Berglund, Runar

Høgsk-/øvingslærer
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Domben, Håvard Seip

Høgsk-/øvingslærer
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Egestad, Helen

Dosent
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Fjellaksel, Richard

Førsteamanuensis
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Hofvind, Solveig Sand-Hanssen

Professor
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Jakobsen, Lena Mari Dale

Høgsk-/øvingslærer
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

+4777660399

Johansen, Cato

Universitetslektor
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Johansen, Kurt Jonny

Studieprogramleder/førstelektor radiografi, IHO
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Johansen, Rigmor Katrine

Stipendiat
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Nysted, Henning

Universitetslektor, radiografutdanningen
Radiografi Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 12 | Siste 2