Lisbet Rønningsbakk.jpg
Lisbet Rønningsbakk.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk lisbet.ronningsbakk@uit.no +4777660411 Tromsø ILP Lærerutdanning 4.012

Lisbet Rønningsbakk


Førstelektor pedagogikk PhD


 • Rønningsbakk, Lisbet. The Student Role in Technology Supported Learning. Springer Nature 2021 (13117) ISBN 978-3-030-91539-1. ISSN 0302-9743.s 294 - 302.s doi: 10.1007/978-3-030-91540-7_31.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Digital Natives and Educational Traditions. What Changes When Exchanging Textbook Content with Internet Search?. Springer 2020; Volum 12555 (12555) ISBN 978-3-030-63884-9. ISSN 0302-9743.s 547 - 556.s doi: 10.1007/978-3-030-63885-6_59.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Knowing What, Knowing How, or Knowing Where? How Technology Challenges Concepts of Knowledge. Springer 2019 (11937) ISBN 978-3-030-35342-1. ISSN 0302-9743.s 616 - 624.s doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_65.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Sharing the World and Sharing the Word. Using Technology for Pre-service Teachers’ International Collaboration.. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2018; Volum 11003. ISSN 0302-9743.s 71 - 80.s doi: 10.1007/978-3-319-99737-7_7.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Jakhelln, Rachel Elise; Vedeler, Gørill Warvik. Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 127 - 135.
 • Rønningsbakk, Lisbet. The Impact of Emotions on Learning in School. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9.s 42 - 50.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Using ICT and internet resources in Norwegian compulsory school. Murmansk State Humanities University 2012 ISBN 978-5-4222-0137-2.s 28 - 33.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Digitale læringshistorier fra skolen. Hvordan kan bruk av digitale verktøy støtte elevenes læring i skolen?. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9.s 387 - 398.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Using Digital Tools and Social Media for Learning and Writing in Formal Education. Murmansk State Humanities University 2011 ISBN 978-5-4222-0109-9.s 44 - 50.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Bridging gaps between neighbor countries in the Barents Region through students' cooperation. Murmansk State Humanities University 2010 ISBN 978-5-4222-0058-0.s 4 - 8.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Students' annual questionnaire survey as a part of the study quality system at the Faculty of Education at former Tromsø University College. Murmansk State Humanities University 2009 ISBN 978-5-88476-900-7.s 53 - 58.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Hva Ida lærte oss. Emosjonenes betydning for tilpasset opplæring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 163 - 177.
 • Limstrand, Kirsten; Ongstad, Sigmund; Ongstad, Sigmund; Limstrand, Kirsten; Rønningsbakk, Lisbet. Med porteføljen som veiviser. Eksamensformens betydning for lærerkompetansen. 2003 ISBN 8257942367.s 84 - 99.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Wu, Ting-Ting; Sandnes, Frode Eika; Huang, Yueh-Min. International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019. (fulltekst) Springer 2019 (11937) ISBN 978-3-030-35342-1. ISSN 0302-9743.s 291 - 300.s doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_31.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Digital Framtidssmie, et rom for utforsking, lek og læring. Lærerutdanningskonferansen 2021 2021-11-27 - 2021-11-28 2021.
 • Rønningsbakk, Lisbet. The Student Role in Technology Supported Learning. ICITL International conference of Innovative Technology and Learning 2021-11-29 - 2021-12-01 2021.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Digital natives and Educational Traditions. What changes when exchanging textbook content with internet search?. ICITL 2020 International Conference of Innovative Technologies and Learning 2020-11-23 - 2020-11-25 2020.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Tiller, Tom; Hermansen, Mads Carsten. Når didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8244-226-8.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Nytenkende pedagogikk. Rom for aktive studenter 2019-11-18 - 2019-11-19 2019.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Wu, Ting-Ting; Sandnes, Frode Eika; Huang, Yueh-Min. Preface. (fulltekst) Springer 2019 (11937) ISBN 978-3-030-35342-1. ISSN 0302-9743.s v - vi.s doi: 10.1007/978-3-030-35343-8.
