Kari Birkelund Olsen

Førstelektor, kullansvarlig 3. studieenhet sykepleierutdanningen Institutt for helse- og omsorgsfag
Flag icon Flag icon

Studenters praksiserfaring

Bruk av simulering som pedagogisk virkemiddel i undervisning

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Utvikling av gode fag- og emneplaner med fokus på kvalitet i utdanning

Utvikling av fellesemner på tvers av utdanninger

Simulering som pedagogisk verktøy i læring

 

 • Olsen, Kari Birkelund; Knudsen, Liv-Berit. «Også det å se pasienten oppe i alt dette» – En studie av sykepleierstudenters erfaringer med å lære sykepleie i praksisstudier på sykehus. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2015; Volum 5 (4). ISSN 1892-2678.s 315 - 328.

 • Olsen, Kari Birkelund. “Gaining Non-Technical Skills (NTS) during High-Fidelity Simulation in Education”. The First BAU International Nursing Conference: High Fidelity Simulation in Nursing Education and Practice 2019-03-25 - 2019-03-26 2019.

 • Olsen, Kari Birkelund. "Hvordan utvikle sykepleierstudentenes samhandlingskompetanse?". "Tverrprofesjonell samarbeidslæring og veien videre" 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.

 • Olsen, Kari Birkelund; Sollied, Sylvie Anna. Trygge og tydelige sykepleiere med pasientsikkerhet i fokus. Regional nettverkskonferanse 2019-05-23 - 2019-05-24 2019.

 • Grongstad, Marta; Olsen, Kari Birkelund; Hanssen, Tove Aminda. Kombinerte stillinger bygger bro mellom utdanning og praksis. Sykepleien 2018. ISSN 0802-9768.

 • Olsen, Kari Birkelund. Evaluering av InterSim 2017. 2018.

 • Olsen, Kari Birkelund; Holmegård, Marianne; Karlsen, Karina Synnøve; Høgbakk, Mona Lahm. Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet. 2017.

 • Olsen, Kari Birkelund. Sykehjemmet som læringsarena for sykepleierstudenter. Dialogkonferanse "Sykehjemmet som læringsarena" mangfold og muligheter 2016-02-11 - 2016-02-11 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund; Perander, Bente; Barstad, Maud Ann-Sophie. Rapport fra SAK-prosjektet "Legemiddelhåndtering og medikamentregning - Nettstøttet emne i sykepleierutdanningen". 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund. Sykepleierstudentenes læring i praksis. Fagkonferanse "Forskning for praksis - praksis for forskning" 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund. Grunnleggende farmakologi, legemiddelregning og – håndtering – et nettstøtta emne i bachelorutdanninga for sykepleie i Tromsø, Hammerfest og Harstad. Nettverkssamling "Alt rett - hva er rett" 2016-04-20 - 2016-04-21 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund. Foreldreopplevelser i forhold til å få for tidlig fødte barn Rapport fra en intervjuundersøkelse blant foreldre som er med i prosjektet "Tidlig intervensjon 2000". (omtale) 2008.

 • Olsen, Kari Birkelund. “Gaining Non-Technical Skills (NTS) during High-Fidelity Simulation in Education”. The First BAU International Nursing Conference: High Fidelity Simulation in Nursing Education and Practice 2019-03-25 - 2019-03-26 2019.

 • Olsen, Kari Birkelund. "Hvordan utvikle sykepleierstudentenes samhandlingskompetanse?". "Tverrprofesjonell samarbeidslæring og veien videre" 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.

 • Olsen, Kari Birkelund; Sollied, Sylvie Anna. Trygge og tydelige sykepleiere med pasientsikkerhet i fokus. Regional nettverkskonferanse 2019-05-23 - 2019-05-24 2019.

 • Grongstad, Marta; Olsen, Kari Birkelund; Hanssen, Tove Aminda. Kombinerte stillinger bygger bro mellom utdanning og praksis. Sykepleien 2018. ISSN 0802-9768.

 • Olsen, Kari Birkelund. Evaluering av InterSim 2017. 2018.

 • Olsen, Kari Birkelund; Holmegård, Marianne; Karlsen, Karina Synnøve; Høgbakk, Mona Lahm. Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet. 2017.

 • Olsen, Kari Birkelund. Sykehjemmet som læringsarena for sykepleierstudenter. Dialogkonferanse "Sykehjemmet som læringsarena" mangfold og muligheter 2016-02-11 - 2016-02-11 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund; Perander, Bente; Barstad, Maud Ann-Sophie. Rapport fra SAK-prosjektet "Legemiddelhåndtering og medikamentregning - Nettstøttet emne i sykepleierutdanningen". 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund. Sykepleierstudentenes læring i praksis. Fagkonferanse "Forskning for praksis - praksis for forskning" 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund. Grunnleggende farmakologi, legemiddelregning og – håndtering – et nettstøtta emne i bachelorutdanninga for sykepleie i Tromsø, Hammerfest og Harstad. Nettverkssamling "Alt rett - hva er rett" 2016-04-20 - 2016-04-21 2016.

 • Olsen, Kari Birkelund. Foreldreopplevelser i forhold til å få for tidlig fødte barn Rapport fra en intervjuundersøkelse blant foreldre som er med i prosjektet "Tidlig intervensjon 2000". (omtale) 2008.

 • Medlem i forskergruppe

  [Loading...]