No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Avdeling for samlinger inger-mari.malm@uit.no +4777660538

Inger-Mari Malm


Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT

Stillingsbeskrivelse

 • Fagansvarlig i musikk
 • Avdelingsleder musikkbiblioteket
 • Publikumsavdeling. Fagruppe for formidling
 • Brukerveiledning skranke. Publikumskontakt.
 • Undervisning informasjonsøk.
 • Oppgaveveiledning. Søk
 • Kollegaveiledning. Musikkbibliotekarbeid
 • Oppgaveveiledning. Søk Oria. Musikkdatabaser
 • Klassifikasjon. Noter. Musikktrykk. Bøker.
 • Samlingsutvikling
 • Utstillinger.
 • Formidling av ressurser. UB og musikk
 • Utforming av hjemmeside/ fagside for musikk

Vitenskapelige arbeidsområderUndervisning

Informasjonssøk