 • Rønningsbakk, Lisbet; MacLaren, Nora; Jensen, Catrine Buck; Fábregas, Antonio. Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas. Læringsfestivalen 2018 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Arstorp, Ann-Therese; Bøen, Elin; Scarbocci, Paolo Haaland. Fremtidens klasserom i lærerutdanningen. NKUL 2018 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Sharing the World and Sharing the Word. Using Technology for Pre-service Teachers’ International Collaboration.. ICITL 2018 International Conference of Innovative Technology and Learning 2018-08-27 - 2018-08-30 2018.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Technology and the Change of Learning Processes in Higher Education. Internasjonalt forum 2017-12-01 - 2017-12-01 2017.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Problems with using digital tools to support learning in a distant teacher's education. Practice of using ICT in educational process at school and in higher institution 2012-12-03 - 2012-12-03 2012.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Kamplid, Ingvild. Hva Marius lærte oss om tilpassa undervisning. Aksjonslæring på veien mot god spesialundervisning. NorAlf 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Higher Education in Norway 2012. International contest of profession-oriented informative and research projects 2012-04-23 - 2012-04-27 2012.
 • Kamplid, Ingvild; Rønningsbakk, Lisbet. Hva Marius lærte oss. En studie av tilpasset undervisning og spesialundervisning for en elev med lese- og skrivevansker. Rapport fra delprosjekt to på Naustvika skole. 2012.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Using ICT tools and Internet resources in Norwegian school. Practice of using free software in educational process at school and in higher education. 2011-11-25 - 2011-11-25 2011.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Using digital tools and social media for writing and learning in higher education. Creative use of LMS, wikis and mobile technologies for learning. 2011-05-19 - 2011-05-20 2011.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Stories of digital learning. How do ICT affect the way students work and learn in school?. of International contest of profession-oriented informative and research projects 2011-04-04 - 2011-04-08 2011.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Digitale læringshistorier fra skolen. Bruk av digitale verktøy som støtte til elevenes læring. FOU i praksis 2011 2011-04-26 - 2011-04-27 2011.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Flerkulturell undervisning. Workshop i regi av PIL-prosjektet, Tromsø kommune/UIT 2010-04-14 - 2010-04-14 2010.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Digital Resources as Tools to Adapt the National Curriculum to Local Contexts in Compulsory Schools in the North of Norway. Arctic Frontiers 2010 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.
 • Rønningsbakk, Lisbet. The Norwegian system of education. International contest of profession-oriented informative research projects in English 2010-04-19 - 2010-04-23 2010.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Digital tools for recording speech for oral English training. International contest of profession-oriented informative research projects in English 2010-04-19 - 2010-04-23 2010.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Aksjonslæring som verktøy for læringsledelse. Regionsamling for ledere i VOX i Nord Norge 2010-09-13 - 2010-09-13 2010.
