Audhild Nedberg, ILP
Foto: Torje Jenssen
Audhild Nedberg, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk audhild.nedberg@uit.no 77660505 TROM MV.110 F 312

Audhild Nedberg


Førstelektor norsk

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor norsk


 • Klemp, Torunn; Nedberg, Audhild. Å studere elevers læring gjennom en fokuselev. FoU i praksis 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-6893.s 23 - 43.
 • Nedberg, Audhild. Er lesing viktigere enn skriving? Noen observasjoner av skriving i skolen. FoU i praksis 2013. ISSN 1504-6893.
 • Nedberg, Audhild. Kan de mer enn vi tror? : om skriftspråklig kompetanse ved skolestart. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1.s 255 - .
 • Skrøvset, Siw; Nedberg, Audhild. Samlingsbasert lærerutdanning - et postmoderne perspektiv. 2007 ISBN 9788273891143.s 12 - .
 • Nedberg, Audhild. Hjemme bra, men borte best? Om leseopplæring i et komparativt perspektiv. 2003 ISBN 8202220599.s 33 - 39.
 • Sæther, Kari-Anne; Nedberg, Audhild. Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget i lærerutdanninga. Literacy og dybdelæring 2017-03-27 - 2017-03-29 2017.
 • Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild. STL+ Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte. Forskerseminar 2017 Literacy og dybdelæring på Schæffergården 27. – 29. mars. 2017-02-27 - 2017-03-29 2017.
 • Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid. Å skrive seg til lesing, resultater og utfordringer. Presentasjon i forskergruppa LIFT 2017-04-05 - 2017.
 • Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid. Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte - erfaringer fra et utviklingsprosjekt. Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy 2017-05-09 - 2017-05-11 2017.
 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag i kompetanse for mangfold 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin; Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild. TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.. NORALF- Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning. 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.
 • Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne; Unhjem, Astrid. Modellert leseøkt - hva lærer studentene?. Språkperspektiver i læringskontekst 2015-03-23 - 2015-03-25 2015.
 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.
 • Klemp, Torunn; Nedberg, Audhild. Å følge en fokuselev - eksemplarisk læring og samspillende ekspertise. FoU i Praksis 2015 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.
 • Berglund, Marit Linaker; Kristoffersen, Gunnlaug; Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne. Klassesamtalen: En arena for elevenes muntlige ferdigheter?. FoU i praksis 2013 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Nedberg, Audhild; Hersoug, Bjørn. Sør-Afrika etter Mandela. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Leming, Tove; Nedberg, Audhild. Presentasjon av en modell for utenlandspraksis. Erfaringsdelingskonferanse 23. mai 2012 2012-05-23 - 2012.
 • Nedberg, Audhild; Sollid, Hilde. Studenter+FoU=sant!. Forskningssymposium 2012-12-13 - 2012.
 • Nedberg, Audhild; Sollid, Hilde. Hva skrives i skolen?. Dialogkonferanse 2012-03-23 - 2012.
 • Nedberg, Audhild. Hva skrives i skolen?. NORALF-konferansen 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.
 • Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage; Nedberg, Audhild. Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?. 2012.
 • Nedberg, Audhild; Sollid, Hilde. Hva skrives i skolen?. FoU i praksis 2012-05-23 - 2012-05-25 2012.
 • Nedberg, Audhild; Leming, Tove; Botten, Geir Harald; Larsen, Ann Sylvi; Nilssen, Vivi Lisbeth. Studenters praksis i Zambia og i Norge - blikk innenfra og blikk utenfra. FoU i Praksis 2011 2011-04-26 - 2011-04-27 2011.
 • Nedberg, Audhild. Veiledet lesing - hva veiledes elevene i?. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing 2011-05-30 - 2011-06-01 2011.
 • Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne. Norskfaget i møte med generasjon.com. FoU- og inspirasjonskonferanse for lærerutdannere 2010-12-13 - 2010-12-15 2010.
 • Nedberg, Audhild. Språkpolitikk i Zambia; å leve med kompromisser. UiT 2009-05-28 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Å skrive med emosjoner i 1. og 2. klasse. Kurs 2009-04-28 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Veileda lesing, skriving (og muntlighet) - også noe for mellom- og ungdomstrinnet?. Oppfølgingsseminar for lærere i grunnskolen 2009-10-15 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Veileda lesing og stasjonsbasert læring for alle klassetrinn?. Første del av kursrekke for skolens lærere 2009-05-05 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Veileda lesing og skriving - også for mellomtrinnet?. Annen del i kursrekke for skolens lærere 2009-09-14 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Hva er veileda lesing og skriving?. Dagskurs for skolens lærere 2009-08-18 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Veileda lesing, stasjonsbasert læring og EYLP - en måte å ramme inn lese- og skriveopplæringa på?. Kurs for førsteklasselærere i Tromsø kommune 2009-06-15 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Lærerutdanning i Zambia i spenningsfeltet mellom muntlig og skriftlig kultur. Fou i Praksis 2009 2009-04-23 - 2009.
 • Nedberg, Audhild. Kan de mer enn vi tror? Om lese- og skriveferdighet ved skolestart. (omtale) 2006 ISBN 8273891011.
 • Nedberg, Audhild. "Vi er helt enig, men...." -Erfaringer fra et aksjonsforsknings-prosjekt om IKT i lese- og skriveopplæring på småskoletrinnet. 2005.
 • Nedberg, Audhild. Lese- og skriveopplæring i New Zealand. Norsklæreren 2004 (2). ISSN 0332-7264.s 44 - 48.
 • Nedberg, Audhild. Lite, men godt? En rapport om tilrettelegging av undervisning for elever fra språklige minoriteter i Troms. 1997 (3) ISBN 82-7389-020-1.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MV.110 F 312

  Klikk for større kart