Bilde av Holmbukt, Tove Elinor
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Holmbukt, Tove Elinor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tove.holmbukt@uit.no +4777660764 Her finner du meg

Tove Elinor Holmbukt


Førstelektor i engelsk språk og didaktikk

Stillingsbeskrivelse

 

Jeg arbeider med undervisning, forskning og utvikling, og veiledning innen engelsk språk og språkdidaktikk.


 • Annelise Brox Larsen, Tove Elinor Holmbukt, Rachel Elise Jakhelln, Minjeong Son :
  Master thesis as boundary crossing mediating artefacts
  Routledge 2024 DOI
 • Tove Elinor Holmbukt, Minjeong Son, Annelise Brox Larsen :
  Transforming teacher education for English - contradictions in the activity system hindering a third-space partnership
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2023 ARKIV / DOI
 • Tove Elinor Holmbukt, Minjeong Son :
  Towards reconceptualising teacher education for English: Benefits and challenges of implementing a third space
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ARKIV / DOI
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Interdisciplinary approaches for deep learning
  Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) 2018 ARKIV / DOI
 • Tove Elinor Holmbukt, Minjeong Son :
  Praksisnær lærerutdanning - et eksempel fra engelskfaget
  FoU i praksis 2017 ARKIV
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Hva forskerstudenter lærer om elev- og lærerrollen gjennom et tverrfaglig prosjekt
  Cappelen Damm AS 2016
 • Tove Elinor Holmbukt, Annelise Brox Larsen :
  Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education
  Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) 2016 ARKIV / DOI
 • Tove Elinor Holmbukt, Minjeong Son, Bengt Haugseth :
  Praksisfokus - nye måter å knytte sammen teori og praksis
  2024
 • Tove Elinor Holmbukt, Kristin Isaksen :
  Praksisfokus - knytte sammen teori og praksis
  2024
 • Tove Elinor Holmbukt, Annelise Brox Larsen :
  Theory-oriented teaching practice under school-university collaboration: Perspectives from student teachers of English
  2023
 • Minjeong Son, Tove Elinor Holmbukt, Annelise Brox Larsen :
  Theory-oriented teaching practice under school-university collaboration: Perspectives from student teachers of English
  2023
 • Maren Pedersen Langseth, Hildur Grann, Tove Elinor Holmbukt :
  ‘I think reading is fun, right up to the point where I have to write something about it’. Action Research on the influence of Extensive Reading on pupils’ relationship towards reading English literature
  2023
 • Sandra Mathisen, Tove Elinor Holmbukt :
  Formative assessment in digital resources
  2023
 • Tove Elinor Holmbukt, Vivienne Mackisack :
  Auckland, NZ – Tromsø, Norway Connections. Presentation in the PLP Hub Professional Learning and Practice.
  2023
 • Tove Elinor Holmbukt :
  LAB-TEd-prosjektet og et spydspissprosjekt
  2022
 • Birgitte Robertsen, Odd-Arild Knustad, Tove Elinor Holmbukt :
  Assessment for learning using digital tools in the English subject
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Tove Elinor Holmbukt, Annelise Brox Larsen, Minjeong Son :
  Inner contradictions and tensions in creating a third space in teacher education for English in Norway
  2022
 • Thea Kristiansen Bjørk, Helene Skogvang Pedersen, Tove Elinor Holmbukt :
  : “Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish…” A qualitative study of the promotion of the principle “Learning to Learn” in new English textbooks for lower secondary school
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Tove Elinor Holmbukt, Minjeong Son :
  Enhancing theory-practice integration in teacher education for English through a third space
  2021
 • Tim André Rajala, Tove Elinor Holmbukt :
  "To find yourself, think for yourself". The concept of autonomy and its manifestation: a qualitative documentary study of the Norwegian national core curriculum and the English subject curriculum
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Improving theory and practice integration in teacher education: An example from the subject of English
  2019
 • Tove Elinor Holmbukt, Kjetil Bjørner Olsen, Åse Jannie Meyer Johansen :
  Assessment for Learning of Oral Skills in the English Subject
  UiT Norges arktiske universitet 2018 FULLTEKST
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Teaching Portfolio
  2018 DATA
 • Minjeong Son, Tove Elinor Holmbukt :
  Improving theory and practice integration in teacher education: An example from the subject of English
  2017
 • Torgeir Molværsmyr, Tove Elinor Holmbukt :
  Teachers textbook use in English. Newly qualified teachers’ use of textbooks in planning and execution of English lessons
  UiT Norges arktiske universitet 2017 FULLTEKST
 • Tove Elinor Holmbukt, Gøril bergliot Skotnes, Iver Steen :
  Tverrfaglighet i skolen; teoretiske, organisatoriske og praktiske sider
  2016
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Kap. 5: Hva forskerstudenter lærer om elev- og lærerrollen gjennom et tverrfaglig prosjekt
  2016
 • Tove Elinor Holmbukt, Ida-Mari Skardal :
  Using pre-speaking activities to increase pupils’ oral confidence in English
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Tove Elinor Holmbukt, Kirsten Stien, Glynda Hull, Jennifer DiZio, Kyle Booten :
  "Collabosphere" som online læringsarena
  2013
 • Tove Elinor Holmbukt, Kjellrid Solvang :
  Bruk av kunstbilder i fremmedspråksundervisningen
  2013
 • Kjellrid Solvang, Tove Elinor Holmbukt :
  Bruk av kunstbilder i fremmedspråksundervisning
  2013
 • Tove Elinor Holmbukt, Steffen Zahl Johnsen :
  It’s not how smart you are, it’s how you’re smart: An MI-theory focussed study on the English Subject
  UiT Norges arktiske universitet 2012 FULLTEKST
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Interdisciplinarity in teaching and learning
  2012
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Tverrfaglig undervisning. Studenten i praksis
  2012
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Tverrfaglighet og læring
  2012
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Tverrfaglighet i læringsarbeid.
  2012
 • Tove Elinor Holmbukt, Magne Olufsen :
  Arbeidskrav i engelsk og naturfag
  2012
 • Tove Elinor Holmbukt, Gøril bergliot Skotnes :
  Tverrfaglighet
  2009
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Teachers' Perceptions of Interdisciplinarity and the Extension of Literacies
  2006
 • Tove Elinor Holmbukt :
  Chain Compounding and Premodification in 20th century English
  UiT Norges arktiske universitet 1995