 • Rønningsbakk, Lisbet. "Kunsten å holde seg på læringssporet - en utfordring for elever og lærere.". Foredrag 2009-02-16 - 3009-02-23 2009.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Kamplid, Ingvild. Matematikk, mening og mot til å prøve. Nordkalottkonferansen om matematikkvansker 2009-05-05 - 2009-05-07 2009.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Students' Annual Questionnaire Survey as a Part of the Study Quality System at the Faculty of Education. International seminar: Quality of Education and Flexible Learning: Problems of Management. 2009-02-26 - 2009-02-28 2009.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Rørnes, Karin. Den norske skolens bedrøvelige liv og utvikling. (omtale) Morgenbladet 2008. ISSN 0805-3847.s 1 - .
 • Rønningsbakk, Lisbet. BrainBank Learning - An ICT Tool for Knowledge Buildning and E-portfolio. Information-educational environment 2007-11-01 - 2007-11-03 2008.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Rørnes, Karin. Løser vi problemene i norsk skole ved å ta blåkopi av finsk skole?. (omtale) Utdanning 2007. ISSN 1502-9778.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Meløy, Ragnar; Nordeng, Tommy W.. BrainBank Learning - An ICT Tool for Knowledge Building and E-portfolio. Murmansk State Humanities University 2007 ISBN 9785884768147.s 47 - 50.
 • Kamplid, Ingvild; Rønningsbakk, Lisbet; Roland, Britt. Hva lærte vi av Ida om tilpasset opplæring og aksjonslæring?. Statpeds konferanse Fagtorget 2007 2007-11-20 - 2007-11-21 2007.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Solheim, Michal. BrainBank Learning - Emnekart for begrepslæring og utvikling av læringsstrategier. IKT konferansen i Troms 2007 2007-11-22 - 2007-11-23 2007.
 • Kamplid, Ingvild; Rønningsbakk, Lisbet. Hva Ida lærte oss om tilpasset undervisning og aksjonslæring. Rapport fra prosjekt ved Naustvika skole. (omtale) 2007 (4/2007) ISBN 9788273890948.
 • Kamplid, Ingvild; Rønningsbakk, Lisbet. Ida og matematikken - om å utvikle tilpasset opplæring med aksjonslæring som verktøy. Skolepsykologi 2006; Volum 5/2006. ISSN 0333-0389.s 73 - 85.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Meløy, Ragnar; Nordeng, Tommy W.; Lavik, Stian; Stranda, Olav. BrainBank Learning - a Topic Maps E-portfolio System for Meaningful Learning in a Socio Constuctivist Perspective. 2006.s 65 - 66.
 • Rønningsbakk, Lisbet. BrainBank Learning - A Topic Map E-Portfolio system for Meaningful Learning in a Social Constructivist Perspective. Den andre Edumedia-konferansen: "Social Skills" Durch Social "Software" 2006-05-23 - 2006-05-24 2006.
 • Rønningsbakk, Lisbet. BrainBank Learning - a Topic Maps E-portfolio system for Meaningful Learning. ePortfolio 2005 2005-10-26 - 2005-10-28 2005.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Meløy, Ragnar; Nordeng, Tommy W.. Using Topic Maps for Integrating ePortfolio with eCurriculum. 2005.s 193 - 212.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Meløy, Ragnar; Nordeng, Tommy W.; Lavik, Stian; Stranda, Olav. BrainBank Learning - a Topic Maps E-portfolio system for Meaningful Learning. 2005.s 289 - 297.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Meløy, Ragnar; Nordeng, Tommy W.; Lavik, Stian; Stranda, Olav. BrainBank Learning - en emnekartbasert eportefolio. Knowledgelabs e-Portfolio conference 2005-05-30 - 2005-05-31 2005.
 • Rønningsbakk, Lisbet. Er foreldre en ressurs eller et problem?. Sinnets Helse 2002; Volum 2. ISSN 0049-0563.s 19 - 21.
 • Kamplid, Ingvild; Rønningsbakk, Lisbet. The step from difficulties to mastering in mathematics. Nordic Eductional Research Association 29th Congress in Stockholm, March 2001, 15th - 18th. 2001-03-15 - 2001-03-18 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • IKT og læring
  • E-læring
  • IKT i lærerutdanningene
  • Lærerrollen i teknologirike læringsmiljø
  • Læring
  • Selvregulert læring
  • Fleksibel læring
  • Tilpassa opplæring
  • Foreldremedvirkning
  • Klasseledelse

  Undervisning

  Jeg underviser i hovedsak i pedagogikk i profesjonsfaget i Integrert Master i Lærerutdanning 1.-7. trinn.


  Medlem i forskningsgruppe  ILP Lærerutdanning 4.012