Bilde av Egestad, Helen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Egestad, Helen
Institutt for helse- og omsorgsfag helen.egestad@uit.no +4777660637 Her finner du meg

Helen Egestad


Dosent

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Helen Egestad, Solveig Sand-Hanssen Hofvind, Richard Fjellaksel :
  Utøvelse og utvikling av radiografifaget i Norge. En kvalitativ studie
  Hold Pusten 18. desember 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Helen Egestad :
  Hvordan var den nyutdannede radiografens arbeidssituasjon og opplevelser på 1970-tallet?
  Hold Pusten 28. juni 2023 FULLTEKST
 • Helen Egestad :
  De første radiografene i Norge - yrkesvalget og utdannelsen
  Hold Pusten 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Helen Egestad, Marianne Pilegaard :
  The impact of time scheduling in computed tomography on patient care.
  Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy 2017
 • Helen Egestad, Georgia Halkett :
  A delphi study on research priorities in radiation therapy: the norwegian persepctive
  Radiography 2016 DOI
 • Helen Egestad, Carsten Nieder :
  Differences in quality of life in obese and normal weight head and neck cancer patients undergoing radiation therapy
  Supportive Care in Cancer 2015 ARKIV / DOI
 • Helen Egestad, Carsten Nieder :
  Undesirable financial effects of head and neck cancer radiotherapy during the initial treatment period
  International Journal of Circumpolar Health 2015 ARKIV / DOI
 • Helen Egestad, Nina Emaus :
  Changes in health related quality of life in women and men undergoing radiation treatment for head and neck cancer and the impact of smoking status in the radiation treatment period
  European Journal of Oncology Nursing 2014 ARKIV / DOI
 • Helen Egestad :
  Norske stråleterapeuters identifikasjon av egne forskningsområder – innledende Delphi-analyse
  Hold Pusten 2014
 • Helen Egestad :
  Radiographers relationship with head and neck cancer patients
  Journal of Radiotherapy in Practice 2013 DOI
 • Helen Egestad :
  How does the radiation therapist affect the cancer patients' experience of the radiation treatment?
  European Journal of Cancer Care 2013 DOI
 • Helen Egestad :
  The significance of fellow patients for head and neck cancer patients in the radiation treatment period
  European Journal of Oncology Nursing 2013 DOI
 • Helen Egestad, Ragnhild Nilsen :
  Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved radiografutdanningene i Norge
  Hold Pusten 2011
 • Helen Egestad :
  Radiografens kommunikasjon med pasienter som gjennomgår en CT-undersøkelse
  Hold Pusten 2010
 • Helen Egestad :
  Samfølelse mellom kreftpasienten og radiografen ved computertomografi undersøkelse
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009
 • Helen Egestad :
  How is radiography performed?
  Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy 2009
 • Helen Egestad :
  Characterics of good practice-how to be a good radiographer
  The Radiographer 2008
 • Helen Egestad :
  Kunnskap i radiografipraksis
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008 OMTALE
 • Helen Egestad :
  Å se mennesket gjennom røntgensynet Kunnskapssyn og menneskesyn i radiografutdanningen
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Kurt Jonny Johansen, Helen Egestad, Henning Nysted, Runar Berglund, Andrea Falk Lorentsen :
  Verdens nordligste radiografutdanning
  Hold Pusten 2020 ARKIV
 • Helen Egestad :
  A Norwegian study about head and neck cancer patients quality of life during radiation treatment period
  2012
 • Helen Egestad :
  Information to patients with head and neck cancer
  2011
 • Helen Egestad :
  When the woman meet the machine
  2008
 • Helen Egestad :
  Tidsaspektet i radiograf/ pasient relasjonen
  2007
 • Helen Egestad :
  Kreftpasienters tanker og opplevelser fra røntgenundersøkelser
  2007
 • Helen Egestad :
  Metodologiske aspekter ved dybdeintervju i et radiograffaglig prosjekt
  2006 OMTALE
 • Helen Egestad :
  Vitenskapsteoretiske aspekter og etiske vurderinger i en undersøkelsessituasjon
  2006 OMTALE
 • Helen Egestad :
  Omsorg og etikk i radiografens fagutøvelse
  Hold Pusten 2001
 • Helen Egestad :
  Kroppsyn og sykdomsforståelse i relasjon til dosebelastning
  Hold Pusten 2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →