Anne Myrstad, ILP
Foto: Torje Jenssen
Anne Myrstad, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk anne.myrstad@uit.no +4777660442 977 18 710 Tromsø ILP 4.025

Anne Myrstad


Førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk, barnehagelærerutdanninga


 • Myrstad, Anne; Kleemann, Carola. Visualizing a Common World of Entanglement through Multiple Viewpoints. Visuality Design in and for Education. Video Journal of Education and Pedagogy 2022. ISSN 2364-4583.s 1 - 14.s doi: 10.1163/23644583-bja10022.
 • Bartnæs, Pernille Elisabeth; Myrstad, Anne. Knowing-with-snow in an outdoor Kindergarten. Journal for Research in Arts and Sports Education 2022; Volum 6. ISSN 2535-2857.s 76 - 91.s doi: 10.23865/jased.v6.3012.
 • Myrstad, Anne. Samiske perspektiver i en barnehages hverdagsliv. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202651510.s 202 - 212.
 • Myrstad, Anne; Hackett, Abigail; Bartnæs, Pernille Elisabeth. Lines in the snow; minor paths in the search for early childhood education for planatary wellbeing. Global Studies of Childhood 2020. ISSN 2043-6106.s 1 - 13.s doi: 10.1177/2043610620983590.
 • Ødegaard, Elin Eriksen; Myrstad, Anne. Visualising epistemological perspectives: Using symbols and metaphors to research sustainability. Video Journal of Education and Pedagogy 2020; Volum 4 (2). ISSN 2364-4583.s 147 - 163.s doi: 10.1163/23644583-bja10001.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2019; Volum 18. ISSN 1890-9167.s 1 - 12.s doi: 10.7577/nbf.2622.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Barn som vegfarere i et værlandskap. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 45 - 59.
 • Myrstad, Anne. Å bebo verden ved å bevege seg gjennom den. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 29 - 44.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Å skape handlingsrom for de yngste barnehagebarna. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830.s 137 - 148.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Første-fots-erfaringer gjennom vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1695-6.s 97 - 118.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Legg merke til Emils fot - ledet oppmerksomhet i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1107-4.s 147 - 163.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Improvisasjon som innstilling i det pedagogiske arbeidet med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 145 - 160.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barn 2009; Volum 27 (2). ISSN 0800-1669.s 51 - 68.
 • Myrstad, Anne. Kunnskapsutvikling gjennom linsa. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2417-7.s 285 - 293.
 • Brottveit, Ånund; Aagedal, Olaf; Myrstad, Anne; Brottveit, Ånund; Aagedal, Olaf. Blant skogens konger, sønner og enkelte døtre. Abstrakt forlag 1999 ISBN 8279350098.s 16 - .
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit. Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 189 - 201.
 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 25 - 39.
 • Myrstad, Anne; Brottveit, Ånund; Aagedal, Olaf. Bygda, elgen og jakta. Abstrakt forlag 1999 ISBN 8279350098.s 16 - .
 • Bergan, Veronica; Heim, Greta; Myrstad, Anne. Sami culture as an interdisciplinary topic in early childhood teacher education. BRIDGES' Web Conference on interdisciplinary teacher education to address future challenges 2022-03-31 - 2022-04-01 2022.
 • Bergan, Veronica; Myrstad, Anne. Samiske perspektiver i natur og friluftsliv i barnehagen. Samisk synlighet, respekt og stolthet på ILP 2021-12-13 - 2021-12-13 2021.
 • Kleemann, Carola; Myrstad, Anne. Visualizing different voices in a community of practice. Visual worlds of education conference 2021-06-09 - 2021-06-11 2021.
 • Myrstad, Anne. Bålet min venn - samiske perspektiver i en barnehages hverdagsliv. DEMBRA-nettverket 2021-05-04 - 2021-05-04 2021.
 • Myrstad, Anne. Child-Place relations and sustainability in early childhood education. Forskerforum, BARNkunne 2020-04-28 - 2020-04-28 2020.
 • Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helene Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi. Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). (fulltekst) 2019.
 • Bartnæs, Pernille Elisabeth; Myrstad, Anne. Lek i et skiftende snølandskap. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen 2019-10-16 - 2019-10-17 2019.
 • Myrstad, Anne; Hackett, Abigail. Lines in the snow; minor paths in the search for sustainability early childhood education. Nettverksseminar 2019-07-01 - 2019-07-03 2019.
 • Ødegaard, Elin Eriksen; Myrstad, Anne. Visualising epistemological perspectives - a case of the web-banner of KINDknow - Kindergarten Knowledge Center for Research on Diversity and Sustainable Futures. Oculra Becomings in Dangerous Times:The Politics of Seeing 2019-06-17 - 2019-06-19 2019.
 • Myrstad, Anne; Bartnæs, Pernille Elisabeth; Hannah, Estrdahl. Livet rundt lavvoen. Barnehagekonferansen 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helen Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi. Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. (fulltekst) (omtale) (prosjekt) 2018.
 • Myrstad, Anne. Relasjoner i omgivelsene - vilkår for barns oppnåelse av agentskap. Barnehagefolk 2018 (4). ISSN 1500-6905.s 74 - 77.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Children as Wayfarers in the Weather-world. Childhood and Materiality - VII Conference on Childhood Studies 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.
