#
#
Institutt for helse- og omsorgsfag kari.birkelund.olsen@uit.no 77660724 90126506 Tromsø MH2 L.11.336

Kari Birkelund Olsen


Arbeidstittel

Assisterende instituttleder sykepleie IHO / Førstelektor

Stillingsbeskrivelse


 • Grongstad, Marta; Olsen, Kari Birkelund; Hanssen, Tove Aminda. Kombinerte stillingers betydning for sykepleiere som veileder studenter i praksisstudier. Sykepleien Forskning 2020; Volum 15. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82933.
 • Olsen, Kari Birkelund; Knudsen, Liv-Berit. «Også det å se pasienten oppe i alt dette» – En studie av sykepleierstudenters erfaringer med å lære sykepleie i praksisstudier på sykehus. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2015; Volum 5 (4). ISSN 1892-2678.s 315 - 328.
 • Sand, Anne-Sofie; Norbye, Bente; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Johnsen, Nina; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund. Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord. (data) 2021.
 • Olsen, Kari Birkelund. “Gaining Non-Technical Skills (NTS) during High-Fidelity Simulation in Education”. The First BAU International Nursing Conference: High Fidelity Simulation in Nursing Education and Practice 2019-03-25 - 2019-03-26 2019.
 • Olsen, Kari Birkelund. "Hvordan utvikle sykepleierstudentenes samhandlingskompetanse?". "Tverrprofesjonell samarbeidslæring og veien videre" 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.
 • Olsen, Kari Birkelund; Sollied, Sylvie Anna. Trygge og tydelige sykepleiere med pasientsikkerhet i fokus. Regional nettverkskonferanse 2019-05-23 - 2019-05-24 2019.
 • Grongstad, Marta; Olsen, Kari Birkelund; Hanssen, Tove Aminda. Kombinerte stillinger bygger bro mellom utdanning og praksis. Sykepleien 2018. ISSN 0802-9768.
 • Olsen, Kari Birkelund. Evaluering av InterSim 2017. 2018.
 • Olsen, Kari Birkelund; Holmegård, Marianne; Karlsen, Karina Synnøve; Høgbakk, Mona Lahm. Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet. 2017.
 • Olsen, Kari Birkelund. Sykehjemmet som læringsarena for sykepleierstudenter. Dialogkonferanse "Sykehjemmet som læringsarena" mangfold og muligheter 2016-02-11 - 2016-02-11 2016.
 • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.
 • Olsen, Kari Birkelund; Perander, Bente; Barstad, Maud Ann-Sophie. Rapport fra SAK-prosjektet "Legemiddelhåndtering og medikamentregning - Nettstøttet emne i sykepleierutdanningen". 2016.
 • Olsen, Kari Birkelund. Sykepleierstudentenes læring i praksis. Fagkonferanse "Forskning for praksis - praksis for forskning" 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.
 • Olsen, Kari Birkelund. Grunnleggende farmakologi, legemiddelregning og – håndtering – et nettstøtta emne i bachelorutdanninga for sykepleie i Tromsø, Hammerfest og Harstad. Nettverkssamling "Alt rett - hva er rett" 2016-04-20 - 2016-04-21 2016.
 • Olsen, Kari Birkelund. Foreldreopplevelser i forhold til å få for tidlig fødte barn Rapport fra en intervjuundersøkelse blant foreldre som er med i prosjektet "Tidlig intervensjon 2000". (omtale) 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Studenters praksiserfaring

  Bruk av simulering som pedagogisk virkemiddel i undervisning

  Tverrprofesjonell samarbeidslæring

  Undervisning

  Utvikling av gode fag- og emneplaner med fokus på kvalitet i utdanning

  Utvikling av fellesemner på tvers av utdanninger

  Simulering som pedagogisk verktøy i læring

   


  Medlem i forskergruppe  MH2 L.11.336

  Klikk for større kart