Portrett Helen.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Portrett Helen.jpg
Institutt for helse- og omsorgsfag helen.egestad@uit.no +4777660637 Tromsø MH U9.134A

Helen Egestad


Studieleder radiografi/ dosent

Stillingsbeskrivelse

Fag-, økonomi- og personalansvarlig leder ved bachelorutdanning i radiografi.


 • Helen Egestad:
  De første radiografene i Norge - yrkesvalget og utdannelsen
  Hold Pusten 2021 Ekstern lenke
 • Helen Egestad, Marianne Pilegaard:
  The impact of time scheduling in computed tomography on patient care.
  Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy 2017
 • Helen Egestad, Georgia Halkett:
  A delphi study on research priorities in radiation therapy: the norwegian persepctive
  Radiography 2016 Ekstern lenke
 • Helen Egestad, Carsten Nieder:
  Differences in quality of life in obese and normal weight head and neck cancer patients undergoing radiation therapy
  Supportive Care in Cancer 2015 Ekstern lenke
 • Helen Egestad, Carsten Nieder:
  Undesirable financial effects of head and neck cancer radiotherapy during the initial treatment period
  International Journal of Circumpolar Health 2015 Ekstern lenke
 • Helen Egestad, Nina Emaus:
  Changes in health related quality of life in women and men undergoing radiation treatment for head and neck cancer and the impact of smoking status in the radiation treatment period
  European Journal of Oncology Nursing 2014 Ekstern lenke
 • Helen Egestad:
  Norske stråleterapeuters identifikasjon av egne forskningsområder – innledende Delphi-analyse
  Hold Pusten 2014
 • Helen Egestad:
  How does the radiation therapist affect the cancer patients' experience of the radiation treatment?
  European Journal of Cancer Care 2013 Ekstern lenke
 • Helen Egestad:
  The significance of fellow patients for head and neck cancer patients in the radiation treatment period
  European Journal of Oncology Nursing 2013 Ekstern lenke
 • Helen Egestad:
  Radiographers relationship with head and neck cancer patients
  Journal of Radiotherapy in Practice 2013 Ekstern lenke
 • Helen Egestad, Ragnhild Nilsen:
  Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved radiografutdanningene i Norge
  Hold Pusten 2011
 • Helen Egestad:
  Radiografens kommunikasjon med pasienter som gjennomgår en CT-undersøkelse
  Hold Pusten 2010
 • Helen Egestad:
  How is radiography performed?
  Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy 2009
 • Helen Egestad:
  Samfølelse mellom kreftpasienten og radiografen ved computertomografi undersøkelse
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009
 • Helen Egestad:
  Kunnskap i radiografipraksis
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008 Ekstern lenke
 • Helen Egestad:
  Characterics of good practice-how to be a good radiographer
  The Radiographer 2008
 • Helen Egestad:
  Å se mennesket gjennom røntgensynet Kunnskapssyn og menneskesyn i radiografutdanningen
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Kurt Jonny Johansen, Helen Egestad, Henning Nysted, Runar Berglund, Andrea Falk Lorentsen:
  Verdens nordligste radiografutdanning
  Hold Pusten 2020 Ekstern lenke
 • Helen Egestad:
  A Norwegian study about head and neck cancer patients quality of life during radiation treatment period
  2012
 • Helen Egestad:
  Information to patients with head and neck cancer
  2011
 • Helen Egestad:
  When the woman meet the machine
  2008
 • Helen Egestad:
  Kreftpasienters tanker og opplevelser fra røntgenundersøkelser
  2007
 • Helen Egestad:
  Tidsaspektet i radiograf/ pasient relasjonen
  2007
 • Helen Egestad:
  Metodologiske aspekter ved dybdeintervju i et radiograffaglig prosjekt
 • Helen Egestad:
  Vitenskapsteoretiske aspekter og etiske vurderinger i en undersøkelsessituasjon
 • Helen Egestad:
  Kroppsyn og sykdomsforståelse i relasjon til dosebelastning
  Hold Pusten 2001
 • Helen Egestad:
  Omsorg og etikk i radiografens fagutøvelse
  Hold Pusten 2001
 • Se alle arbeider i Cristin →