 • Myrstad, Anne. Blikk for vandring - de yngste barnas vandring som fenomen og metodologisk tilnærmimng. Faglig forum 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit. Innledning: Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 9 - 16.
 • Myrstad, Anne. De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. Forskergruppeseminar 2017-12-14 - 2017.
 • Myrstad, Anne. Samisk i barnehagen. Fagdag "Barnehagens innhold og oppgaver" 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. FoU-dag 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Vegfaring - de yngste barnehagebarnas steds- og meningsskaping gjennom vandring. Blikk for barn - et tilbakeblikk 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk på de minste barna i barnehagen og i praksisopplæringa.. Praksisseminar 2016-05-30 - 2016.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for barn - blikk for forskningsresultater. Ledermøte Tromsø kommune 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Tromsø 2016-02-19 - 2016.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Harstad 2016-02-18 - 2016.
 • Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.
 • Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices 2015-10-06 - 2015-10-07 2015.
 • Groven, Berit; Seland, Monica; Myrstad, Anne; Franck, Karianne. Kompeanse for mangfold. Kompetanse for mangfold 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Undervisning HiOA 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Bra nok? 2015-10-26 - 2015-10-27 2015.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Første-fots-erfaringer gjennom vandring i barnehagen. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Paperframlegg: "Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children". Barnehagefaglig forskningsgruppe UiT 2014-09-01 - 2014.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for vandring. Barnehagefolk 2014 (3). ISSN 1500-6905.s 102 - 103.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children. EECERA 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.
 • Myrstad, Anne. Searching for qualities/ Blikk for barn. Kvalitet i barnehagen for barn under 3 år. ILP Forskningsseminar 2014-06-10 - 2014-06-10 2014.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Presentasjon av delprosjektet: Blikk for vandring. Forskningsseminar 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.
 • Myrstad, Anne. Dokumentasjonsarbeid i barnehagen. Fagdag 2012-09-28 - 2012-09-28 2012.
 • Myrstad, Anne; Bjarne, Stenersen. Hva skal vi se etter? Kunnskapsutvikling gjennom visuell dokumentasjon. NORALF- Partnerskap i danning og kunnskapsutvikling 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.
 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Forord. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.
 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Innledning: Møter i bevegelse. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 13 - 23.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Hverdagen som kunnskapskilde - dokumentasjon som utgangspunkt for kompetanseutvikling". Foredrag på barnehagekonferanse . 2010-11-16 - 2010-11-17 2010.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barnehagekonferanse 2010-05-20 - 2010-05-20 2010.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon som perspektiv på de yngste barnas medvirkning. Sluttkonferanse: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv med fokus på de yngste barna 2010-11-04 - 2010-11-05 2010.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Å være sammen i "spontane rom" - de yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Barnehagefolk 2010 (1). ISSN 1500-6905.s 28 - 33.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.
 • Eidsvik, Arne Ketil; Myrstad, Anne. IKT og digitale verktøy. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.
 • Eidsvik, Arne Ketil; Myrstad, Anne. Etiske utfordringer og digital dokumentasjon i barnehager. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.
 • Myrstad, Anne; Eidsvik, Arne Ketil. Pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.
 • Myrstad, Anne; Eidsvik, Arne Ketil. Barns medvirkning i digitale prosesser. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Det "spontane rom" - et rom for etisk praksis?. Medvirkning som etisk praksis 2009-09-07 - 2009-09-07 2009.
 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Barns medvirkning og kvalitet. Hva menes?. En god start - om grunnlaget for kvalitetsarbeid i barnehagen 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.
 • Myrstad, Anne. Kunnskapsutvikling gjennom linsa. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2008.
 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Pedagogical Improvisation - a Key Concept regarding Children's Participation?. EECERA (Reconcider the Basics in Early Childhood Education) 2008-09-03 - 2008-09-06 2008.
 • Myrstad, Anne. Nemi - gothdronning eller babe?. (omtale) 2005.
 • Myrstad, Anne. Nemi - en subkulturell trendsetter for mainstream?. Nemi - en subkulturell trendsetter for mainstream? 2005-10-01 - 2005-10-01 2005.
 • Myrstad, Anne. Enslig svale blant skogens konger. (omtale) 1999.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  BARNkunne - senter for barnehageforskning

  Anne Myrstad er arbeidspakkeleder for WP 7 BARNkunne:  BarnSted - fortid, nåtid og framtid  CV