling. Forelesning til ministeren i BLD og politiske og faglige rådgivere 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.
 • Seljenes, Kirsti; Øvreberg, Elisabeth; Strandbu, Astrid. Musikkterapi gir ungdom trygghet, fellesskap og læring. 2016.
 • Ruud, Åste R.; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. Kvifor passar dei ikkje saman lenger?. 2015.
 • Sending, Vibeke; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen.. 2015 ISBN 978-82-93031-40-6.
 • Krüger, Viggo; Strandbu, Astrid. Musikk som terapi. Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke. Ivaretakelse av barns rett til deltakelse i Familieråd. Støttepersoners erfaringer og råd.. Nordisk familierådkonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.
 • Strandbu, Astrid. Ungdom som ressurs i barne- og ungdomsidrett. Presentasjon av ungdomstrenerprosjektet.. Idrettshelga. Troms Idrettskrets. 2015-10-23 - 2016-08-24 2015.
 • Strandbu, Astrid. Ungdom - bruk av musikk i forebygging av utenforskap. Boklansering "Ungdom musikk deltakelse - musikk i forebyggende arbeid" 2015-10-20 - 2015-10-20 2015.
 • Strandbu, Astrid. Barns posisjon og budskap i mekling. Meklersamling i Hordaland 2015-10-21 - 2015-10-22 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Sending, Vibeke. Presentasjon av forskningsresultater "Familieråd i fosterhjemsarbeid". Nordisk familierådskonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Strandbu, Astrid. Diskusjon av barns posisjon ved obligatorisk mekling mellom foreldrene ved samlivsbrudd. Sammen med Gjertrud Jonassen.. 2015.
 • Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid. Barn og unges erfaringer fra deltakelse i familieråd. Familieråd og medvirkning. "Å møte mennesker der de er." 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Vis, Svein Arild; Strandbu, Astrid. Barnets forventninger om egen deltagelse i familieråd. Nordisk familierådskonferanse 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Strandbu, Astrid. Familierådsprosjektet og samhandling med praksis. Erfaring fra forskningsgruppen.. Avslutningsseminar i familierådsprosjektet Region Sør 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Høring av Barn i Mekling (HBIM). Erfaringskonferanse 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Hva står på spill? Barns aktørskap og budskap i mekling. Meklerkonferanse i Region Nord 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid. Foreldres vurderinger etter evalueringsmøtet. ERFARINGSSEMINAR I BIM/Familievern 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.
 • Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barns erfaring med å være med på mekling. Erfaringsseminar 2015-03-17 - 2015-03-18 2015.
 • Christine, Guldbrandsen; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee. Barn i mekling. 2015.
 • Aarskog, Karin Nigar; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild. Barn i Norge har fått grunnlovsfestet rett til å bli hørt.. 2015.
 • Strandbu, Astrid. Samtale med barn. Pilotering av ny meklerutdanning 2015-09-15 - 2015-09-15 2015.
 • Strandbu, Astrid. Barneperspektivet og barnets deltakelse.. Fagkonferanse for ansatte i barnevernet 2015-04-23 - 2015-04-23 2015.
 • Strandbu, Astrid. Hvorfor er det viktig å snakke med barn?. En Domstol på barns premisser 2015-03-02 - 2015-03-02 2015.
 • Arnli, Ann Magritt; Strandbu, Astrid. Hva med barna når forholdet tar slutt?. 2015.
 • Strandbu, Astrid. Ta barna med på første mekling. 2014.
 • Strandbu, Astrid. Høring av barn i mekling. Barneperspektivet og barnets deltakelse. Undervisning workshop PAL Konflikthåndtering og mekling 2014-01-14 - 2014-01-14 2014.
 • Strandbu, Astrid. Høring av barn i mekling. Hva menes med barneperspektivet og barnets deltakelse?. Meklersamling 2014-03-19 - 2014-03-19 2014.
 • Strandbu, Astrid. Hør barna. 2014.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. Participation and protection. Dilemmas in Family Group Conference work. The 7th ESFR (European Society on Family Relations) Conference 2014-09-03 - 2014-09-06 2014.
 • Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid. Barn og unges erfaringer fra deltakelse i vanskelige beslutningssituasjoner. EUSARF 2014 2014-09-05 - 2014.
 • Strandbu, Astrid. Eleven som samfunnsborger. Landskonferanse de Alternative skolerne 2014-05-07 - 2014-05-09 2014.
 • Strandbu, Astrid. Høring av barn i mekling. Erfaringskonferanse mellom fire meklingskontorer i Norge 2014-09-02 - 2014-09-03 2014.
 • Strandbu, Astrid. Morgendagens helter?. Idrettshelga NIF 2014 2014-10-10 - 2014-10-11 2014.
 • Strandbu, Astrid. Verst er det når det er de voksne som velger. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Rapport fra prosjekt “Trivsel i skolen” 2013-2014. 2014 ISBN 978-82-93031-33-8.
 • Strandbu, Astrid. Deltakelse i musikkaktiviteter som inkludering til fellesskap og samfunn. Jubileumsseminar for revygruppa "Kom nærmere" 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.
 • Strandbu, Astrid. Skolens rolle når elevene er indirekte utsatt for kriser og katastrofer gjennom media. 2013.
 • Strandbu, Astrid. Barn i mekling. 2013.
 • Strandbu, Astrid. Hva nå? Til deg på barneverninstitusjon. 2013.
 • Strandbu, Astrid. Barns deltakelse i familieråd. Tverrfaglig møte om familieråd 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.
 • Strandbu, Astrid. Familieråd i fosterhjemsarbeid - søkelys på nærmiljø, slekt og nettverk. Fagdag for ansatte i barneverntjenesten 2012-03-13 - 2012-03-14 2012.
 • Strandbu, Astrid. Å romme barns perspektiv - hvilke strukturer og systemer finnes for ivaretakelse av saksbehandleren? Perspektiver fra kunst og forskning. Barnevernkonferanse 2012-03-15 - 2012-03-15 2012.
 • Strandbu, Astrid. Involvering av barn i familievernkontorets virksomhet. Seminar for ansatte ved familievernkontoret i Tromsø 2012-03-29 - 2012-03-29 2012.
 • Strandbu, Astrid. Moderne barndom og voksenrollen. Barnet i familierådet. Fagseminar for familierådskoordinatorer og ansatte i barnevernet 2012-05-29 - 2012-05-29 2012.
 • Strandbu, Astrid. Koordinatorens rolle og barnets deltakelse. Familierådskoordidnatorer 2012-10-27 - 2012-10-27 2012.
 • Strandbu, Astrid. Familierådskoordinatorens rolle og barnets deltakelse. Koordinatorsamling Bufetat Region Øst 2012-11-19 - 2012-11-19 2012.
 • Strandbu, Astrid. Tillitspersoner- et verktøy for medvirkning i barnevernet. Lanseringskonferanse. Barn 2012 2012-11-28 - 2012-11-28 2012.
 • Strandbu, Astrid. Utviklingslinjer i barndommens historie og barns rettigheter i dag. Hysj...Historier du ikke vil høre om andres barn 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.
 • Strandbu, Astrid. Barns deltakelse i familievernets virksomhet. Involvering av barn i familievernkontorets virksomhet 2012-03-29 - 2012-03-29 2012.
 • Strandbu, Astrid. Children as "beings" and "becomings". Perspectives form organised sport for children and youth. Professional Practice and Children's participation 2012-04-19 - 2012-04-20 2012.
 • Strandbu, Astrid. Til barn og ungdom fra 6 1/2 til 18 år og deres foresatte Vil dere være med i et forskningsprosjekt?. 2012.
 • Strandbu, Astrid. Tillitsperson i barnevernet. Lanseringskonferanse "Barn i Norge" 2012-11-28 - 2012-11-28 2012.
 • Strandbu, Astrid; Vis, Svein Arild. Barn som subjekt i barnevernet. Barn i Norge 2012. ISSN 1502-6604.s 34 - 54.
 • Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H.. When emotions count - an analysis of construction of data. The International Congress of Qualitative Inquiry 2012-05-16 - 2012-05-19 2012.
 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Jenssen, Toril Synnøve; Holtan, Amy. Family Group Conferencing in Foster Care Work - Decisions, communication and an Extended Family Concept. 6th ESFR congress 2012 2012-09-26 - 2012-09-29 2012.
 • Strandbu, Astrid. Morgendagens helter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Strandbu, Astrid. Hvordan legge til rette for barns deltakelse i familieråd?. 2008.
 • Vis, Svein Arild Myhra; Strandbu, Astrid. Barns deltakelse i barnevernssaker. 2008.
 • Strandbu, Astrid. Hvorfor høres ikke barn?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008. ISSN 0804-3116.
 • Strandbu, Astrid; Vis, Svein Arild Myhra. Norge følger ikke opp. Dagbladet 2008. ISSN 0805-3766.
 • Strandbu, Astrid. Barns deltakelse og barneperspektivet i familierådsmodellen. 2007 ISBN 978-82-91636-56-6.
 • Strandbu, Astrid; Falck, Sturla. Kapittel 7: "Barneperspektivet som familierådets femte hjørnestein" i NOVA-rapporten: Hva er familieråd? Samlerapport fra prosjktet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av famileråd i Norge.". 2006 ISBN 82-7894-247-1.
 • Strandbu, Astrid; Skivenes, Marit. Kan barn bestemme?. Bergens Tidende 2005. ISSN 0804-8983.
 • Strandbu, Astrid. "Jeg forventet ikke at de skulle svinge en tryllestav..." Foreldres erfaringer fra kontakt med barneverntjenesten. En kvalitativ intervjuundersøkelse. 2001.
 • Strandbu, Astrid. Iverksetting av hjelpetiltak når fylkesnemnda overprøver barnevernstjenestens innstilling om omsorgsovertakelse. 1998.
 • Strandbu, Astrid. Politiets forebyggende arbeid. Ideologi og praksis. 1996.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Profesjonsutvikling, studiedesign, samskapt læring, barnerettigheter og beslutningsprosesser. 


  Medlem i forskningsgruppe  ILP Lærerutdanning 4.074