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mitt FoU-arbeid har over flere år vært innenfor praksisnær profesjonsforskning, da det i stor grad har tilknytning til egen undervisning og studentsentrert og studentaktiv læring. Arbeidet hittil kan grovt sett kategoriseres i tre hoveområder:

  1.      Integrasjon mellom teori og praksis i lærerutdanning for engelsk

  2.      Studentsentrert undervisning og læring

  3.      Tverrfaglighet

  Jeg er  i 2019-2023 involvert i NFR-prosjektet Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education (LAB-Ted) sammen med flere kolleger ved UiT og NTNU. Prosjektet forener teori- og praksisfeltet, og mitt engasjement i prosjektet dreier seg bl.a. om hvordan vi som underviser i faget engelsk kan utvikle lærerutdanninga i engelsk ved å styrke integrasjonen mellom teori- og praksisfeltet.

  Jeg er også involvert i prosjektet Teaching and Learning English (TALE) sammen med kolleger ved lærerutdanninga, UiT. Formålet er å utvikle varierte og engasjerende undervisningsmetoder i engelsk, og inkluderer studier som bl.a. fokuserer på studentsentrert undervisning, læring og læringslyst.

  Prosjektet 'Praksisfokus': Dette er et HK-dir-finansiert prosjekt som går i perioden 2023-2026. Jeg er en av to prosjektledere, og i tillegg er jeg leder av ett av delprosjektene i Praksisfokus. Delprosjektet kalles 'Mikronettverk' og fokuserer på tettere samarbeid med praksislærere i ungdomsskolen (dvs., partnerskap, det tredje rom). Samarbeidet har til hensikt å legge bedre til rette for studenters læring, og i tillegg gi et positivt utbytte for universitetslærer og praksislærer når det gjelder utveksling av innsikt og refleksjon. 

  Undervisning

  Jeg underviser i engelsk språk (grammatikk, fonetikk), språkdidaktikk, språktilegnelse, og akademisk skriving og veileder studentene på deres FoU-oppgaver og masteroppgaver.